Övervakning för rikets säkerhet : svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet, 1885-1922 E-Book


Övervakning för rikets säkerhet : svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet, 1885-1922 - Jenny Langkjaer pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2015-09-03
FÖRFATTARE: Jenny Langkjaer
ISBN: 9789186071523
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 11,46

FÖRKLARING:

Under 1800-talets slut och 1900-talets början stod Sverige inför nya hot mot den rådande samhällsordningen. Tidigare hade Sverige stått inför militära hot från andra länder. De nya hoten fanns i stället inom det civila samhället. Arbetarrörelsen började växa fram och sågs av de styrande som ett hot mot samhällets fortbestånd. Dessutom bidrog en ökande invandring av utländska personer till en allmänt utbredd utlänningsrädsla och en allt mer omfattande utlänningskontroll. Att hantera de nya hot som uppfattades blev de lokala polismyndigheternas uppgift. Stockholmspolisens kriminalavdelning inledde år 1885 övervakning av politiska möten, och vid 1900-talets början också övervakning av utländska medborgare. I den här avhandlingen studerar Jenny Langkjaer vilka övervakningsmetoder som användes under perioden 1885-1922. Varför utfördes övervakningen så som den gjorde? Hur förändrades övervakningen då den tidigare övervakade socialdemokratin kom till makten och det demokratiska genombrottet var ett faktum? Samhällets byråkratiseringsprocess under perioden visar sig spela en central roll för övervakningens utveckling. Vidare påverkades övervakningsverksamheten av att övervakning som fenomen tycks dras med vissa allmängiltiga drag. Författaren vill här synliggöra ett tidigare okänt kapitel i Sveriges historia. Hon hävdar att den säkerhetspolisiära verksamhet som bedrevs under perioden 1885-1922 fick konsekvenser även för senare tiders säkerhetspolisiära verksamhet. Resultaten kan dessutom bidra till en ökad förståelse rörande det motsägelsefulla förhållandet mellan nationell säkerhet och demokrati.

...ma: att stanna eller att återvända. Jenny Langkjaer: 'Övervakning för rikets säkerhet ... » Recensioner ... . Svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet, 1885-1922'. Stockholm Studies in History, 2011. Regin Schmidt, Rasmus Mariager, Morten Heiberg: 'PET. Historien om Politiets Efterretningstjeneste fra den kolde krig til krigen mod terror'. Jenny Langkjaer / Övervakning för rikets säkerhet. Svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk akti ... aktivitet och relation | Adlibris ... . Svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet, 1885-1922. Spikblad Historia, Stockholm. Fredag den 25/3 kl. 10.00 i Hörsal 9, Hus D, Södra huset, Frescati. Fakultetsopponent: docent Heléne Lööw, Historiska institutionen, Uppsala universitet. Jenny Langkjaer / Övervakning för rikets säkerhet. Svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet, 1885-1922. Historia, Stockholm. Fredag den 25/3 kl. 10.00 i Hörsal 9, Hus D, Södra huset, Frescati. Fakultetsopponent: docent Heléne Lööw, Historiska institutionen, Uppsala universitet. Övervakning för rikets säkerhet : svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet, 1885-1922 När du gör som jag vill : en bok om påverkan Ersättaren and leaders 1919-1945. Blackwell. Langkjaer, J. (2011). Övervakning för rikets säkerhet; Svensk . säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet 1885-1922. (acta universitatis Stockholmienses, Stockholm Studies in History 93). Stockholm: Stockholms universitet. Det fortsätter med en närmare titt på den fortsatta övervakningen av inhemsk politisk aktivitet, som från 1906 utfördes parallellt med övervakningen av utländska personer. I ett kapitel behandlas övervakningen av både inhemsk politisk aktivitet och utländska personer under åren 1919-1922. Aktivistens Lagbok - Juridisk handbok för politiska aktivister Ladda ner para el ipad Alibi AB pdf completo Allt om Manchester United Ladda ner Steffen Gronemann Enligt Jack G. Shaheen Professor Emeritus, framstående forskare inom ämnet, har denna framställning nästintill uteslutande varit negativ. Ulf Zander, svensk forskare och historiker, har även han forskat inom ämnet. Zander påpekar att det är troligt att amerikaner påverkats av denna stereotypisering av människor från Mellanöstern. Svensk underrättelsetjänst under 400 år (The watching eye. Swedish intelligence over 400 years), Lund 1999: Historiska media. Langkjaer, Jenny: Övervakning för rikets säkerhets. Svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet, 1885-1922 (Surveillance for state security. Övervakning för rikets säkerhet : Svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet, 1885-1922 Article Jan 2011 Övervakning för rikets säkerhet : svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet, 1885-1922 Mjukisen, myshårdingen, de kykyska, snobben och dandyn Nytt Juridiskt Arkiv, avd....