Handledning av doktorander E-Book


Handledning av doktorander - Jitka Lindén pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 1998-01-01
FÖRFATTARE: Jitka Lindén
ISBN: 9789157800602
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 4,4

FÖRKLARING:

Över 400 forskarhandledares berättelser används som erfarenhetskälla för att utveckla handledning som professionell kompetens. Situationer som handledare och doktorander känner igen presenteras i konkreta sammanhang oenighet om arbetssätt, skrivsvårigheter, motivationsproblem.

...else) som du tycker skulle vara intressant att diskutera utgående från dina självupplevda minnen av handledning, antingen som doktorand eller som handledare ... Handledning för doktorander - Högskolan i Halmstad ... . Skriftligt reflektera över och diskutera valfri litteratur i fördjupningssyfte. Handledare och handledning. ... Ansökan om detta görs till forskarutbildningsnämnden undertecknad av samtliga berörda (doktorand, ny och gammal huvudhandledare samt ny och gammal biträdande handledare). Rätten för en doktorand att byta handledare finns inskriven i Högskoleförordningen. Råd till doktorandhandledare. Avsikten med dessa webbsidor är att u ... PDF Om att bli handledd och handleda - SULF ... . Rätten för en doktorand att byta handledare finns inskriven i Högskoleförordningen. Råd till doktorandhandledare. Avsikten med dessa webbsidor är att uppmärksamma situationer som doktorandhandledare kan stå inför. Mot bakgrund av det stora antalet doktorander vid Göteborgs universitet och att stora resurser läggs på att utbilda nya forskare är det av stor vikt att verksamheten är välfungerande. Inom fakulteten arbetar många doktorander nära sin handledare och det är naturligt att det under en period av fyra till fem år uppstår konflikter eller andra problem. Om doktorand och handledare redan från början har rimliga förväntningar på varandra, som konkretiserats i den individuella studieplanen och regelbundna strukturerade samtal, behöver dessa inte bli så uppslitande. Brister i doktoranders handledning tor, dec 08, 2016 05:55 CET. Handledare som inte visar doktoranden något intresse. Forskning som används utan att doktoranden angetts som författare. Det är många doktoranders vardag visar UKÄ:s nya rapport Doktorandspegeln. OBS: Doktoranden kan inte ansöka om upphållstillstånd förrän fakulteten tagit beslut om antagning. Det kan ta 3-4 månader att få uppehållstillstånd. Språkverkstaden - Erbjuder stöd i skriftlig och muntlig framställning, både drop-in tider och individuell handledning; Statistikstöd - Centrum för statistik ([email protected]) Handledning. Alla doktorander har rätt till handledning av minst två handledare, varav en ska vara huvudhandledare. Minst en av handledarna ska ha gått KTH:s handledarutbildning eller ha motsvarande kompetens. Det är huvudhandledarens ansvar att följa upp att studier och avhandlingsarbete framskrider i lämplig takt. Forskarutbildningen vid LiU vänder sig till dig som vill ha spetskompetens inom ett ämne. Utbildningen innebär att du lär dig de vetenskapliga metoderna, får träning i att arbeta självständigt och systematiskt samt får en forskningsetisk medvetenhet. Högskoleföror...