Lektionen : strukturer för bättre lärande E-Book


Lektionen : strukturer för bättre lärande - Bengt Johanson, Håkan Johansson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2016-08-29
FÖRFATTARE: Bengt Johanson, Håkan Johansson
ISBN: 9789198092394
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 10,9

FÖRKLARING:

Den här skriften lägger grunden till ett nytt sätt att organisera och strukturera undervisning och lärande i matematik. Ett sätt som har sin utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet. Det vi har döpt till "Lektionen" är ett forskningsbaserat utvecklingsprojekt men grundar sig också på våra erfarenheter och inte minst mot de framsteg vi har kunnat iaktta i projektet så här långt.Med ett systemteoretiskt perspektiv vidgas fältet och nya strukturer och metoder synliggörs. I skriften finns exempel på att det är framgångsrikt att ha fokus på strukturer och helheter istället för att lägga ner tid på enskilda delar eller händelser i undervisningen. Den här skriften riktar sig till makthavare, ledare på olika nivåer inom skolsystemet och inte minst till lärare – vår viktigaste resurs.Om författarna:Ha°kan Johansson a¨r matematikdidaktiker och styrelseordfo¨rande i Frida Utbildning. Han har ma°nga°rig praktikna¨ra erfarenhet fra°n skolutveckling och utveckling av matematikundervisning. Ha°kan har bland annat deltagit i framtagandet av kursplaner i matematik fo¨r grundskolan.Bengt Johanson a¨r professor emeritus i matematika¨mnets didaktik. Han har varit fo¨resta°ndare fo¨r Nationellt Centrum fo¨r Matematikutbildning, NCM. Bengt har bland annat bedrivit forskning om lektionsundervisning och la¨rande i matematik och naturvetenskapliga a¨mnen.

...mmer det här inlägget tydliggöra vad vi menar med det ... Gruppstärkande övningar | Kooperativt lärande ... . Enkelt uttryckt vill vi tydliggöra lektionsinnehåll. Förhoppningen är att våra elever ska lägga mer energi och arbetsminne på skoluppgifter, och mindre energi på onödiga frågetecken som kan undvikas med en tydliggörande lektionsstruktur. Läs hela ... Lektionsplanering - steg för steg. Efter den övergripande planeringen följer en mer detaljerad. Lektionen har en rubrik som avslöjar lektionens syfte ... En bra lektion - Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare ... . Lektionen har en rubrik som avslöjar lektionens syfte följt av en punktlista med vad som händer under lektionen (så att det blir ett kom-ihåg-stöd).En sådan lista är för den oinvigde svår att förstå, men jag gör ett försök med ett exempel. 1. Utgå från människans naturliga lärande Skolans institutionella struktur med läroplaner, scheman och lektioner bygger på tradition och inte på vetenskap. Det finns ingen forskning som säger att denna struktur är den bästa för lärande. Det mesta av vad vi lär oss, lär vi utanför skolan. En strukturerad, tydlig och engagerande lektionsstart är viktigt för arbetsro i klassrummet. Strukturen skapar trygghet och förutsägbarhet vilket är bra för alla elever och en absolut nödvändighet för en del. Tydliggörande av lektionens syfte och mål stärker engagemang och motivation samt skapar en tydlig yttre ram. Det skapar en homogenitet och en förutsägbarhet som alla barn och unga mår bra av. Grundtanken är att vi ska hjälpa eleverna att "kroka fast" den aktuella lektionen i en föregående och på så sätt hjälpa dem att skapa ett sammanhang och en förståelse för den aktuella lektionen....