Reproduktionen : bidrag till en teori om utbildningssystemet E-Book


Reproduktionen : bidrag till en teori om utbildningssystemet - Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2008-09-10
FÖRFATTARE: Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron
ISBN: 9789179242121
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 6,89

FÖRKLARING:

I Sverige har högre utbildning aldrig varit mer lättillgänglig än i dag. Runt hälften av alla gymnasister går vidare till högskola och universitet. Men de ursprungliga förhoppningarna om ökad social rörlighet och utjämnade klasskillnader har inte uppfyllts. Rekryteringen är fortfarande tydligt klassbetingad och därtill skiktad. Studenter från arbetarklass och lägre medelklass söker sig i första hand till kortare och yrkesinriktade program vid de nya universiteten och de regionala högskolorna. Studenter från den övre medelklassen söker sig i högre grad till mer prestigefulla utbildningar vid de mer prestigefyllda lärosätena.I Reproduktionen. Bidrag till en teori om utbildningssystemet visar Pierre Bourdieu och Jean-Claude Passeron varför skolsystemet och den högre utbildningen reproducerar ojämlikhet och sociala hierarkier och hur det sker. Utifrån ett stort empiriskt material formulerar de en allmän teori om utbildning och fostran och i förlängningen en kraftfull teori om klassamhällets och kulturens reproduktion.Reproduktionen är Bourdieus centrala arbete vad gäller utbildningens roll i samhället. I ett klargörande förord presenterar Donald Broady bakgrunden till och mottagandet av denna klassiker som sedan den gavs ut 1970 blivit en av de mest inflytelserika och mest citerade sociologiska texterna. Här föreligger den för första gången på svenska.

...tavsordning. Buy Reproduktionen : bidrag till en teori om utbildningssystemet (Arkiv moderna klassiker) by Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Gunnar Sandin (ISBN: 9789179242121) from Amazon's Book Store ... Reproduktionen : bidrag till en teori om ... ... . Everyday low prices and free delivery on eligible orders. En oerhört svartsynt bok, vars skildring av maktrelationerna leder tankarna till dysterkvistar som Kafka eller Beckett. Detta gäller i synnerhet den oläsliga första delen "Grundstenar till en teori om det symboliska våldet" - till formen ett slags matematisk traktat full av axiom och förkortningar; till innehållet en skildring av pedagogik där allt går ut på auktoritet och ... Kursen ger en introduktion till utbildningssociologiska traditioner som gör anspråk på att förklara hur och varför individer med olika sociala ursprung väljer eller hamnar på olika institutioner, ... Reproduktionen : bidrag till en teori om ... ... ... Kursen ger en introduktion till utbildningssociologiska traditioner som gör anspråk på att förklara hur och varför individer med olika sociala ursprung väljer eller hamnar på olika institutioner, program och ämnen i utbildningssystemet. ... Pierre; Passeron, Jean-Claude Sandin, Gunnar Reproduktionen : bidrag till en teori om ... introduktionen till det svenska utbildningssystemet och det nya samhället. 9 ... Reproduktionen: bidrag till en teori om utbildningssystemet. Lund: Arkiv. Bourdieu, Pierre & Thompson, John B. (1991). Language and symbolic power. Cambridge, Mass.: Harvard University Press I Reproduktionen. Bidrag til en teori om undervisningssystemet giver Pierre Bourdieu og Jean-Claude Passeron. på baggrund af en analyse af det franske uddannelsessystem en teoretisk fremstilling af, hvordan og hvorfor uddannelsessystemet i stedet for at mindske uligheden i samfundet medvirker til at reproducere den. Detta är en HTML-version av uppsatsen Donald Broady, "Kulturens fält.Om Pierre Bourdieus sociologi", pp. 59-88 i Masskommunikation och kultur, NORDICOM-Nytt/Sverige, Nr 1-2, 1988. Uppsatsen bygger på bidrag till symposiet Masskommunikation och kultur, arrangerat av FSMK (Föreningen Svenska Masskommunikationsforskare), Stockholm 4-6 maj 1987. År 1970 publicerade Bourdieu och Passeron boken "Reproduktionen. Bidrag till en teori om utbildningssystemet", vilken belyser de inneboende klassmässiga uteslutningsmekanismer som existerar i utbildningssystemet.7 Bourdieu och Passeron polemiserar mot de som hävdar att prov och betygssättning skulle vara skolans främsta sållningsmetod. I Reproduktionen. Bidrag til en teori om undervisningssystemet giver Pierre Bourdieu og Jean-Claude Passeron på baggrund af en analyse af det franske uddannelsessystem en teoretisk fremstilling af, hvordan og hvorfor uddannelsessystemet i stedet for at mindske uligheden i samfundet medvirker til at reproducere den. UTBILDNINGSSYSTEMETS FÖDELSE OLIKA PERSPEKTIV PÅ DEN SVENSKA LÄROVERKSUTBILDNINGENS UTVECKLING UNDER 1800-TALET Esbjörn Larsson Esbjörn Larsson är doktorand i historia vid Uppsala universitet. Han arbetar med en avhandling om Kungl. Krigsakademien på Karlbergs slott och kadettutbildningens samhälleliga funktion under perioden 1792-1866. Pierre Bourdieu och Jean-Claude Passeron, Reproduktionen", Pedagogisk Forskning i Sverige, vol. 13, nr 3, 176-192. [Äv. publ. som "Förord till den svenska översättningen", pp. 7-30 i Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron, Reproduktionen. Bidrag till en teori om utbildningssystemet. Lund: Arkiv, 2008.]...