Vad är mänskliga rättigheter? E-Book


Vad är mänskliga rättigheter? - Hans Ingvar Roth pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2007-06-04
FÖRFATTARE: Hans Ingvar Roth
ISBN: 9789127114371
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 11,39

FÖRKLARING:

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap. Detta utdrag ur FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är de flesta i världen idag överens om, men så har det inte alltid varit. Den engelske filosofen Jeremy Bentham (17481832) tyckte att talet om mänskliga rättigheter närmast kan liknas vid nonsens på styltor. Frågan är snarare vad de mänskliga rättigheterna betyder i praktiken och hur de tolkas i vår mångkulturella och globaliserade värld med skilda religiösa och etniska konflikter. Hans Ingvar Roth visar att begreppet kan studeras och förstås utifrån så olika ämnen som etik, historia, sociologi, religion, juridik och filosofi. Författaren ger exempel på aktuella frågor kring diskriminering av kvinnor och barn, minoriteter och personlig integritet, och kanske än viktigare hur ser de mänskliga rättigheterna ut i framtiden?

...ller fattig eller vad dina föräldrar arbetar med ... PDF FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ... . Alla ska ha samma rättigheter! "'"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap." Detta utdrag ur FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är de flesta i världen idag överens om mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning ( ... Mänskliga rättigheter - Wikipedia ... . Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor är födda fria. De är lika mycket värda och har lika rät-tigheter. De har förstånd och samvete och bör behandla varandra som om de tillhörde samma familj. Artikel 2. Att rättigheterna är mänskliga betyder att alla människor har dem oavsett kön, ålder, kultur eller vad man har gjort. Att det är rättigheter betyder att dem inte kan tas ifrån en och man behöver inte heller uppfylla något visst krav för att få rättigheten. Det är en mänsklig stressreaktion som gör att man får svårare att titta brett. Till deras förvåning skapade cellerna första stadiet av en mänsklig lever. Sedan dess har hon utbildat sig till biolog och arbetat många år som vetenskapsjournalist och författare till en rad böcker om gener och mänsklig biologi. Regeringen kränker samers mänskliga rättigheter De samiska språken, den samiska kulturen och de samiska näringarna är på väg att dö ut. Diskrimineringen av samer är allvarlig och det är uppenbart att Sveriges regering kränker samers mänskliga rättigheter och att det saknas politisk vilja att göra upp med Sveriges koloniala arv. Vad är grejen med mänskliga rättigheter? Mattias Axelsson. Loading ... Vad är mänskliga rättigheter? - Duration: 2:38. Amnesty International Sverige 94,426 views. 2:38. Rättigheter nu! Mänskliga rättigheter utgör ett centralt innehåll i samhällskunskap. Rättigheter nu! är ett läromedel som handlar om vad mänskliga rättigheter är, hur de kränks i dagens värld och hur de kan skyddas och försvaras. De mänskliga rättigheterna (MR) garanteras och tillhandahålls till stor del på lokal och regional nivå. SKR ger stöd till kommuner och regioner kring ett mer systematiskt arbete kring mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är universella, odelbara och beroende av varandra. De bottnar i den allmänna deklaration om mänskliga rättigheter som FN:s medlemsländer undertecknade för 70 år sedan, och som har kompletterats med flera viktiga konventioner. FN:s arbete med mänskliga rättigheter och demokrati. De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv. De syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv och inkluderar regler om människors möjlighet att överleva, inbegripet föda och husrum, om människors rätt till sina innersta tankar och trosuppfattningar, om skydd för familjen ... Denna tolkning av de mänskliga rättigheterna gör med nödvändighet politikerna till aktivister för ökat eget inflytande och makt vilket är något helt annat än den begränsning av deras ambitioner som var syftet med 1789 års mänskliga rättigheter. 1789 år mänskliga rättigheter betydde begränsning av de valda politikernas makt. 1948 års mänskliga rättigheter erbjuder näst ... Mänskliga rättigheter är regler där det står vilka rättigheter människor har. Alla människor har mänskliga rättigheter. I FN:s överenskommelse om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det att du som har en funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter som alla andra. I filmen berättar personal från förskola och skola vad de menar att skolans värdegrund är. Hur skulle ni själva svara på frågan? Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor - dessa värden skrivs fram i skollagen som grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Det gäller oavsett vad du har för kön, könsidentitet, könsuttryck, ålder, funktionalitet, etnicitet, språk, sexualitet, religion eller trosuppfattning, utbildning eller social status. Ett gott och jämlikt bemötande är en del av de mänskliga rättigheterna, svensk lag och sjukvårdens etiska princip om alla människors lika värde och gäller både patienter och närstående....