Framtidens arbetsmarknad - framtidens skola E-Book


Framtidens arbetsmarknad - framtidens skola - Jan Hylén pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2019-08-26
FÖRFATTARE: Jan Hylén
ISBN: 9789144134253
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 12,43

FÖRKLARING:

Skolan som samhällsfenomen befinner sig i korsvägen mellan dåtid och framtid. Den ska å ena sidan förmedla ett kunskaps- och kulturarv till eleverna, den ska å andra sidan förbereda dem för ett liv i ett framtida samhälle och arbetsliv. Denna bok är ett försök att skapa förståelse och intresse för framtidsfrågor bland beslutsfattare och personal inom skolsektorn. Exempel på frågor som tas upp är: Den framtida arbetsmarknaden med utgångspunkt i automatisering, robotisering och globalisering Det framtida yrkeslivet där delvis nya kompetenser efterfrågas Betydelsen av den tryckta boken och bildning i en digital tid Framtidskompetenser och hur sådana kan mätas eller utvärderas i ett skolsammanhang, till exempel med hjälp av digitala verktyg Möjliga framtidsscenarier för svensk skola där författaren resonerar kring användningen av data och artificiell intelligens samt vilka kunskaper och kompetenser som prioriteras i skolan.Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola riktar sig till lärare och rektorer men även till beslutsfattare, skolchefer och förvaltningspersonal.

...tsättningar i grunden. Hur kommer framtidens arbetsmarknad se ut? Är det sant att 50 % av jobben kommer att försvinna inom 20 år? Och vilka jobb kommer finnas kvar? Hur ska jag hålla mig aktuell på en föränderlig arbetsmarknad och vad ska dagens unga satsa på att bli? Häng med in i en spännande framtidsspaning! FRAMTIDENS DIGITALISERING är en serie om hur framtiden kommer att se ut av Mats Rimton ... Framtidens arbetsmarknad - framtidens skola - Jan Hylén ... ... . Här berättar jag om hur den framtida arbetsmarknaden kommer att se ut och fungera. Framtidens vatten. Hur ska vi klara världens vattenförsörjning i framtiden? Vi har alla sett rubrikerna om brist på dricksvatten, ökenutbredning, förgiftade floder och stigande havsnivåer. Vad få människor vet är att det finns många projekt i olika delar av världen där man redan hittat lösningar på problemen ... Framtidens jobb! » Information » Framtid.se ... . Här berättar jag om hur den framtida arbetsmarknaden kommer att se ut och fungera. Framtidens vatten. Hur ska vi klara världens vattenförsörjning i framtiden? Vi har alla sett rubrikerna om brist på dricksvatten, ökenutbredning, förgiftade floder och stigande havsnivåer. Vad få människor vet är att det finns många projekt i olika delar av världen där man redan hittat lösningar på problemen. Framtidens arbetstagare bör vässa sina digitala talanger och skola om sig för att lyckas på arbetsmarknaden, visar PwC:s rapport "Workforce of the future". Logga in för att reservera. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek. Reservationer i kö: 0 arbete där vi sätter fokus på framtidens färdighe - ter, kompetenser och lärmiljöer. Det är så vi både robot- och framtidssäkrar arbetslivet. Ann-Therése Enarsson VD, Futurion Fotograf: Jonas Borg 65 procent av de unga som börjar skolan i dag kommer att ha arbeten som inte nns än. Framtidens färdigheter i ett digitaliserat arbetsliv 1...