Exposé 1 E-Book


Exposé 1 - Mats Andersson, Michaela Arlt, Fuat Deniz, Kjell Engelbrekt, Hanns von Hofer, Ci Holmgren, Fredrika Lagergren Wahlin, Börge Ring, Annika Svensson, Henrik Tham pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2011-07-18
FÖRFATTARE: Mats Andersson, Michaela Arlt, Fuat Deniz, Kjell Engelbrekt, Hanns von Hofer, Ci Holmgren, Fredrika Lagergren Wahlin, Börge Ring, Annika Svensson, Henrik Tham
ISBN: 9789147103577
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 12,38

FÖRKLARING:

Går på djupet - även med uppgifterna!Texterna i Exposé betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder. Författarna är experter på sina respektive områden och vågar gå på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Uppgifterna är analyserande och kännetecknas av progression, reflektion och ställningstagande.Läs merUtmärkande drag- Utgår från individen- Analyserande uppgifter- Betonar demokratifrågor, etik och värdegrunderExperter vågar ta ut svängarnaJournalister har skrivit om media, kriminologer om lag och rätt, statsvetare om statsskick, nationalekonomer om ekonomi och sociologer om människan och samhället. Genom att författarna är experter på sina respektive områden både kan och vågar de gå mer på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Texterna utgår från individen för att sluta i det globala.Analyserande uppgifterFör att eleverna verkligen ska kunna tilllämpa sina kunskaper innehåller Exposé en stor mängd analyserande uppgifter. Genom att det finns en stegvis avgränsande progression i texten samtidigt som eleverna får göra ett ställningstagande till olika alternativ blir det möjligt med en djupare analys och reflektion. Eleverna lämnas inte vind för våg. Samtidigt är uppgifterna begränsade till sin utformning så att de är tidsmässigt genomförbara.Exposé 1 och 2Exposé 1 samt 1 och 2 behandlar innehållet i samhällskunskapskurserna 1b och 2.Exposé 1 inleds med ett kapitel som behandlar samhällsvetenskaplig metod. Efter en introduktion om samhällsvetenskaplig forskning följer samhällsvetenskapliga begrepp, förklaringsmodeller, datainsamlingsmetoder, analysmetoder, argumentationsanalys och källkritik.Exposé 1 har tonvikten på svenska förhållanden, Exposé 2 på internationella förhållanden och ekonomi.Fyra utgångspunkterAlla ämnesområden behandlas utifrån:- Demokratifrågor: Vad är demokrati? Vilka är demokratins förutsättningar? Hur kan demokratin fördjupas?- Etik och värdegrunder: Behandlas både i text och i uppgifter.- Faktakunskaper och analys: Grunderna ges men även olika synsätt, orsaker, konsekvenser och åtgärder.- Dåtid, nutid, framtid: Tidsperspektivet ger förståelse för de förändringar som skett och sker.Exposé aktiv 1a1Exposé aktiv är anpassad för yrkesprogrammens kurs samhällskunskap 1a1.Boken vänder sig till dem som vill arbeta aktivt med samhällsfrågor. Därför finns det ett stort antal uppgifter under rubrikerna: Kan du detta?, Tänk efter och diskutera, Ta reda på fakta, Analysera och påverka samt Fältuppgifter.Närhet till elevernaExposé aktiv består av två avdelningar: demokratin i samhället respektive arbete och välfärd. Den röda tråden genom hela boken är demokratifrågor. Varje kapitel inleds med en vardaglig situation följt av ett par frågeställningar för att väcka läsarens intresse kring området som ska studeras. Texten är personlig och går från det som ligger nära eleverna till det mer abstrakta.LärarhandledningLärarhandledningen säljs som nedladdningsbar fil och fungerar för samtliga böcker i serien Exposé. Förutom kommentarsmaterial finns ett stort antal uppgifter och övningar av olika slag. Övningarna tränar elevernas olika förmågor såsom faktakunskap, förståelse och ställningstagande och är uppdelade under följande rubriker:Fakta och förståelse: Syftar till att underlätta inläsning och ge grundläggande förståelse.Diskussion och värdering: Syftar till att ge eleverna möjlighet att lyssna på andra, uttrycka sina åsikter och ta ställning.Analys- och jämförelseuppgifter: Syftar till att utifrån fakta analysera och dra slutsatser kring ett ämne.Undersök och fördjupa: Syftar till att ge eleverna möjlighet att träna relevanta förmågor och metoder.Om författarna”Det är viktigt att lära sig att tänka kritiskt. Fria medier är en förutsättning för det demokratiska samhället men bara för att de är fria innebär det inte att de levererar sanningen. Med hjälp av exempel och resonerande text visar vi på de svårigheter som finns i dagens mediasamhälle.”Michaela Arlt, författare och journalist på Sveriges RadioExposé 1, Exposé 1 och 2Michaela Arlt, journalist, Sveriges RadioFuat Deniz, sociolog, Örebro universitet Kjell Engelbrekt, universitetslektor i statsvetenskap, Stockholms universitet Hanns von Hofer, professor i kriminologi, Stockholms universitetCi Holmgren, journalist, Sveriges RadioFredrika Lagergren, fil.dr i statsvetenskap, avdelningsdirektör vid Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningen, Göteborgs universitetRolf Lidskog, professor i sociologi, Örebro universitet Annika Svensson, nationalekonom, RiksbankenHenrik Tham, professor i kriminologi, Stockholms universitetUppgifterMats Andersson, lärare vid Brännkyrka gymnasium samt utbildningspedagog vid Samhällvetenskaps- och ekonomicenter i Stockholms stadBörge Ring, lärare vid Södra Latin gymnasium, StockholmExposé AktivAnna Andersson, lärare i samhällskunskapJan-Olof Andersson, läromedelsförfattare samt lärare i samhällskunskap och ekonomiska ämnenLärarhandledningMats Andersson, lärare vid Brännkyrka gymnasium samt utbildningspedagog vid Samhällvetenskaps- och ekonomicenter i Stockholms stadJohan Linder, lärare vid Kärrtorps gymnasium, Stockholm

...t - även med uppgifterna! Texterna i Exposé betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder ... expose - Wiktionary ... . Författarna är experter på sina respektive om Provided to YouTube by CDBaby Expose 1 · Mista · Wne · Guss Cain Muzik, Vol. 1 ℗ 2012 Utopiamusicgroup Released on: 2012-07-24 Auto-generated by YouTube. Exposé 1 samt 1 och 2 behandlar innehållet i samhällskunskapskurserna 1b och 2. Exposé 1 inleds med ett kapitel som behandlar samhällsvetenskaplig metod. Efter en introduktion om samhällsvetenskaplig forskning följer samhällsvetenskapliga begr ... Exposé 1 - Mats Andersson, Michaela Arlt, Fuat Deniz ... ... . Efter en introduktion om samhällsvetenskaplig forskning följer samhällsvetenskapliga begrepp, förklaringsmodeller, datainsamlingsmetoder, analysmetoder, argumentationsanalys och källkritik. Exposé - Samhällskunskap Författare Mats Andersson, Michaela Arlt, Fuat Deniz, Kjell Engelbrekt,...