Musik och politik hör ihop : diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965-1980 E-Book


Musik och politik hör ihop : diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965-1980 - Alf Arvidsson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2008-11-19
FÖRFATTARE: Alf Arvidsson
ISBN: 9789178447633
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 6,19

FÖRKLARING:

Från mitten av 1960-talet och ett tiotal år framåt var det i Sverige vanligt att koppla samman musik och politik på olika sätt. Musik kunde uttrycka en protest, och visa engagemang. De nya vänsterrörelser som blommade upp använde sig av musik för att föra ut budskap och samla åhörare. Men det ställdes också frågor om vilka som hade makt över musikskapande och vem som valde ut vad som fick höras i och genom massmedia. Många nya eller tidigare marginaliserade musikstilar skapade nya former för att höras och bli offentliga. Men också musikstilarnas politiska betydelser diskuterades, och genomslaget för vänsterpolitiska idéer varierade mellan stilarna. Detta gav många nya möjligheter för musikskapande, men snart växte det också fram många krav på hur musiker skulle vara för att vara trovärdiga i ett vänsterpolitiskt sammanhang. I den här boken analyseras hur olika idéer om musik och dess politiska betydelser formulerades i debatter, organiserades i föreningar och skivbolag, skola och Rikskonserter, och hur musik skapades för att på olika sätt fungera politiskt: genom att föra ut budskap, aktivera människor, skapa alternativ. Alf Arvidsson är professor i etnologi vid Umeå universitet. Han har tidigare skrivit bl.a. Sågarnas sång (1991) och Folklorens former (1999)

...diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965-1980 ... Proggen revisited: politik och andra praktiker - Nr 01 ... ... . Möklinta: Gidlund, s 9-24. Musik och politik hör ihop - Diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965-1980 (Gidlunds förlag, 2008) Relationen mellan musik och politik skärskådas av musiketnologen Alf Arvidsson i en ny bok som tillkommit inom ramen för projektet "Musik och politik på 1970-talet: Politiseringen av ett fält". Från mitten av 1960-talet och ett tiotal år framåt var d ... Musik och politik hör ihop : diskussioner ... ... . Från mitten av 1960-talet och ett tiotal år framåt var det i Sverige vanligt att koppla samman musik och politik på olika sätt. Musik kunde uttrycka en protest, och visa engagemang. De nya vänsterrörelser som blommade upp använde sig av musik för att föra ut budskap och samla åhörare. Men det ställdes också frågor om v Musik och politik hör ihop: Diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965-1980, som föreligger i manuskript är tänkt som helhetsredovisning av projektet; artiklarna är delvis inarbetade samtidigt som manuset till övervägande del innehåller nytt material. Recension av Alf Arvidsson: Musik och politik hör ihop - Diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965-1980 8 Alf Arvidsson, Musik och Politik hör ihop - Diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965-1980 (Umeå: Gidlunds förlag, 2008) 9 Dan Lundberg, Krister Malm, Owe Ronström, Musik, Medier, Mångkultur - Förändringar i svenska musiklandskap. (Hedemora: Gidlunds förlag, 2000) Historieboken (Moderna museet). Engelska. The history book : [on Moderna museet 1958-2008 / editor, project manager: Anna Tellgren ; manuscript editor, project Musik och politik hör ihop: diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965-1980. Hedemora: Gidlunds. Thyrén, David, 2009. Musikhus i centrum: två lokala praktiker inom den svenska progressiva musikrörelsen: Uppsala Musikforum och Sprängkullen i Göteborg. Diss. Stockholm: Stockholms universitet. Alf Arvidsson: Musik och politik hör ihop. Diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965-1980 (Gidlunds förlag, 2008). Bengt Eriksson, Gerdin, Mia och Wermelin, Stefan: 99 proggplattor (Alfabeta, 2006). Samlingen Festen på Gärdet är en av de 99 plattor som omskrivs. Dagens Nyheter (den 13/9 1970). tankar om, och göra sina ställningstaganden i, ... 2 Alf Arvidsson, Musik och politik hör ihop. Diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965-1980 (Gidlund, Möklinta, 2008), s. 17. 3 En musikform som bygger på rytmiska och rimmade texter, vilka tal-sjungs. Se ... Alf Arvidsson: Musik och politik hör ihop. Diskussioner, ställningstaganden och mu-sikskapande 1965-1980. Gidlunds förlag, Hedemora 2008. 436 s. ISBN 978-91-7844-763-3. Vietnam, your latest game, you're playing with your blackest Queen. Damn your souls and curse your grins, I stand here with a fading dream. False Eagle I don't want ......