Personlighetsstörningar E-Book


Personlighetsstörningar - Paul M. G Emmelkamp, Jan Henrik Kamphuis pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2009-04-29
FÖRFATTARE: Paul M. G Emmelkamp, Jan Henrik Kamphuis
ISBN: 9789144051826
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,89

FÖRKLARING:

Diagnosen personlighetsstörning avser en kronisk psykisk störning som debuterar i tonåren med patologiska personlighetsdrag som stör utvecklingen och vidmakthållandet av ömsesidiga relationer, och medför lidande för personen själv och/eller omgivningen. Enligt den flerdimensionella diagnosmanualen DSM-IV skiljer man på psykiska störningar eller sjukdomar som kodas på axel I och personlighetsstörningar som kodas på axel II. Axel I-diagnoserna anses i allmänhet vara avvikelser gentemot personens tidigare liv och utveckling, och uppfattas som jagfrämmande och i bästa fall möjliga att behandla med psykofarmaka och annan terapi. Axel II-diagnosen utgör en kronisk störning i personens psykiska utveckling och upplevs ingå som en aspekt av personens karaktär. I boken beskrivs de olika typerna av personlighetsstörning enligt axel II, utredningsmetoder och diagnostik, epidemiologi, tänkbara biologiska och psykologiska orsaker samt behandlingsstrategier.Personlighetsstörningar vänder sig till utbildningar i psykologi/beteendevetenskap, psykiatri, socialt arbete, kriminalvård och andra utbildningar och yrken där man arbetar med personer med avvikande social anpassning och problem med sin livsföring i olika avseenden.

...t kompetensmålen ska kunna uppnås för deltagarna ... Narcissistisk personlighetsstörning - Wikipedia ... . Syftet är att kursdeltagarna skall öka sin förmåga att se, diagnostisera, stödja och behandla patienter med personlighetsstörningar samt att ge verktyg för att på ett strukturerat sätt differentialdiagnostisera dem gentemot andra liknande psykiatriska ... Personlighetsstörningar till sidans innehåll. Din personlighet är alla dina psykiska särdrag. Stabila mallar för hur du beter dig, känner dig ... Personlighetssyndrom - Internetmedicin ... . Stabila mallar för hur du beter dig, känner dig och hur du tänker i olika situationer. Personlighetsstörningar är med dagens kunskap visserligen ej botbara, men patienten kan i många fall lära nya strategier för att modifiera beteendet så att det blir till mindre livshotande för honom/henne. Farmakologiska strategier finns alltefter störningens art och denna medicinering hanteras av psykiater. Personlighetsstörningar. Nu kan du utbilda dig inom Transference-Focused Psychotherapy. 18 dec, 2016 i Borderline / Borderline personlighetsstörning / Otto F. Kernberg / Personlighetsstörningar / Psykoanalytisk terapi / Transference-Focused Psychotherapy (TFP) av Psykodynamiskt forum. Maria Bauer, beteendevetare och författare, föreläser om svårigheter och utmaningar i behandling och vård av personer med personlighetsstörningar. Hon ger konkreta tips och exempel och menar att vi ofta blir provocerade av den bristande respekten. Kom ihåg vad det är de inte kan, se det hellre som ett handikapp och koncentrera er på uppgiften, säger Maria. F60-69 Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna. F60 Specifika personlighetsstörningar Currently selected; F63 Impulskontrollstörningar; F84 Genomgripande utvecklingsstörningar. F84.5 Aspergers syndrom; F90 Hyperaktivitetsstörningar. F90.0 Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD) Behandlingsformer. Biologiska ... personlighet och personlighetsstörningar. - Ha fördjupad förmåga att tolka resultatet från instrument för bedömning av personlighet och personlighetsstörningar. - Identifiera kliniskt-praktiska problemställningar i samband med utredning av personlighet och personlighetsstörningar. Personlighetsstörningar. 2008-08-24 23:43 #0 av: David. Personlighetsstörning är ett samlingsnamn på ett tillstånd av allvarlig känslomässig störning från tidig ålder. Dessa störningar kännetecknas av svår intensiv ångest, som kommer snabbt och den är oberäknelig. Borderline personlighetsstörning innebär att man är känslomässigt instabil samt har svårt för att känna igen och handskas med känslor. Vad kännetecknar borde... Personlighetsstörningar vänder sig till utbildningar i psykologi/beteendevetenskap, psykiatri, socialt arbete, kriminalvård och andra utbildningar och yrken där man arbetar med personer med avvikande social anpassning och problem med sin livsföring i olika avseenden. Personlighetsstörningar Sökningen gav 4960 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan. Sortering: EMDR Toolbox av Jim Knipe. Häftad, Engelska, 2018-10-30 839. Köp. Skickas inom 3-6 ... Personlighetsstörningar är associerat med ökad risk för inläggning på sjukhus, självmordsbenägenhet, kriminella handlingar och dysfunktion i arbetsliv, såväl som privata relationer. Generellt visar forskning och erfarenheter från klinisk verksamhet att den här typen av problematik är svårbehandlad och vårdtiden för de flesta personer med problematiken som söker vård är lång....