Visuella metoder E-Book


Visuella metoder - Åsa Bäckström, Vaike Fors pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2015-09-30
FÖRFATTARE: Åsa Bäckström, Vaike Fors
ISBN: 9789144096100
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 5,43

FÖRKLARING:

Vår vardag genomsyras av bilder. Vi möts av dem i media, i presentationer på jobbet och i instruktioner av olika slag. Med hjälp av kamerorna i våra smarttelefoner dokumenterar vi snabbt och enkelt vad som händer i våra liv, och vi delar gärna bilderna med andra via sociala medier. Vi kommunicerar i stor utsträckning med hjälp av bilder. I förhållande till tidigare bildteknologier är det digitala fotograferandet – såväl som lagrandet, samlandet och spridandet av bilder – både lättare, snabbare och billigare.Den här boken ger handfasta förslag och råd till dig som vill ägna dig åt empiriskt vetenskapligt arbete med visuella metoder för att studera sociala och kulturella fenomen i samhället. Du får samtidigt en djupare förståelse för de vetenskapliga ställningstaganden som blir aktuella i arbetet med visuella metoder. Genom många exempel från både svensk och internationell forskning visar författarna hur visuella metoder kan bidra till metodologisk utveckling av mer konventionella metoder, främst med etnografiska och deltagande ansatser.

...l, Jörgen; Thelander, Åsa; and pages 59 - 73 publisher Studentlitteratur AB ISBN 978-91-44-09658-2 language Swedish Visuell kommunikation är en utbildning för dig som vill arbeta med visuella medier för att informera, ... Visuella metoder - DIVA ... ... kunskap om tillämpliga metoder och arbetssätt inom visuell kommunikation, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor, Reservation är inte möjlig på grund av den rådande situationen med coronaviruset. Mer information hittar du här. Kursen ger redskap och metoder för att tolka och förstå hur bilder har använts och kan användas för att förmedla budskap och tala till olika publiker. Teorier, begrepp och mekanismer ... Synonymer till visuell - Synonymer.se ... . Mer information hittar du här. Kursen ger redskap och metoder för att tolka och förstå hur bilder har använts och kan användas för att förmedla budskap och tala till olika publiker. Teorier, begrepp och mekanismer kopplade till visuella uttryck exemplifieras med material från olika produktionsfält, som konst, kunskaps- och nyhetsförmedling, underhållning och reklam. Fokusgruppintervjuer på nätet, netnografi, multimodalanalys och deltagande visuell metod är exempel på andra metoder som tas upp i boken. Boken vänder sig första hand till studenter inom strategisk kommunikation, men lämpar sig även väl för studenter inom andra ämnen som intresserar sig för organisationers kommunikation. Metoden syftar till fördjupad klientkontakt och till att ge klienten en förstärkt förmåga att uttrycka sig. Innehåll och genomförande. Metoden innebär att man låter klienten eller familjen använda målade träfigurer för att visuellt gestalta sitt nätverk, sin livssituation, en inre eller yttre konflikt eller en traumatisk upplevelse....