Demokrati i förskolan : fokus på barns samspel E-Book


Demokrati i förskolan : fokus på barns samspel - Rauni Karlsson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2014-02-25
FÖRFATTARE: Rauni Karlsson
ISBN: 9789147106233
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 6,49

FÖRKLARING:

Författaren tar i Demokrati i förskolan – fokus på barns samspel upp frågan om vad demokratiska värden egentligen innebär och hur man kan arbeta med dem i förskolan. Boken visar hur barn i sin vardag ger uttryck för ett slags levd demokrati genom handlingar av ansvar, omsorg och respekt.Läs merMen demokrati i förskolan handlar också om de vuxna – om makt, kunskap och jämställdhet – och om pedagoger som tar barns perspektiv och lär av dem. Det är en professionell utmaning för alla förskollärare att ta fasta på det barnen anser vara värdefullt och att sedan reflektera över hur man kan använda det på ett för verksamheten utvecklande sätt, och därmed ge barn reellt inflytande. Författaren synliggör vilka didaktiska konsekvenser som kunskap om barnens värdegemenskap kan tänkas ge och ställer sig frågan vilka kunskapsinnehåll vi kan skapa med utgångspunkt i barnens värdegemenskap.Boken avslutas med ett kapitel om observation som arbetsredskap och om att dokumentera observationerna för att utveckla arbetssätt där barnens medverkan och deltagande också innebär reellt inflytande. Boken vänder sig till förskollärarprogrammets kurser samt till verksamma förskollärare.Om författarnaRauni Karlsson har många års erfarenhet som förskollärare. Hon arbetar som lektor vid Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.

...arnperspektiv. "I den dagliga kontakten, ... Vill du sälja 'Demokrati i förskolan : fokus på barns ... ... ... Att all maskhållning är av ondo i samspelet med barn. samhälle (Ribaeus, 2014). Demokrati i förskolan kan bland annat handla om att samarbeta, respektera olikheter, utöva sitt inflytande över verksamheten i lek och samspel med andra på förskolan (Westlund, 2010). Även Emilson (2014) påtalar att det finns olika sätt att uppfatta Inflytande är en viktig del av förskolans arbete med demokrati, vilket beskrivas i förskolans läroplan (Lpfö 98 rev 16). Förskolans verksamhet ska påverkas av ... Demokrati i förskolan : fokus på barns samspel - Rauni ... ... . Förskolans verksamhet ska påverkas av barnens intressen och målet är att förmågan att utveckla tankar och åsikter ska stimuleras. Förskolan ska ge barnen rätt förutsättningar för barnen att påverka vardagen. Nyhet: 2014-04-01 Ett ögonblick Rauni Karlsson, lektor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet och aktuell med boken Demokrati i förskolan-fokus på barns samspel. Vilket behov svarar din nya bok mot? Exempel på lekar som stimulerar till självkänsla, samarbete, tala, berätta och lyssna! Fokus i boken Retoriklek i förskolan ligger på att barnen ska utveckla... Tema Barn. Vår utbildning och forskning handlar om barn och barndom med fokus på socialt samspel och språk, barns kultur och konsumtion och barndomens förändring i tid och rum. Målet är att bättre förstå barns och ungas perspektiv på sin omvärld. Barn i förskolan ska inte bli ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra ... Alla som ingår i arbetslaget ska därför vara uppmärksamma på alla barns möjligheter till samspel mellan enskilda barn, i barngruppen och med de ... Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är....