Våld E-Book


Våld - David Wästerfors pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2016-11-14
FÖRFATTARE: David Wästerfors
ISBN: 9789147114498
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,27

FÖRKLARING:

Våld kan vara lika påtagligt som en framrusande pansarvagn och lika flyktigt som ett ögonkast.Den här boken är en essä om hur framför allt fysiskt våld har uttolkats av forskare och tänkare.Fyra synvinklar begrundas: våld som situation, våld som specialitet, våld som politik och våld som berättelse.Läs merBeGreppbart är en serie introducerande böcker i samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett centralt begrepp och adderar en pusselbit till vår förståelse av samhället. Utforskande. Fokuserat. Dynamiskt. Greppbar kunskap i ett nötskal. Helt enkelt.Om författarnaDavid Wästerfors är docent i sociologi vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet. Han är intresserad av brott och straff, lek och spel, kontroll och motstånd, interaktion och institution, etnografi och socialpsykologi och mycket annat. Den här boken har han skrivit i samband med ett projekt om våldsfall i statlig ungdomsvård.

...domar som upplevt våld i sina familjer. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ... stoppavaldet - Föreningen NNS ... . Fel vid registrering. E-posten är redan registrerad. Jag förstår < Tillbaka. En introduktionskurs om Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den här utbildningen anpassar sig efter vem du är och dina behov. Att upptäcka elever som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är en viktig uppgift för skolan. En förutsättning för att skolan ska kunna hjälpa dessa elever är att någon på skolan ... PDF VÅLD OCH HOT I ARBETSMILJÖN - av ... . En förutsättning för att skolan ska kunna hjälpa dessa elever är att någon på skolan ser och förstår elevens livssituation, utsatthet och behov. Våld kan vara antingen fysiskt eller psykiskt. Fysiskt våld är när någon till exempel slåss eller knuffas. Psykiskt våld är när någon säger kränkande saker. Det finns ett samband mellan våld i nära relationer och våld mot husdjur. När djur är utsatta för våld är människor i riskzonen och när människor är utsatta är djur i riskzonen att drabbas. Kunskap om sambandet mellan våld i nära relationer och våld mot djur behövs för att fler ska få hjälp. Aldrig våld - 30 år av svensk lagstiftning mot aga 3 Det finns inget som berör mig så djupt som våld mot barn. Och jag är lyckligtvis inte ensam. Vi är många som känner avsky och vrede när vi får höra om kränk - ningar mot barn. Att som vuxen slå ett barn är ett svek, ett missbruk av vuxen - ansvaret och övertaget i styrka. Att samhället reagerar kraftfullt mot alla former av hedersförtryck är av största vikt. Trots att viktigt arbete har bedrivits av flera regeringar i syfte att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck finns det behov av att, som ett komplement till det arbetet, ytterligare utreda hur sådana beteenden som hedersrelaterat våld och förtryck tar sig uttryck i bör hanteras straffrättsligt. Våld mot barn kommer relativt sällan till myndigheternas kännedom. När toleransen för våld minskar ökar anmälningarna till socialtjänst och polis, vilket vi sett de sista decennierna i Sverige. Den väg som Stiftelsen Allmänna Barnhuset har valt är att låta barn och unga själva svara på frågor anonymt. Tand-, hälso- & sjukvård Den här fliken vänder sig till dig som arbetar inom tand-, hälso- och sjukvården. Här hittar du information om: att fråga om våld, vad våld är och hur det yttrar sig, att anmäla, att dokumentera, utbildning och material. Våld mot barn är aldrig försvarbart, oavsett vad barnet sagt eller gjort. Barn har rätt att skyddas mot alla former av våld och alla barn har samma rätt att slippa våld. Trots att det är förbjudet är det många barn som har föräldrar eller andra vuxna som gör dem illa. Sverige var det första landet i världen som förbjöd barnaga. Hot och våld är omfattande arbetsmiljöproblem i kommuner och regioner. SKR stöttar arbetsgivarna i deras arbete med förebyggande åtgärder, omhändertagande av drabbade, säkerhetsrutiner, handlingsplaner och utbildning....