Skolans arbete mot kränkningar – juridifieringens konsekvens E-Book


Skolans arbete mot kränkningar – juridifieringens konsekvens - Agneta Hult, Christina Segerholm, Joakim Lindgren, Sara Carlbaum pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2020-08-01
FÖRFATTARE: Agneta Hult, Christina Segerholm, Joakim Lindgren, Sara Carlbaum
ISBN: 9789151102948
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 10,31

FÖRKLARING:

Det har gått drygt 50 år sedan mobbning började uppmärksammas som problem i skolan. I dag har vi skarpare lagstiftning än någonsin tidigare med skyldigheter för all personal att rapportera och utreda alla kränkningar. Samtidigt visar nationella undersökningar att elever upplever sig vara mer kränkta nu än för bara några år sedan. Den anmälningskultur som har växt fram kan både skapa en rädsla hos skolpersonalen för att ingripa, och öka dokumentationsbördan.Håller skolan på att förlora kriget mot kränkningar? Det enkla svaret är kanske att det är ett krig som inte låter sig vinnas. Att barns och ungas utsatthet i skolan uppmärksammas och tas på allvar är av godo –  men mycket tyder på att den samtida kampen mot kränkningar också får betydande negativa konsekvenser. I denna bok undersöks juridifieringen av skolans arbete mot kränkande behandling genom en kritisk granskning av de regelverk, institutioner, praktiker och handlingar som syftar till att förhindra att barn far illa och osynliggörs i skolan. Boken dokumenterar och belyser konsekvenser av nya former av arbete mot kränkningar i skolan för huvudmän, skolpersonal, elever och föräldrar och den uppmärksammar särskilt socialisationseffekter av denna förändring. Skolans arbete mot kränkningar bygger på resultat från ett forskningsprojekt och omfattande empiriska studier i två kommuner. I boken utvecklar författarna idéer från skolpersonal om hur man kan stötta elever och hjälpa dem att själva lösa och hantera utmaningar i skolan och i framtiden. Detta görs genom att lyfta fram begreppet resiliens som handlar om att stärka förmågan att hantera förändring, motstånd eller svårigheter. På en mer övergripande nivå skulle resiliens som styrning kunna innebära ett flexiblare system som fokuserar mer på utveckling än på kontroll.Joakim Lindgren är docent i pedagogik och vetenskapsjournalist. Han är verksam som lektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.Sara Carlbaum är docent i statsvetenskap och verksam som forskare vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. Agneta Hult är docent i pedagogik vid Umeå universitet. Christina Segerholm är professor i pedagogik. Hon undervisar i pedagogik inom lärarutbildningarna och inom grund- och forskarutbildningen vid Umeå universitet.

...kolan använder sig av konsekvens-lappar när en elev bryter mot en regel ... PDF Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling ... . Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Rönnowskolan 4-9 Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Planen omfattar även aktiva insatser för att Plan mot kränkande behandling och diskriminering är en plan som skolor ska upprätta varje år. Planen innehåller information om skolans arbete mot kränkningar och d ... PDF Juridifieringens konsekvenser på skolans område - en ... ... . Planen innehåller information om skolans arbete mot kränkningar och diskriminering. Planen kallas ibland även för likabehandlingsplan. Skolverket, Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen har ett webbverktyg som heter Plan för skolan, I slutövningen får eleverna möjlighet att koppla arbetet till skolans likabe-handlingsplan. NO HATE SPEECH METODMATERIAL 2. Upplägg ... eller fördjupa arbetet mot näthat i skolan. NO HATE SPEECH METODMATERIAL 3. ... eller som utsatt någon annan för kränkningar på nätet. Därför är det viktigt att du som lärare inte morali- På varje skola ska det finnas en skriftlig plan för hur skolans arbete mot mobbning ska genomföras. Om rektorn får veta att det finns oro för att någon mobbas, är rektorn skyldig att utreda hur det ligger till och åtgärda mobbningen. Om du är förälder till ett barn som mobbas ska du kontakta ditt barns skola/förskola. arbete mot kränkningar utifrån diskrimineringsgrund, men också gällande kränkande behandling i övrigt. Således har vi döpt arbetet till skolans arbete mot kränkande behandling, och avser då all kränkande behandling, så väl som kränkande behandling utifrån diskrimineringsgrunderna....