Delaktighet för personer med funktionsnedsättningar E-Book


Delaktighet för personer med funktionsnedsättningar - Ulrika Hallberg, Lillemor Hallberg pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2018-01-04
FÖRFATTARE: Ulrika Hallberg, Lillemor Hallberg
ISBN: 9789144109626
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 4,49

FÖRKLARING:

Människor med funktionsnedsättningar mår både fysiskt och psykiskt sämre än andra. De har sämre boendemiljöer, tunnare sociala nätverk och svårare att få och behålla ett arbete, vilket leder till att de lever i ekonomiskt ansträngda livssituationer och löper betydligt större risk än andra att drabbas av utanförskap.Funktionshinderspolitikens mål är att skapa ett samhälle som saknar hinder för delaktighet och att arbeta för jämlika levnadsvillkor för alla människor, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Detta kan ses som en strävan mot en samhällsgemenskap med mångfald som grund, där samhället ska utformas så att alla människor kan vara fullt delaktiga i samhällslivet. Men hur väl rimmar detta mål med praktiken??Denna bok ger en aktuell inblick i vad forskningen inom området har kommit fram till när det gäller delaktighet, tillgänglighet och utanförskap för både barn och vuxna med olika typer av funktionsnedsättningar.Boken kan med fördel användas på olika utbildningar med fokus på funktionsnedsättningar, till exempel inom socialt arbete och i vårdutbildningar, men även som ett stimulerande diskussionsunderlag för de vårdarbetare som i sitt dagliga arbete möter och arbetar med personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

...ger för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av kompetensutveckling inom funktionshinderomsorgen ... Rättigheter för personer med funktionsnedsättning ... . Här finns stöd och verktyg som du behöver i arbetet för att skapa full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Att tänka på med anledning av covid-19 Du hittar information och stöd till dig som arbetar inom socialtjänst på vår sida om covid-19. Delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Innehållsförteckning. 2 Förslag till riksdagsbeslut 3. 3 Delaktigh ... PDF Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med ... . Delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Innehållsförteckning. 2 Förslag till riksdagsbeslut 3. 3 Delaktighet för människor med funktionsnedsättning 5. 4 Tillgänglighet 6. 4.1 Investeringar i ökad tillgänglighet 7. 4.2 Krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling 8. 5 Personlig assistans - en rättighetsfråga 8. 5.1 Besparingstrenden 9. 5.2 Akuta behov av ... FN:s 22 standardregler beskriver det ansvar världens stater på alla nivåer har för att människor med funktionsnedsättningar ska bli delaktiga i samhällslivet och för att man ska uppnå jämlikhet när det gäller levnadsförhållanden. FNs standardregler. FN:s standardregler i lättläst version Du behöver jobba med tillgänglighet dels för att undvika att diskriminera personer med funktionsnedsättningar, och dels för att organisationen ska kunna dra nytta av allas kompetens fullt ut. Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. DELAKTIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Diarienummer LDR 6168 1. Dokumentinformation 1.1 Syfte Syftet med tillämpningsanvisningarna och checklistan är att ge de olika verksamheterna inom Stockholms läns landsting ett verktyg för att säkerställa efterlevnad av lagar, regelverk och styrande dokument i arbetet Personer med funktionsnedsättning ska få samma utbildning som andra. Utbildningen ska vara gratis och bra. De ska få utbildning efter grundskolan där de bor. Det ska finnas anpassning efter vad en person behöver. Personer med funktionsnedsättning ska få stöd så att de kan gå på samma utbildning som andra. Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner Kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Kommunfullmäktige 2016-12-12 3 (11) Diarienummer Berörd verksamhet Dokumentansvarig KSN-2016-2166 Uppsala kommun Kommunstyrelsen Trots att Sverige har ställt sig bakom FN-konventionen finns fortfarande hinder för personer 7) om delaktighet för personer med funktionsnedsättning. FN. (General comment No. 7 (2018) on the participation of persons with disabilities, including children with disabilities, through their representative organizations, in the implementation and monitoring of the Convention) aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning Regeringens beslut Regeringen ger Myndigheten för delaktighet i uppdrag att kartlägga den enskildes tillgänglighet till hjälpmedel för fritidsaktiviteter och kartlägga insatser på hur en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning främjas lokalt och regionalt. Programförslaget är en revidering av Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016. Det är ett styrdokument för stadens nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i samhället. Pris: 208 kr. Häftad, 2018. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Delaktighet för personer med funktionsnedsättningar av Ulrika Hallberg, Lillemor Hallberg på Bokus.com. rättigheter för personer med funktions- nedsättning. Kungälvs mål Nedan följer fokusområden med målformulering-ar som Kungälvs kommun ska arbeta mot för att uppnå tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. 3.1 Bemötande För att personer med funktionsnedsättning ska Myndigheten för delaktighet (MFD) har gjort en jämställdhetsanalys av levnadsvillkor och delaktighetsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning , Analysen visar att personer med funktionsnedsättning som grupp generellt sett har sämre levnadsvillkor och sämre möjligheter att delta i samhällslivet än övriga befolkningen. Ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättningar NYHET. Publicerad 2016-06-14. Personer med funktionsnedsättningar har ibland svårt att delta i enkätundersökningar, som de är utformade i dagsläget. Enligt KTH-forskaren och industridoktoranden Stefan Johansson är det et...