Fler friska på jobbet : en handbok i förbättringsarbete E-Book


Fler friska på jobbet : en handbok i förbättringsarbete - Susanne Colliander pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2020-03-19
FÖRFATTARE: Susanne Colliander
ISBN: 9789188849625
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 5,25

FÖRKLARING:

En bok för dig som vill ha konkreta tips på hur du inspirerar och motiverar medarbetare till en bra livsstil för att få fler friska på jobbet. För att förstå hur arbetsplatsen kan bli friskare, utgår du från dig själv. Hur påverkar dina levnadsvanor dig på jobbet? Vad behövs för att du ska kunna fungera bättre? Genom att rannsaka dig själv, får du en förståelse för hur goda vanor påverkar arbetsförmågan. Insikten gör det lättare att inspirera andra att också se samma koppling. När medarbetarna lärt sig ta ansvar för sin egen hälsa, är det dags att ta reda på vad som håller arbetsplatsen frisk. Med en gemensam satsning för att ta reda på sådana s k friskfaktorer, får du både medarbetare och verksamhet att må bra. Sannolikheten är stor att du då inte bara förbättrar hälsan, frisktalen och sjukfrånvaron - utan även lönsamheten. Boken vänder sig till alla som leder, inspirerar eller coachar andra till en bra livsstil. Susanne Colliander är civilekonom, hälsostrateg och marknadskommunikatör från Stockholms Universitet och IHR, Institutet för högre reklam och kommunikationsutbildning. Sedan 20 år är Susanne chefredaktör för tidningen Hälsoinspiratören samt coach i metoden Chefshälsa (hälsosamtal) och motiverande samtal, som boken bygger på.

...rm av specifika projekt samt hur man på ett systematiskt sätt löser problem och genomför lösningar ... Verktyg - Suntarbetsliv ... . Avsikten är att behandla ... Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig. Här hittar du riktigt bra stöd på vägen! Motstridiga och oklara krav på jobbet är en giftig risk "Hur jag än gör så blir det fel ... de konkreta förhållandena, går att använda till praktiska åtgärder och förbättringsarbete på arbetsplatsen. Men det kräver att man gör ... Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfakt ... Modellen för systematiskt förbättringsarbete och ... ... . Men det kräver att man gör ... Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. En handbok för att lyfta strukturen för din skolas förbättringsarbete och resultatstyrning enligt best practice och forskningen kring framgångsrika skolor. Modellen innehåller redigeringsbara och digitala mallar för att förbättra din skolas eller kommuns struktur. Som medlem kan du beställa Modellen med 10 % rabatt direkt via länken ... Sjukfrånvaro kostar. Därför kan det löna sig att ta reda på vad som håller folk friska på en arbetsplats. Rapporten Från risk till frisk ringar in vilka friskfaktorerna är, och berättar om arbetsplatser som använt sig av dem med gott resultat. Rapporten Från risk till frisk bygger på Forskningsprojektet Hälsa och Framtid i offentlig förvaltning. "Ni chefer förändrar, vi jobbar på". Tidigare kunde förändringsarbete ofta uppfattas så på rehabiliteringsmedicinska avdelningen vid Södra Älvsborgs sjukhus. Numera deltar alla, tack vare enkla rutiner för att lämna förslag och tydliga strukturer för att genomföra dem. Margaretha Costinger, vårdenhetschef, bläddrar i en av de pärmar där alla förbättringsförslag som ... Resultatorienterat förbättringsarbete som ger ökad lönsamhet och nöjdare kunder vid produktion av varor och tjänster?. Sex Sigma har blivit det populäraste angreppssättet för förbättringsarbete och problemlösning ? i de flesta länder. Företag och andra organisationer i många olika branscher tillä... Om några veckor kommer min nya bok "Förändringshandboken" ut på marknaden och jag är supertaggad för att se hur den tas emot. Jag har saknat en praktisk handbok i förändringsledning. Det finns mycket skrivet i ämnet, men ofta är det alldeles för förenklat för att det ska gå att tillämpa i verkligheten. Eller alldeles för abstrakt. Vad sägs om fler bra dager på jobbet? Tillsammans skapar vi förutsättningarna för en varaktigt lärande organisation genom kontinuerligt förbättringsarbete. Vi stödjer och coachar företagsledningar i ett nytt tankesätt och handleder praktiskt ute i verksamheten genom att arbeta tillsammans med er för att identifiera och lösa problem. I Bäst i världen får du steg för steg följa ett verkligt praktikfall: ett IT-företags resa mot ständiga förbättringar i världsklass. Du får praktiska tips om metoder, verktyg och ledarskap för att etablera, befästa och ständigt bygga vidare ert förbättringsarbete. Joakim Ahlström beskriver på ett... Du ska ha det bra på jobbet. En god arbetsmiljö förutsätter att de anställda har inflytande och får information om arbetsgivarens planer. Det innebär att sådant som scheman, personalmöten och arbetsplatsträffar är en del av arbetsmiljön jämsides med nödutgångar, bra ventilation och skyddsutrustning. Att arbeta systematiskt med förbättringsarbete är nödvändigt för att uppnå önskad kvalitet i vård och omsorg. Det innebär ett ständigt lärande och ett strukturerat arbetssätt med riskanalyser, egenkontroller, avvikelser, synpunkter och klagomål. På denna sida hittar du rutiner för detta. Svensk hälso- och sjukvård är under stark omvandling, driven både av yttre förändringar och av interna förändringsinitiativ. Bland de yttre förändringarna märks exempelvis Lagen om valfrihet där den politiska uppfattningen är att lagen skall leda till större valfrihet i vården. Vårdval primärvård... Flera friska år i Flen - för dig kring pensioneringen. I Flens kommun arbetar vi strategiskt med frågor kring hälsa och livskvalitet. Hösten 2017 startades ett arbete kring hälsosamt åldrande, som särskilt riktar sig till dig kring pensioneringen....