Självskada : en etnologisk studie av mening och identitet i berättelser om skärande E-Book


Självskada : en etnologisk studie av mening och identitet i berättelser om skärande - Anna Johansson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2010-04-23
FÖRFATTARE: Anna Johansson
ISBN: 9789173271295
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 4,78

FÖRKLARING:

Att må bättre är en kamp mot hela ens identitet, berättar en tjej då hon efter många år av självdestruktivitet har slutat skära sig. Självskadande handlingar, framför allt bland unga kvinnor, har uppmärksammats allt mer i den offentliga debatten sedan sent 1990-tal. Etnologen Anna Johansson har intervjuat personer som skär sig själva och hon har följt diskussioner om självskada och psykiskohälsa på en rad internetforum. I Självskada: En etnologisk studie av mening och identitet i berättelser om skärande visar hon hur betydelser skapas kring skärande i dessa olika sammanhang och vad det kan innebäraatt identifiera sig som någon som skär sig.Diskussionsforum på nätet utgör arenor för kollektivt identitetsskapande, där normer och värderingar etableras kring självskada och psykisk ohälsa. De erbjuder stöd och support, men de kan också uppfattassom destruktiva. I boken undersöks detta, liksom de uppfattningar om psykiatrin, om föräldrar och om andra självskadare som formuleras i berättelser om skärande.De allra flesta av dem som boken handlar om är unga tjejer och relationen mellan självskada och kön är ett genomgående tema i avhandlingen. Boken belyser komplexiteten i det som sker när personer medsjälvskadebeteende möts på internet och visar på de ofta motstridiga identifikationsmöjligheter som framträder i berättelser om skärande.

...skärande visar hon hur betydelser skapas kring självskada i olika sammanhang och vad det kan innebära att skada sig själv ... Självskada : en etnologisk studie av mening och identitet ... ... . - Det finns olika skäl till att man skär sig, men gemensamt för de flesta i studien är att de mår psykiskt dåligt, säger Anna Johansson. Självskada. En etnologisk studie av mening och identitet i berättelser om skärande. Umeå: H:ström text och kultur. Kaijser, Lars & Magnus Öhlander (red.) 2011. Etnologiskt fältarbete. Lund: Studentlitteratur (andra reviderade upplagan). *Klein, Barbro 1990. "Transkribering ... Självskada : En etnologisk studie av mening och identitet ... ... .) 2011. Etnologiskt fältarbete. Lund: Studentlitteratur (andra reviderade upplagan). *Klein, Barbro 1990. "Transkribering är en analytisk akt". Rig 73 s. 41-66. 25 s. *Klein, Barbro ... Att fråga och att svara går igenom de centrala stegen i att skapa och analysera en undersökning. Boken riktar sig till studerande inom samhällsvetenskapliga ämnen och utredare inom förvaltning. Läs en intervju med författaren till boken! >> JOHANSSON, ANNA 2010: Självskada. En etnologisk studie av mening och identitet i berättelser om skärande. Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur. 308 sidor. Ann-Charlotte Palmgren Jag satt i ett café tillsammans med en manlig bekant. Det var andra gången vi träffa-des, gången innan hade han berättat att han lider av panikattacker. etnologisk studie av mening och identitet i berättelser om skärande (2010:53f) att borderline är en diagnos som är dubbelt så vanligt hos unga kvinnor som hos unga män och menar att detta kan bero på att vi har en tendens att associera egenskaper Prima barn, helt u.a. Normalisering och utvecklingstänkande i svensk barnhälsovård 1923-2007. Stockholm/Göteborg: Makadam förlag. (Diss.) Johansson, Anna 2010. Självskada. En etnologisk studie av mening och identitet i berättelser om skärande. Umeå: Bokförlaget h:ström. (Diss.) Lundström Catrin 2007. Svenska Latinas. Avhandlingen Självskada: En etnologisk studie av mening och identitet i relation till skärande, handlar om hur unga, främst tjejer, resonerar kring självskadande och att må dåligt. Anna Johansson, Institutionen för kultur och medievetenskaper, Umeå universitet utgår från diskussionsforum på internet och intervjuer, samt medierapportering, psykiatrisk litteratur och biografier i ämnet. Självskada : en etnologisk studie av mening och identitet i berättelser om skärande Av: Anna Johansson Självskadande handlingar, framför allt bland unga kvinnor, har uppmärksammats allt mer i den offentliga debatten sedan sent 1990-tal. En etnologisk studie av mening och identitet i relation till skärande försökt visa på hur unga skapar betydelser i sin självskada i olika sammanhang och vad det innebär att skada sig själv. - Det blir ett sätt att bevisa hur dåligt man mår, inte minst i relation till psykiatrin som uppfattas som svårtillgänglig, säger Anna Johansson. En etnologisk studie av mening och identitet i relation till skärande försökt visa på hur unga skapar betydelser i sin självskada i olika sammanhang och vad det innebär att skada sig själv. - Det blir ett sätt att bevisa hur dåligt man mår, inte minst i relation till psykiatrin som uppfattas som svårtillgänglig, säger Anna Johansson. Avhandlingen Självskada: En etnologisk studie av mening och identitet i relation till skärande, handlar om hur unga, främst tjejer, resonerar kring självskadande och att må dåligt. Anna Johansson, Institutionen för kultur och medievetenskaper, Umeå universitet utgår från diskussionsforum på internet och intervjuer, samt medierapportering, psykiatrisk litteratur och biografier i ämnet ....