Skrivundervisning : processinriktat skrivande i klassrummet E-Book


Skrivundervisning : processinriktat skrivande i klassrummet - Catharina Tjernberg pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2016-03-23
FÖRFATTARE: Catharina Tjernberg
ISBN: 9789127140936
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 3,16

FÖRKLARING:

I Skrivundervisning visar Catharina Tjernberg hur lärare konkret kan använda aktuell forskning om skrivprocesser för att utveckla eleverna till medvetna skribenter. Boken går från teori till praktik. Den tar upp undervisningsmoment som exempelvis hur ett skrivområde introduceras och struktureras, hur lärare kan visa genom att tänka högt samt hur eleverna kan arbeta på det representativa stadiet, t ex genom att de förklarar hur de tänkt.Det vägledande samtalet är centralt i undervisningen liksom den positiva tron på att eleven är delaktig och engagerad i sitt eget lärande. Författaren Catharina Tjernberg utgår från det förhållningssätt som utvecklats vid Teachers College, Columbia University i New York och anpassar det till svensk skola.Skrivundervisning vänder sig till lärarstuderande och verksamma lärare i låg- och mellanstadiet.Teoridelen är omfångsrik utan att vara överbelastad med detaljkunskap och är förhållandevis lättläst. Den del som är en beskrivning av hur man arbetar processinriktat är välstrukturerad och metodiskt upplagd. Den sista delen är mycket detaljerad och innehåller lektionsupplägg, lärarinstruktioner och tips. Pedagogiska streckteckningar illustrerar. För lärare som vill pröva att arbeta mer processinriktat är särskilt denna del inspirerande. För lärarstuderande är boken en bra introduktion till en lärarstil som sätter eleven i centrum och som leder till bättre resultat.Elisabeth Sörhuus, BTJ-häftet nr 12, 2016

... medvetna skribenter, från teori till praktik ... skrivundervisning | Pedagog Värmland ... . Skrivundervisning vänder sig till lärarstuderande och verksamma lärare i låg- och mellanstadiet. Teoridelen är omfångsrik utan att vara överbelastad med detaljkunskap och är förhållandevis lättläst. Den del som är en beskrivning av hur man arbetar processinriktat är välstrukturerad och metodiskt upplagd. Skrivundervisning vänder sig till lärarstuderande och verksamma lärare i låg- och mellanstadiet. Teoridelen är omfångsrik utan att vara öv ... Skrivundervisning - Processinriktat skrivande i ... ... . Teoridelen är omfångsrik utan att vara överbelastad med detaljkunskap och är förhållandevis lättläst. Den del som är en beskrivning av hur man arbetar processinriktat är välstrukturerad och metodiskt upplagd. Catarina Tjernberg ger i boken Skrivundervisning - Processinriktat skrivande i klassrummet många goda tankar kring hur man som lärare kan utveckla sin undervisning i skrivande. En viktig sak är hur man utformar strukturen på lektionerna för att få till effektiviteten och här ger Catarina ett exempel där man delar in lektionen i tre delar.1. Skrivundervisning - Processinriktat skrivande i klassrummet: ute nu! "Processinriktat skrivande är ett arbetssätt som passar alla elever. Med fasta men flexibla stödstrukturer, som till exempel vägledande samtal och visuella guider, stöttas och utmanas elevernas tänkande och de utvecklas till självständiga och medvetna skribenter ". Logga in för...