Grunderna för läroplanen för den allmänna lärokursen i grundläggande konstundervisning 2017 E-Book


Grunderna för läroplanen för den allmänna lärokursen i grundläggande konstundervisning 2017 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2017-01-01
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789521364273
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 9,37

FÖRKLARING:

Grunderna för läroplanen för den allmänna lärokursen i grundläggande konstundervisning 2017 är en av Utbildningsstyrelsen utfärdad föreskrift, enligt vilken utbildningsanordnarna planerar och utarbetar en läroplan för den allmänna lärokursen i grundläggande konstundervisning inom olika konstarter. Grunderna för läroplanen fungerar som ett gemensamt underlag för de lokala läroplanerna.

...er och anvisningar 2017;11b) 3. Undervisningen i Sydkustens ordkonstskola 3 ... läroplanen | Adlibris ... .1. Värden Här hittar du grundskolans läroplan och information om hur du använder den. Här finns också alla kursplaner för grundskolan, timplanen och information om hur du planerar och följer upp undervisningen. 1.2 Läroplanen för bildkonstskolan i Ingå 2. ALLMÄNNA MÅL FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNINGEN 2.1 Den grundläggande konstundervisningens uppdrag 2.2 Värdegrund 2.3 Syne ... Grunderna för läroplanen för den allmänna lärokursen i ... ... .1 Den grundläggande konstundervisningens uppdrag 2.2 Värdegrund 2.3 Synen på lärande 2.4 Gemensamma mål för den allmänna lärokursen 3. UNDERVISNINGEN 3.1 Lärmiljöer 3.2 Verksamhetskulturen Grunderna för läroplanen för den allmänna lärokursen i grundläggande konstundervisning 2017 är en av Utbildningsstyrelsen utfärdad föreskrift, enligt vilken utbildningsanordnarna planerar och utarbetar en läroplan för den allmänna lärokursen i grundläggande konstundervisning inom olika konstarter. Grunderna för läropla Den grundläggande konstundervisningen baserar sig på Lag om grundläggande konstundervisning 1998/633, Förordning om grundläggande konstundervisning 1998/813 samt Utbildningsstyrelsens föreskrift Grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen, allmän lärokurs 2005. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 13 2.3 STRUKTUREN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN Den grundläggande utbildningen är läroplansmässigt en sammanhängande helhet. Målet och det centrala innehållet i undervisningen fastställs i läroplansgrunderna enligt läroämne...