Att arbeta med barn som brottsoffer, En rättssociologisk studie E-Book


Att arbeta med barn som brottsoffer, En rättssociologisk studie - Anna Sonander pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2008-01-01
FÖRFATTARE: Anna Sonander
ISBN: 9789172672529
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 3,41

FÖRKLARING:

..., 2003). Sonander, Anna, "Att arbeta med barn som brottsoffer -en rättssociologisk undersökning", 2008, Media-Tryck Sociologen, Lund Rättsäkerhet och tvångsvård Jan 2002 Den som har utsatts för ett allvarligt brott befinner sig i en utsatt situation och behöver rätt stöd för att få möjlighet att återhämta sig ... Barn som upplever våld - BOJ - Brottsofferjouren ... . Socialtjänstens arbete med brottsoffer ska bygga på respekt för individen och en individuell bedömning av behov. 8 E Sundbom: Betydelse av tidig kontakt och behandling av våldsdrabbade brottsoffer: En prospektiv longitudinell studie , Umeå Universitet 2008 9 K Dahlstrand: Kränkning och ersättning: En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer, Lunds universitet (2012) Barn som bevittnar våld i nära rel ... Barn som offer för brott - Brottsoffermyndigheten ... . 8 E Sundbom: Betydelse av tidig kontakt och behandling av våldsdrabbade brottsoffer: En prospektiv longitudinell studie , Umeå Universitet 2008 9 K Dahlstrand: Kränkning och ersättning: En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer, Lunds universitet (2012) Barn som bevittnar våld i nära relationer räknas i dag inte som brottsoffer enligt brottsbalken. Detta trots att man vet att barn som ser, hör och känner till våld mellan närstående, kan ... Anna Sonander är lektor och studierektor på Rättssociologiska institutionen. Hon disputerade 2008 med doktorsavhandlingen "Att arbeta med barn som brottsoffer". Lina Ponnert är docent i socialt arbete och disputerade 2007 med avhandlingen "Mellan klient och rättssystem. Tvångsvård av barn och unga ur socialsekreterares perspektiv." Syftet med denna studie var att undersöka hur personer utsatta för våldsbrott såg på offerrollen ... Lindgren et al., (2001:77ff) menar att spridning av forskning om brottsoffer ur en svensk kontext är relativt liten. ... eller Rädda Barnen då man anses inte besitta tillräcklig kunskap för att bemöta barn som fallit offer. Syftet med uppsatsen är att beskriva hur barn konstrueras som trovärdiga brottsoffer med utgångspunkt i tillförlitligheten i deras vittnesmål. Avsikten är att försöka hitta likheter och skillnader mellan hur domstolen i olika fall reproducerar barn som brottsofferkategori och vilka faktorer som genomsyrar den processen. Medling mellan unga brottsoffer och förövare. Kommunen ska erbjuda medling när brott har begåtts av personer som är under 21 år. Om den som begått brottet är under 15 år kan medling användas som en behandlingsinsats, förutsatt att den han eller hon uppnått sådan mognad att han eller hon kan förstå medlingsförfarandet. en rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer. av Karl Dahlstrand (Bok) 2012, Svenska, ... 0 av 1 exemplar finns att låna ... Reservation är inte möjlig på grund av den rådande situationen med coronaviruset. Mer information hittar du här. Kontakt och hjälp; kommit med att uppmärksamma barn som brottsoffer eller målsägande. För att få en så omfattande bild som möjligt över ämnet har vi använt oss av olika källor som litteratur, lagstiftning, förarbeten och samtal med personer som arbetar inom området. Det har framkommit i olika studier att barn inte alltid uppmärksammas och att SOCIALTJÄNSTENS ROLL I ARBETET MED BROTTSOFFER. En studie ur socialsekreterares perspektiv . Författare: ... 2006-2007 skärptes kommunernas ansvar för brottsoffer och barn som ... är det intressant att undersöka hur socialtjänsten faktiskt arbetar med brottsoffer....