Dialog, samspel och lärande E-Book


Dialog, samspel och lärande - Eva Riesbeck pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2003-01-21
FÖRFATTARE: Eva Riesbeck
ISBN: 9789144041957
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 10,74

FÖRKLARING:

En av de största utmaningarna inom utbildningsområdet är att hitta en lagom balans mellan individ och grupp, mellan en individualiserande undervisning och läroformer inriktade på samverkan. Skolan har fortfarande potential att vara både kulturbärare och skapare av en kultur som tolererar och värdesätter olikhet. Det innebär att skolan måste ge plats för individuella läroerfarenheter och samtidigt odla samverkansprocesserna. Hur detta ska göras i praktiken har med både lärosyn och didaktisk kompetens att göra. Dessa frågor tas upp i boken och exempel ges på en rad konkreta inlärningssituationer.I fokus står lärande i samspel med andra. Att få detta att fungera bra, det vill säga att resultatet faktiskt blir lärande, är en stor utmaning. En av de kritiska punkterna är vad som binder samman den enskildes erfarenheter med de andras. Den viktigaste länken mellan kollektiva och individuella erfarenheter är olika slags kommunikation, vilket gör språket till ett centralt tema. Samtidigt är det ofrånkomligt att använda ämnesövergripande metoder. Därför omfattar boken bidrag av författare från olika fackområden – pedagogik, psykologi och ämnesdidaktik.Boken är angelägen för alla som ägnar sig åt lärande, kulturförmedling och kunskapsutveckling och som vill skaffa sig en bättre insikt i kommunikations- och samspelsprocesserna samt i hur kvaliteten på dessa skulle kunna förbättras. Boken riktar sig i synnerhet till dem som ska bli lärare och handledare på alla nivåer i utbildningssystemet liksom andra som behöver pedagogisk kompetens i sitt arbete.

...Lisa Petrén Termin och år: HT 2006 Institution: Mat, hälsa och miljö Handledare: Jonas Hermansson Rapportnummer: HT 06 2820-12 Nyckelord: Dialog, kommunikation, lärande, skapande, kreativitet Om sambandet mellan dialog, samspel och lärande 7; Olga Dysthe; Del 1; Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande 31; Olga Dysthe; Vygotskij och sociokulturell teori 75; Olga Dysthe och Mari-Ann Igland; Mikhail Bakhtin och sociokulturell teori 95; Mari-Ann Igland och Olga Dysthe Dialog, samspel och lärande av Dysthe, Olga: En av de största utmaningarna inom utbildningsområdet är att hitta en lagom balans mellan individ och grupp, mellan en individualiserande undervisning och läroformer inriktade på samverkan ... PDF Barns Sociala Samspel I Förskolans Miljöer ... . Skolan har fortfarande potential att vara både kulturbärare och skapare av en kultur som tolererar och värdesätter olikhet. Dialog skapar mening och stärker motivationen. Dialog är ett begrepp som har en mer djupgående betydelse än det vi kallar "samtal" eller "diskussion". En dialogisk kultur präglas av likvärdighet, inkludering och icke-dömande - det handlar om att tänka tillsammans och verkligen lyssna på varandra, snarare än att försvara och argumentera för sina egna, personliga åsikter. Studentlitteratur, Lund 2011. 344 sidor. Häftad. Bra skick. ISBN 978-91-44-04195-7. Den här titeln finns inte längre kvar på biblioteket. Dialog, samspel och lärande. av Olga Dysthe (Talbok, Daisy, digital, lju ... PDF samtalets betydelse ... . Skolan har fortfarande potential att vara både kulturbärare och skapare av en kultur som tolererar och värdesätter olikhet. Dialog skapar mening och stärker motivationen. Dialog är ett begrepp som har en mer djupgående betydelse än det vi kallar "samtal" eller "diskussion". En dialogisk kultur präglas av likvärdighet, inkludering och icke-dömande - det handlar om att tänka tillsammans och verkligen lyssna på varandra, snarare än att försvara och argumentera för sina egna, personliga åsikter. Studentlitteratur, Lund 2011. 344 sidor. Häftad. Bra skick. ISBN 978-91-44-04195-7. Den här titeln finns inte längre kvar på biblioteket. Dialog, samspel och lärande. av Olga Dysthe (Talbok, Daisy, digital, ljud) 2004, Svenska, För vuxna Uppläsare Karin Benecke Programmet Vägledande samspel (vs) utformades av två professorer, Henning Rye och Karsten Hundeide, för att stärka föräldrars relation till sina barn. Användningsområdet är idag spritt till förskola, skola, grundsärskola, BVC/MVC, familjecentraler, ledarskap, mottagande av nyanlända och äldrevård. Fokus är inriktat på ett respektfullt bemötande, empati och inkludering ... Lärande pågår överallt och ständigt. Samspelet mellan barnen blir olika beroende på vilken grupp de befinner sig i. Dysthe (2003) menar att lärande och samspel har ett samband. Därför blir det viktigt hur samspelet fungerar i gruppen för att ett lä-rande ska kunna ske, finns det ett samspel som stödjer ett lärande eller finns det nå- Lärande samspel Ett manualbaserat skolprogram med barn- och relationsperspektiv och lokal anpassning Bergnéhr, Disa, (författare) Linköpings universitet, Tema Barn, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten Osvaldsson, Karin, (författare) Linköpings universitet, Tema Barn, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().Jag förstår Hur detta ska göras i praktiken har med både lärosyn och didaktisk kompetens att göra. Dessa frågor tas upp i boken och exempel ges på en rad konkreta inlärningssituationer. I fokus står lärande i samspel med andra. Att få detta att fungera bra, det vill säga att resultatet faktiskt blir lärande, är en stor utmaning. Det är barnens nyfikenhet, intressen och upplevelser som skall vara grunden för lärandet. "Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande" (Läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2010 s.7)...