Barns och ungas rättigheter i utbildning E-Book


Barns och ungas rättigheter i utbildning - Ann Quennerstedt, Nina Thelander, Solveig Hägglund pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2013-04-08
FÖRFATTARE: Ann Quennerstedt, Nina Thelander, Solveig Hägglund
ISBN: 9789140683472
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 6,46

FÖRKLARING:

Barn och unga är fullvärdiga människor med rättigheter. De kommer till förskolan och skolan med erfarenhet av att vara människa och med en beredskap att växa i sin förståelse av vad det innebär att vara samhällsmedlem. Det är utgångspunkt för denna bok. Författarna diskuterar förskolans och skolans uppdrag att både skapa respektfulla möten med unga rättighetsbärare och att utbilda dem i och om mänskliga rättigheter. Det är ett komplext och spännande uppdrag, men vad innebär det? Författarna presenterar begrepp, tankemodeller och perspektiv från olika vetenskapliga traditioner som inspiration och verktyg för det här arbetet. De uppmanar till kritisk reflektion kring förutsättningarna för att arbeta med barns och ungas rättigheter i förskolor och skolor. I boken behandlas barn och barndom, mänskliga rättigheter, FN:s konvention om barnets rättigheter, utbildning som rättighet, barnrättspolitik och de specifika utmaningar som arbete med barns rättigheter i utbildning och undervisning innebär. Boken belyser problem som är knutna till förskolans och skolans historiska och politiska förankring och diskuterar vad som skulle kunna ingå i en professionell barnrättskompetens.Författarna är forskare inom områden som på olika sätt anknyter till barns och ungas rättigheter i utbildning. Solveig Hägglund är professor emerita i pedagogik vid Karlstads universitet.Ann Quennerstedt är docent i pedagogik vid Örebro universitet.Nina Thelander är lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

... utbildning och vilken betydelse utbildning i barns rättigheter får för verksamheten i skolan (Howe & Covell 2005, Osler & Starkey 1998) ... Barns och ungas rättigheter i utbildning - Solveig ... ... . LIBRIS titelinformation: Barns och ungas rättigheter i utbildning / Solveig Hägglund, Ann Quennerstedt, Nina Thelander. Att arbeta med mänskliga rättigheter i utbildning är ett komplicerat men spännande uppdrag. Arbetet bygger på flera delar: kunskaper om rättigheter i sig, kompetens att möta och respektera barn och unga som fullvärdiga människor och rättighetsinnehavare, samt en didaktisk insikt om vad utbildning för mänskliga rättigheter innebär. Barns och ungas rättigheter i utbildning 2 ... Barns och ungas rätt och inflytande, 7.5 hp Kursen behandlar barns och ungas rättighete ... Högskolan Väst - Barns och ungas rätt och inflytande ... ... . Barns och ungas rättigheter i utbildning 2 ... Barns och ungas rätt och inflytande, 7.5 hp Kursen behandlar barns och ungas rättigheter ur ett juridiskt, filosofiskt och pedagogiskt perspektiv. Barnrättsregelverk, såsom FNs Barnkonvention och salamancadeklarationen, behandlas och diskuteras, utifrån såväl ett nationellt som globalt perspektiv. barn och barndomar, barns rättigheter och villkor för utbildning för barn. Ett stor t tack riktar vi till alla kollegor som bidragit till och stöttat arbetet med denna bok, inte minst Cathrine Andersson Bus ch, som arbetat med layout och slutlig sammanställning, Ebba Bus ch som designat omslaget samt utbildning om och i mänskliga rättigheter. Frågan är därmed på vilket sätt rättighetsperspektivet har stärkts. Någon heltäckande analys av de svenska läroplanerna ur ett barnrättsperspektiv har dock inte gjorts, vilket innebär att vår kunskap om hur mänskliga rättigheter för barn och unga tar form i läroplanerna är vag. uppdrag att utbilda barn och unga i och om mänskliga rättigheter. Utbild-ning för mänskliga rättigheter introduceras och placeras i svensk politik och läroplanerna. En beskrivning ges av tidigare utbildningsforskning om barns rättigheter och utbildning för mänsk...