Våra liv vuxna med ryggmärgsbråck tar plats E-Book


Våra liv  vuxna med ryggmärgsbråck tar plats - Renée Höglin pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2016-10-21
FÖRFATTARE: Renée Höglin
ISBN: 9789187867095
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 6,57

FÖRKLARING:

De är de första med ryggmärgsbräck som inte bara nått vuxen ålder utan hunnit bli medelålders och ännu äldre. Förr dog nästan alla strax efter födelsen men med förfinad medicinteknik och bättre vård överlever de flesta och blir vuxna i dag.?Renée Höglin, själv förälder till en vuxen son med ryggmärgsbråck, skriver initierat om sitt eget föräldraskap och om de iakttagelser hon gjort sedan 70-talet beträffande villkoren för att vara anhörig och vistas i en funkisvärld som omvärlden vet alltför lite om. Hon intervjuar också ett antal personer med ryggmärgsbråck som berättar om hur deras liv utformades.

...dverkar ett par av de vuxna som in-tervjuats ... RBU uppsala tipsar: Våra liv - vuxna med ryggmärgsbråck ... ... . En medicinsk expert och forskare med lång erfarenhet av arbete med ryggmärgsbråck Personer med ryggmärgsbråck, deras familjer och anhöriga behöver stöd och hjälp inom flera områden samtidigt för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt och för att kunna ta del av vad samhället kan erbjuda. Medicinskt I hver AmbuFlex-løsning anvendes et spørgeskema til at indsamle oplysninger om patienternes helbred og symptombelastning. Hver patient besvarer et spørgeskema hjem ... Ryggmärgsbråck - 1177 Vårdguiden ... . Hver patient besvarer et spørgeskema hjemmefra. Svaret bruges til at vurdere om patienten har behov for kontakt med hospitalet. Svaret kan bruges også til at finde ud af om patienten skal se en læge eller en sygeplejerske. RBU uppsala tipsar: Våra liv - vuxna med ryggmärgsbråck tar plats Publicerad: 21-mar-2018. Hör journalisten och författaren Renée Höglin berätta om erfarenheter och fakta utifrån intervjuer med personer som lever med ryggmärgsbråck. RIKSSTÄMMAN. De vuxna patienterna med ryggmärgsbråck blir allt fler. De har många medicinska behov enligt en ny kartläggning - men någon samlad verksamhet för att ta hand om dem finns inte i sjukvården. vid något tillfälle i livet (80 %) och skolios (50 %). Dysexekutivt syndrom innebär att man vet vad man ska göra eller borde göra, men att det inte blir av! Förut trodde man att det här sättet att vara hos barn och ungdomar med ryggmärgsbråck, berodde på överbeskyddande föräldrar eller barnhabiliteringens behandling av barnen. Den som är född med ryggmärgsbråck behöver ha regelbundna kontakter med hälso- och sjukvården under hela sitt liv. Man behöver oftast gå på olika kontroller och genomgå operationer. För att uppnå maximal självständighet är det också viktigt med regelbunden fysisk träning och att träna på olika aktiviteter i det dagliga livet. Barn med ryggmärgsbråck blir vuxna! Sammanfattat Allt fler barn med ryggmärgsbråck uppnår idag vux-en ålder - »de nya överlevarna«-, samtidigt som det föds allt färre barn med ryggmärgsbråck i Sverige. Cirka 40-50 individer med ryggmärgsbråck kommer årligen under de närmaste 10 åren att överföras för Ryggmärgsbråck är en medfödd missbildning av ryggraden som innebär att ryggmärgen ligger oskyddad. Missbildningen kan leda till fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. I Sverige föds 15-20 barn per år med ryggmärgsbråck och följderna kan bli rörelsenedsättning och/eller nedsatt kognitiv förmåga. RBU uppsala tipsar: Våra liv - vuxna med ryggmärgsbråck tar plats kl 18-20 på Infoteket Publicerad: 21-mar-2018 Barn med ryggmärgsbråck har från födsel till vuxen ålder behov såväl av kontinuerlig multidisciplinär medicinsk och paramedicinsk uppföljning som av socialt, psykologiskt och pedagogiskt stöd. Detta tillgodoses inom barn- och ungdomshabiliteringen och präglas av hö...