Högläsning i förskolan : vägledning till litteraturen E-Book


Högläsning i förskolan : vägledning till litteraturen - Maria Heimer pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2016-08-09
FÖRFATTARE: Maria Heimer
ISBN: 9789188099730
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 9,9

FÖRKLARING:

Genom att väcka barns nyfikenhet på böcker och lust till läsning kan vi redan i förskolan lägga grunden till deras läsutveckling. Boken visar hur högläsning kan användas som genomtänkt pedagogiskt verktyg och hur vi kan samtala med barnen om det vi läst.Första delen av boken belyser forskning om högläsning och hur viktig högläsningen är för barns läsutveckling. Den andra delen ger förslag på både skön- och facklitteratur att läsa tillsammans med barnen. Läsaren får tips om hur man kan arbeta pedagogiskt med en högläsningsbok och hur högläsningen kan följas upp med olika aktiviteter i förskolan.MålgruppVänder sig främst till yrkesverksamma i förskolan och pedagogisk omsorg d v s förskollärare, barnskötare, förskolechefer, dagbarnvårdare men också till studerande vid förskollärarutbildningen. Även barnbibliotekarier kan ha nytta av och användning för boken.

...en, hur den används i förskolans verksamhet, samt hur de väljer litteratur ... Möt litteraturen - Brodow, Nettervik - Bok (9789140621412 ... ... . Högläsning i förskolan - Vägledning till litteraturen. Högläsning i förskolan visar hur högläsning kan användas som genomtänkt pedagogiskt verktyg och hur vi kan samtala med barnen om det vi läst. Boken består av två delar. Under våren jobbade vi med Maria Heimers bok "Högläsning i förskolan. Vägledning till litteraturen" (2016). Efter att ha lyssnat in pedagogerna valde vi att ha våra litteraturseminar ... Högläsning i förskolan : vägledning till litteraturen ... ... . Efter att ha lyssnat in pedagogerna valde vi att ha våra litteraturseminarier i halvgrupper eftersom pedagogerna upplevde att alla bättre kom till tals i liten grupp. När vi arbetade med boken knöt vi denna till förskolans Hon har tidigare gett ut Källkritik i undervisningen - teori och praktik åk 1-3, Högläsning i förskolan - vägledning till litteraturen och Högläsning - läsutveckling från teori till praktik (Gothia Fortbildning). Om boken Titel: Källkritiskt förhållningssätt i förskolan Författare: Maria Heimer Förord: Jack Werner frågeställningar. Målet var att finna litteratur som visar på högläsningens roll i förskolan och vilka boksamtal som sker inom denna typ av läsaktiviteter i relation till barns språkutveckling. Litteratursökningen genererade ett relativt brett utbud av artiklar och avhandlingar. Högläsning i förskolan: vägledning till litteraturen (Gothia Fortbildning AB 2016) Källkritik i undervisningen : Teori och praktik åk 1-3 (Gothia Fortbildning AB 2017) Normkreativitet i barn- och ungdomslitteraturen (BTJ Förlag 2018) Källkritiskt förhållningssätt i förskolan (Gothia Fortbildning AB 2019) Referenser Högläsning i förskolan - vägledning till litteraturen Genom att väcka barns nyfikenhet på böcker och lust till läsning kan vi redan i förskolan lägga grunden till deras läsutveckling. Nya boken Högläsning i förskolan visar hur högläsning kan användas som genomtänkt pedagogiskt verktyg och hur vi kan samtala med barnen om det vi läst. Maria Heimer skriver i sin bok Högläsning i förskolan - Vägledning till litteraturen om vad högläsning innebär och vad vi som pedagoger behöver tänka på. "Högläsning handlar om så mycket mer än att bara läsa en bok från pärm till pärm. Har tidigare arbetat som läromedelsutvecklare och utvecklingspedagog med fokus på läsfrämjande insatser i förskola och skola och har bland annat skrivit böcker om högläsning, till exempel Högläsning i förskolan - vägledning till litteraturen och Källkritiskt förhållningssätt i förskolan. Högläsning i förskolan- vägledning till litteraturen 1 upp 120 kr 11. Kultur,estetik och barns rätt i pedagogiken, 2 upp 2012 180 kr 12. Litterarturläsning i förskolan,1 upp 2013 100 kr 13. Högläsning i förskolan. Språkstimulera mera - från Babblarna till kapitelböcker. Kooperativt lärande i förskolan ... Syftet med inskolning till förskolan kan tyckas självklart, men en förälder kan ha många tankar och föreställningar kring vad det innebär och hur det... Kommentera . högläsningens effekt. Hur de arbetar och syftet med arbetet varierar från förskola till förskola. Vi har analyserat/diskuterat resultatet utifrån tidigare forskning och Lpfö98/10. Arbetet i förskolan kräver mycket av förskollärare. De ska anpassa verksamheten efter olika individers behov och förkunskaper....