Perspektiv på polisetik E-Book


Perspektiv på polisetik - Maria Knutsson, Rolf Granér pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2001-03-22
FÖRFATTARE: Maria Knutsson, Rolf Granér
ISBN: 9789144015651
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 5,4

FÖRKLARING:

Perspektiv på polisetik består av en serie artiklar som på olika sätt bidrar till den pågående diskussionen om etik i polisens verksamhet.Boken tar avstamp i en diskussion om polisens samhällsuppdrag och hur detta kommer till uttryck i organisationskultur, grupprocesser och enskilda polisers ställningstaganden. Vilka moraliska värden ligger till grund för polisarbetets innehåll? Hur kan kan moralfilosofiska redskap komma till användning i det dagliga arbetet? Speciella avsnitt ägnas åt våld, våldsanvändning och ondska.Boken har vuxit fram i nära samarbete med polisens etikhandledare. Den vänder sig till verksamma inom polisorganisationen men även till dem som har intresse av yrkesetik inom andra verksamheter.

...reläsning 5. Konsekvenserna för samhällsvetenskapen som poststrukturalism tillför är att det inte finns några "rena" studieobjekt att "hitta" där ute i världen "som den är", bara historiskt och socialt kontingenta konstruktioner ... Feministiska perspektiv på politik | Karlstads universitet ... . Vi kommer alltid forma studieobjektet. Perspektiv på politiken. Anna Hrdlicka. 06:00 | 2018-08-28. Gotlands Allehanda I helgen har det varit valrörelse men jag har också haft den stora förmånen att vara värd för två unga ukrainska politiker - Oksana Homa och Maria Kravchenko - som via Jarl Hjalmarssonstiftelsen har fått möjligheten att följa mig och ... Perspektiv på världen ser på frågor om de-mokrati, makt, rättigheter och miljö ur nya perspektiv och från olika delar i världen. Serien finns i två versioner - kortdokumen-tärer och halvtimmeslånga program. Serien är fram ... Perspektiv på polisetik - studentlitteratur.se ... ... Perspektiv på världen ser på frågor om de-mokrati, makt, rättigheter och miljö ur nya perspektiv och från olika delar i världen. Serien finns i två versioner - kortdokumen-tärer och halvtimmeslånga program. Serien är framtagen i nära samarbete med lärare och elever och utgår från elevernas frågor Ett postfeministiskt perspektiv på politik ... Tillsammans har de fyra gått igenom och analyserat policydokument som på något sätt berör företagande, för att se hur man resonerat kring ojämlikheter mellan könen samt hur och varför kvinnors företagande ska främjas....