Exekutiva funktioner hos barn och unga E-Book


Exekutiva funktioner hos barn och unga - Anne Vibeke Fleischer, Käte From pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2016-09-01
FÖRFATTARE: Anne Vibeke Fleischer, Käte From
ISBN: 9789144112268
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 4,66

FÖRKLARING:

Exekutiva funktioner handlar om förmågan att få en idé, att planera samt genomföra idén och samtidigt kunna justera den under utförandets gång. De exekutiva funktionerna aktiveras främst när en person ska ta sig an något nytt eller komplicerat, men påverkar också i högsta grad vardagslivet: det sociala samspelet och problemlösning på olika nivåer. Barn och ungdomar med bristande exekutiva funktioner kan ha svårt att ta initiativ, hitta på lekar eller skaffa vänner. ?I Exekutiva funktioner hos barn och unga presenterar Fleischer och From begreppet ur ett utvecklingsperspektiv. Hur de exekutiva funktionerna kan observeras, utredas och behandlas, likaså vilka pedagogiska möjligheter och interventioner som finns för pedagogisk personal och föräldrar.?De exekutiva funktionerna är i högsta grad uppträningsbara och ju tidigare insatser görs, desto bättre. Exekutiva funktioner hos barn och unga ger på ett lättillgängligt och pedagogiskt vis kunskap och konkreta råd om hur sådana insatser kan utformas.

...eglera lägre kognitiva processer [1], som har lokaliserats till prefrontalcortex i frontalloben ... Träning av tre exekutiva funktioner hos unga vuxna ... .Begreppet centrala exekutiven myntades av Alan Baddeley [2] i mitten av 1980-talet och har sedan dess blivit en av psykologins mest studerade områden. Många studier har visat att barn med språkstörning har brister i både språkliga och icke-språkliga exekutiva funktioner. Kapa och Plante (2015) efterlyser ett mer sammanhållet synsätt där man inte tittar på en förmåga i taget (t.ex. bara arbetsminne), utan på flera exekutiva funktioner samtidigt, och helst över tid. ADHD ... Exekutiva funktioner hos barn och unga - Anne Vibeke ... ... .ex. bara arbetsminne), utan på flera exekutiva funktioner samtidigt, och helst över tid. ADHD hos barn och unga. Psykiatriveckan 2018. Karin Elardt psykolog. ... Lägre grad av exekutiva funktioner kräver mer yttre kontroll (lilla barnet - tonåringen) ... " Ett nytt sätt att se på ADHD hos barn och vuxna Brister i . exekutiva funktioner av Thomas E. Brown Studentlitteratur 2016 Träning av tre exekutiva funktioner hos unga vuxna Caroline Eklöf och Elin Hedborg Syftet med föreliggande studie var att undersöka om datorbaserad träning av de tre exekutiva funktionerna uppdatering, inhibering och skiftning resulterade i förbättringar i tränade och otränade uppgifter. Frågeställningarna Hos personer med autism och Aspergers syndrom är det tydligt att flera viktiga områden påverkas av brister i de kognitiva förmågorna; Theory of mind, central koherens, exekutiva funktioner, minne och begåvning. Bristande impulskontroll och känsloreglering hos barn och tonåringar kan ofta härledas till att de hjärnområden som styr dessa funktioner inte är fullt utvecklade. Impulskontrollsfunktionen tillhör det som kallas för exekutiva funktioner, vilka är de funktioner som kontrollerar och reglerar många av de kognitiva processerna i hjärnan och är viktiga för vårt målinriktade beteende. Exekutiva funktioner hos unga personer med mild depression Sandra Pehrson Psykologexamensuppsats Vol. VII (2005):23 ... (Shimamura, 2000). Kunskapen om exekutiva funktioner är ett spännande och intressant fält, mycket för att de generellt anses utgöra de högsta, mest komplexa och avancerade kognitiva funktionerna, ... Beskrivning. Frågeformulär för att bedöma exekutiva funktioner hos barn, unga och vuxna. Särskilt lämpligt för att bedöma exekutiva svårigheter hos barn med inlärningssvårigheter, uppmärksamhetsstörning, traumatisk hjärnskada,blyförgiftning, generella utvecklingsförseningar, depression och andra utvecklingsmässiga, neurologiska, psykiatriska och medicinska tillstånd. Barn utvecklas olika, och inom det som kan kallas för normal utveckling ryms många olika barn. I dag används uttrycket typisk utveckling för de förändringar, funktionssätt och förmågor som utmärker barn i en viss ålder, och som rimligt väl sammanfattar hur flertalet barn fungerar och förändras över tid. Att börja träna de exekutiva förmågorna vid så tidig ålder som möjligt är jätteviktigt, menar forskaren och psykologen Cecilia Wåhlstedt. Hjärnans plasticitet är betydligt större hos yngre barn jämfört med tonåringar och vuxna och träningen bör sättas in redan under förskolan. Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Elisabeth vill understryka att kunskapen om att kognitiva svårigheter, särskilt inom området exekutiva funktioner, är mycket viktig för barnsjukvården (och föräldrar) då det så lätt blir feltolkningar; att det handlar om "slarv", "att barnet/tonåringen i fråga inte anstränger sig eller inte gör sitt bästa" - om HbA1c ligger högt vid återbesöken på diabetesmottagningen. Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med och stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Vå Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. FUNKTIONSNEDSÄTTNING HOS BARN Funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, ... Det kan vara bra att veta att många andra barn och unga också har någon nära som mår dåligt. Ofta hjälper det att prata med någon. Patientföreningar och närståendeföreningar. 5-15-formuläret är ett instrument för bedömning av utveckling och beteende hos barn och ungdomar från 5 till 15 år. ...