Scientific literacy - teori och praktik E-Book


Scientific literacy - teori och praktik - Eva Lundqvist (red.), Leif Östman (red.), Roger Säljö (red.) pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2013-11-19
FÖRFATTARE: Eva Lundqvist (red.), Leif Östman (red.), Roger Säljö (red.)
ISBN: 9789140684431
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 10,44

FÖRKLARING:

Vilka förväntningar gäller för läs- och skrivfärdigheter i det postindustriella informations- eller nätverkssamhället?I Scientific literacy presenterar en rad forskare studier kring literacy. Tidigare har literacy-begreppet varit kopplat till läsning och användning av skrift. Här används literacy, speciellt scientific literacy, i en vidgad betydelse för att visa att kunskapsinhämtning innebär ett successivt lärande av ett specifikt sätt att använda språket på. Med denna utgångspunkt blir det möjligt att diskutera hur människor får och använder de komplexa kunskaper som krävs i dagens digitala samhälle, utan att begränsa synen på detta lärande till en fråga om att kunna läsa eller skriva en text. Det räcker alltså inte att eleverna utvecklar insikt och förståelse i klassrummet, utan som aktiva medborgare måste de kunna tolka omvärlden, ta ställning i olika frågor, argumentera för val och ingripa när det krävs.Boken inleds med en historisk överblick över hur skrift och skriftspråkande vuxit fram och hur literacy-färdigheter gått från att vara kunskaper för små eliter till att bli kunskaper som en stor andel av befolkningen behärskar. I samband med en diskussion kring vilka specifika ämnesrelaterade semiotiska resurser som är lämpliga i ett visst sammanhang och för ett visst ändamål introducerar författarna begreppet disciplinary literacy. Hur skolans demokratiuppdrag har formulerats analyseras utifrån kursplaner och kommentarmaterial för de naturorienterande ämnena i grundskolan.Boken är ett resultat av arbetet i nätverket för forskning om literacy-praktiker. Projektet har pågått under tre år och har finansierats av Vetenskapsrådet.Redaktörer för boken är Eva Lundqvist, universitetslektor, Uppsala universitet, Roger Säljö, professor, Göteborgs universitet och Leif Östman, professor, Uppsala universitet.

...ljö Häftad, Svenska, 2013-11-19 239. Köp ... När förskolan möter neurovetenskap: | Skolporten ... . Skickas inom 3-6 vardagar. Provläs! Vilka förväntningar gäller för läs- och skrivfärdigheter i det postindustriella ... Health literacy har aktualiserats alltmer under 2000-talet. Det är som begrepp och dess tillämpning nära relaterat till lärande och utbildning. Tillsammans med inkomst, inkomstfördelning, arbete och social miljö är health literacy en central bestämningsfaktor för hälsa. Teori är när man vet allting, men ingent ... Scientific literacy - teori och praktik: Amazon.es: Leif ... ... . Teori är när man vet allting, men ingenting fungerar. Praktik är när allting fungerar, men ingen fattar varför. I detta hus förenas teori och praktik: ingenting fungerar och ingen fattar varför. koppling mellan teori och praktik, Säljös teorier kring betydelsen av att ha föreställningar om lärande, Jank och Meyers teorier kring handlingskompetens och Lindström och Pennlerts teorier kring att lärare behöver vetenskaplig kunskap för att kunna omsätta teorier i praktiken. Pris: 341 kr. häftad, 2014. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp boken Health literacy : teori och praktik i hälsofrämjande arbete (ISBN 9789144089157) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Författare: Roger Säljö: Publicerad i: E. Lundqvist, R. Säljö & L. Östman (Red.), Scientific literacy. Teori och praktik. Sidor: 19-40: ISBN: 978-91-40-68443-1 Författare: Eva Lundqvist Roger Säljö Leif Östm : Publicerad i: E. Lundqvist, R. Säljö & L. Östman (Red.), Scientific literacy. Teori och praktik: Sidor: 9-18 ... När förskolan möter neurovetenskap: Kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik. Titel (eng) When preschool meets neuroscience : Epistemological encounters in theory and in practice. Författare. Lena Aronsson. Handledare. Professor Hillevi Lenz Taguchi, Stockholms universitet Annika Andersson, Linnéuniversitetet. Opponent Literacy, första gången begreppet togs i bruk var enligt the Oxford English Dictionary år 1883. Begreppet har till en början haft innebörden av att skriva och läsa. Utvecklingen av begreppet har dock inneburit att begreppet har vidgats och innefattar i dag även bilder, symboler, olika medier, multimodala texter, muntligt språkbruk i både monolog och dialog, dans, rörelser, musik ... Pedagogiskt arbete i teori och praktik: om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande. Lund: Btj. Kapitel i bok med redaktör/‐er (Nolin 2009) Om detta skriver bland annat Nolin (2009)… Nolin, J. (2009). Informations‐ och kunskapspraktiker i förvandling. I Hansson, Gustavsson, B. (2014b). Bildning och kritiskt tänkande i teori och praktik [Bildung and critical thinking in theory and practice]. In A. Burman (Ed.), Att växa som människa - Om bildningens traditioner och praktiker (pp. 183-206). Huddinge: Södertörns högskola. (in Swedish). Google Scholar Nätverket för forskning kring literacy-praktiker har i sina internationella möten och utifrån flera olika forskningsintressen diskuterat både forskning och utveckling av teorier och metoder. Nätverkets arbete har resulterat i två böcker, förutom Literacy-praktiker i och utanför skolan också Scientific literacy - teori och praktik. Health literacy : teori och praktik i hälsofrämjande arbete PDF LÄSA ladda ner Beskrivning Författare: Karin C Ringsberg. Health literacy har aktualiserats alltmer under 2000-talet. Det är som begrepp och dess tillämpning nära relaterat till lärande och utbildning. Ordspråk som liknar Teori är när man vet allt men ingenting fungerar. Praktik är när allt fungerar men ingen vet varför. Hos oss är teori och praktik förenade: ingenting fungerar och ingen vet varför....