Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende E-Book


Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende - Niklas Gustafsson, Per Lindqvist pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2019-05-02
FÖRFATTARE: Niklas Gustafsson, Per Lindqvist
ISBN: 9789177410973
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 6,17

FÖRKLARING:

Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende En liten grupp människor ställer frågor och krav som slukar tid och engagemang från myndigheter, kommuner och offentlig förvaltning. Anställda som möter dessa personer känner sig ofta pressade och oroade för att göra fel, vilket kan leda till ett godtycklig bemötande. För att undvika det är ökad kunskap om lagar och regelverk centralt, men även att ha förståelse för vad som framkallar det egna obehaget.Det här är en bok som bygger på verkliga fall och ger konkret vägledning i de svårlösta situationer som ofta uppstår mellan offentligt anställda och personer med ett rättshaveristiskt beteende. Exempel på frågor som tas upp är:Vilka krav ställs på myndigheten eller kommunen? Vid vilka situationer ökar risken för fel? Vem bör svara på de komplexa frågor som gäller allmänna handlingar? FörordBoken inleds med ett fylligt förord som introducerar begreppet rättshaveristiskt beteende. Det är skrivet av Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och Andreas Wedeen (f.d. Svensson) är leg. Psykolog,, författare till boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende (7741-094-2).

...iga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet ... Programpunkt arkiv - FAI - Föreningen för arkiv och ... ... . Det är viktigt att tydliggöra att det är myndighetens beslut, inte den enskilda handläggaren. En del personer med rättshaveristiskt beteende fastnar vid enskilda handläggare, vilket kan bli ett arbetsmiljöproblem. I boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende av Jakob Carlander och Andreas Wedeen kan du läsa mer. Det som händer vid ett rättshaveristiskt beteende är att personen upphör att mentalisera. Mentalisering är vår förmåga att se att andra människor har tankar och käns ... Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende 77410973 ... ... . Det som händer vid ett rättshaveristiskt beteende är att personen upphör att mentalisera. Mentalisering är vår förmåga att se att andra människor har tankar och känslor som styr hur de beter sig, liksom vi har våra. Ett rättshaveristiskt beteende kan variera i grad och i styrka, vilket ställer krav på olika slags bemötande: I lindriga fall kan det räcka med att bemöta beteendet med "svalkande likgiltighet", det vill säga att vara tråkigt neutral och inte bli kroken som den andre kan haka upp sin ilska på. Omtanke 1 BOKHYLLAN Myndighetsutövning vid rättshaveristisk t beteende En liten grupp människor ställer frågor och krav som slukar tid och engagemang från myndigheter, kommuner och offentlig förvaltning. Anställda som möter dessa personer känner sig ofta pressade och oroade för att göra fel, vilket kan leda till ett godtycklig bemötande. Välkommen till en föreläsning om att bemöta rättshaveristiskt beteende. Datum: 24 september 2019, kl. 8.30-12.00 Respektera start- och sluttider. Plats: Aulan på Navigator Vuxenutbildning, Lasarettsvägen 19 i Sundsvall. Pris: Föreläsningen är kostnadsfri.Antalet platser är begränsat till 30. Dessutom lyfts problematiken med ett rättshaveristiskt beteende på nätet och för anhöriga. Nytt är också en fördjupad juridisk vägledning och flera exempel på svåra situationer. Boken riktar sig till alla som i sitt yrke möter personer med rättshaveristiskt beteende, men exemplen är främst hämtade från offentlig sektor. Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende. av Niklas Gustafsson (Bok) 2019, Svenska, För vuxna. Offentlighet och sekretess vid offentlig uppha ... av Anders Nilsson, 1959-(Bok) 2019, Svenska, För vuxna. Handlingsoffentlighet och sekretess. av Håkan Strömberg, 1917-2002 (Bok) 2019, Svenska, För vuxna. Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet....