Synligt lärande för lärare E-Book


Synligt lärande för lärare - John Hattie pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2012-11-23
FÖRFATTARE: John Hattie
ISBN: 9789127134676
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 5,89

FÖRKLARING:

Synligt lärande för lärare kopplar världens största forskningsöversikt om undervisningsstrategier till praktiskt genomförande i klassrummet. John Hatties forskning involverar miljontals elever och redogör för de mest effektiva arbetssätten för att maximera deras studieresultat. Boken utgår både från lärares och elevers perspektiv och ger konkret vägledning för lektionsförberedelser, att tolka lärande och återkoppling under lektionen samt lektionsuppföljning. Den innehåller checklistor, konkreta övningar, fallstudier, och tar upp frågor som elevmotivation, undervisningsstrategier och ledarskapet i klassrummet. Synligt lärande för lärare riktar sig till lärarstudenter och lärare som vill ha evidensbaserade svar på frågan hur man kan förbättra elevers studieresultat.John Hattie är professor och chef för Melbourne Education Research Institute vid University of Melbourne, Australien, samt hedersprofessor vid University of Auckland, Nya Zeeland. Hans bok Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement är världens största forskningsöversikt om vad som påverkar elevers studieresultat och finns översatt till svenska, Synligt lärande en syntes (Natur & Kultur, 2014). Hattie har även skrivit boken Hur vi lär (Natur & Kultur, 2014) tillsammans med Gregory Yates. Läs intervju med John Hattie i Svenska Dagbladet från hans Sverigebesök i april 2013 eller se Hatties TEDxTalk från TEDx Norrköping i november 2013.

...uvudsakligen verksam inom fältet pedagogisk psykologi ... "Synligt lärande för lärare" av John Hatti ... ... .Hans forskning rör bland annat kvalitetsmätning och utvärdering inom utbildning, samt ... John Hattie, skolforskare från Nya Zeeland, publicerade för 3 år sedan en metastudie i syfte att klargöra vilka faktorer som faktiskt innebär mätbart bättre resultat i elevers prestationer. Nu har hans bok Visible Learning for Teachers utkommit på svenska, Synligt lärande för lärare, på Natur & Kulturs förlag. Därtill är det av vikt att lärarna samarbetar med ... Synligt lärande | Lärande & bedömning ... . Därtill är det av vikt att lärarna samarbetar med varandra, både när det gäller planering och utvärdering av undervisningen. Tillsammans kan de på ett mer effektivt och analytiskt sätt förändra rådande undervisningsstrategier och utforma nya. Text: Vanja Lozic. Hattie, John. "Synligt lärande för lärare". Stockholm: Natur & Kultur ... Synligt lärande för lärare / John Hattie ; översättning: Karin Ashing. Hattie, John (författare) ISBN 9789127134676 Publicerad: Stockholm : Natur & kultur, 2012 Tillverkad: Finland Svenska 331 s. Bok (ur Synligt lärande, Jan Håkansson) Ta del av Hatties ranking av effektstorlekar (2009, 2011, 2015). ... Den ska ge läraren information om elevens lärande för att kunna ge återkoppling men också information om hur undervisningen fungerat för att kunna göra lämpliga justeringar i planeringen. Synligt lärande. Nu har den kommit! Jan Håkansson, universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitet i Växjö, har tagit fram en svensk variant på John Hatties metaanalysVisible learning tillsammans med SKL. I Synligt lärande presenteras översiktligt resultaten och analyserna från Hatties berömda studie, belysta och tolkade från ett svenskt utbildningsperspektiv. Synligt lärande en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat är John Hatties presentation och analys av den banbrytande sam manställningen av evidensbaserad forskning som har gjorts om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att för bättra elevers studieresultat. Bokens personliga tilltal och pedagogiska struktur gör den till en användbar ... Finns på följande bibliotek. 2 av 11 exemplar finns att låna, 2 reservationer i kö, Routledge. Se även uppföljaren i svensk översättning, Hattie, J. "Synligt lärande för lärare". Natur&Kultur Även om resultatbilderna från nationell och internationell forskning om undervisning och lärande som Håkanssons och Sundbergs översikt och annan forskning visar är mångfacetterade och komplexa, framträder vissa LIBRIS sökni...