Introduktion i förskolan : Trygg start för likvärdig utbildning E-Book


Introduktion i förskolan : Trygg start för likvärdig utbildning - Josefin Malm, Sofie Källhage pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2020-06-03
FÖRFATTARE: Josefin Malm, Sofie Källhage
ISBN: 9789177411918
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 9,37

FÖRKLARING:

En välplanerad introduktion i förskolan underlättar samarbetet samtidigt som barn och vårdnadshavare blir väl förtrogna med förskolan, pedagogerna och barngruppen. I boken Introduktion i förskolan – trygg start för likvärdig utbildning beskrivs på ett lättbegripligt och inspirerande sätt hur introduktionen kan gå till inkluderad med ordinarie verksamhet.Förskolestarten är en stor omställning, både för barnet och hens familj. För att göra denna första tid positiv och grundlägga en trygg förskoletid krävs en väl planerad introduktion.  Med tydlig organisation, struktur, ansvarsfördelning och kommunikation leder mötet med det nya barnet, hens familj, den befintliga barngruppen och pedagogerna till en grundtrygghet för både barn och vårdnadshavare.Under introduktionen ska barnet bli en del av en social gemenskap och fostras i en demokratisk arena där allas uttryck tas tillvara. Pedagogernas uppgift är att varsamt introducera barnet in i det nya. Författarna betonar vikten av att skapa en introduktion som bygger på lugn och tydlighet för barnen, föräldrar och för de som arbetar. Författarna Josefin Malm och Sofie Källhage lyfter även de utmaningar de stött på och hur de framgångsrikt löst dem genom den strukturerade planeringen. Som läsare får du såväl konkreta exempel och tips som vägledning till hur läroplanen och skollagen kan nyttjas och tolkas i förhållande till introduktionen.Boken vänder sig främst till dig som är yrkesverksam förskollärare eller barnskötare. Den kan också läsas av dig som studerar eller är förälder och vill få en djupare inblick i förskolans uppdrag samt större förståelse för professionen. Josefin Malm och Sofie Källhage är båda leg. förskollärare och pedagogistor och arbetar tillsammans i en förskola i Göteborg. Sedan 2016 producerar de Förskolepodden: Vi pratar förskola, vars syfte är kompetensutveckling kring förskolans uppdrag. Där möter de förskoleprofiler, författare, forskare och många andra och diskuterar och reflekterar om viktiga ämnen som rör förskolan.

... Oavsett hur gammalt barnet är så kan det behövas en introduktion till livet på en förskola ... Introduktion - Östersund.se ... . På Jägarvallens förskola försöker vi att så långt det är möjligt se till barnets individuella behov och föräldrarnas önskemål. Målet är att f... Introduktionen lägger grunden för att varje barn ska ha en trygg, rolig och lärorik förskoletid. För att barnet ska bli tryggt på förskolan krävs en stor insatts av pedagogerna. Under föreläsningen lyfter föreläsarna många aspekter av introduktionen där planeringen ... Introduktion - SPSM ... . Under föreläsningen lyfter föreläsarna många aspekter av introduktionen där planeringen innan, genomförandet och efterarbetet är avgörande. Introduktion handlar om att ge barnet en trygg start i förskolan tillsammans med vårdnadshavare och en möjlighet att lära känna personal och utbildning. Introduktion Förskolorna i Sturefors-Bestorp-Brokind har en introduktionsperiod, då barn och vårdnadshavare vistas tillsammans i förskolan. Startsida / Förskola & utbildning / Förskola och annan pedagogisk verksamhet / Förskolan Grengatan 21A / Om förskolan Grengatan 21A / Introduktion i förskolan Introduktion i förskolan Detta innebär att du som förälder är med en stor del av dagen den första tiden då ditt barn är på introduktion. Toppluvans verksamhetsmål är: Trygga barn som lär och utvecklas genom leken och som har roligt, både ute och inne, i en stimulerande miljö. Toppluvans värdegrund är: • Att genom öppenhet och ömsesidig respekt bemöta varje enskild människa. • Att genom en god introduktion skapa trygghet för barnen i förskolan. Mål 4: Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 4.1 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper. Välkomsten - introduktion för nyanlända Mottagningsenheten Välkomsten tar emot och skriver in alla nyanlända barn och elever mellan 1 och 16 år som ska börja i förskola och grundskola i Härryda kommun. Att lyfta barnskötarnas roll och öka andelen barnskötare med formell kompetens är viktigt för att säkerställa en likvärdig förskola med hög kvalitet. Därför arbetar vi i Malmö stad aktivt med utvecklingsmöjligheter för barnskötare. Ett projekt kallat Kompetensförsörjning barnskötare startades 2016 och här kan du läsa om några av insatserna. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation ... får en så god och trygg introduktion i förskolan som möjligt. En av lärarna i förskolan som deltog i studien belyser introduktionens betydelse för vårdnadshavare ... ungefär en vecka innan introduktionens start. Förskola av god kvalitet bidrar till att ge barn en bra start i livet med positiva konsekvenser på många områden ända upp i vuxen ålder. En förutsättning är att barn och personal är trygga och säkra samt att föräldrarna känner sig trygga med att lämna sina barn till förskolan. Läroplan för förskolan. Reggio Emilia Institutet. Pedagogisk plattform - Introduktionsfilm. Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet (pdf, 98,3 kB) Administrativa riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Västerviks kommun (pdf, 425 kB) Pedagogisk plattform (pdf, 1,28 MB) Kvalitetsarbetet i förskolan består av flera olika delar och pågår kontinuerligt under året. Uppdraget är att bedriva en likvärdig förskola av hög kvalitet för alla barn i Malmö stad. Här hittar du övergripande information om de olika insatserna. Familjer som själva tar kontakt med en förskola eller skola hänvisas till Slussen. Nyanlända barn och elever som inte varit i skolan i Sverige tidigare får en likvärdig och trygg introduktion. Vi gör en kartläggning av elever för att ge förskolor och skolor förutsättningar till en individuellt anpassad start....