Brott mot äldre : om utsatthet och otrygghet E-Book


Brott mot äldre : om utsatthet och otrygghet -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2018-04-18
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789187335990
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 5,62

FÖRKLARING:

Andelen äldre i befolkningen fortsätter att öka. Ändå har kunskapen varit begränsad om äldres utsatthet för brott. Med denna rapport vill Brå fylla kunskapsluckan och bidra med ett underlag inför kommande satsningar på att förebygga brott mot äldre och öka tryggheten i deras vardag.Kartläggningen ger en bild av omfattningen och karaktären på de brott som drabbar äldre kvinnor och män. Den beskriver deras utsatthet för brott, och belyser deras otrygghet och oro.Till grund för rapporten har Brå analyserat resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU), granskat polisanmälningar och genomfört intervjuer med brottsutsatta. Rapporten vänder sig till rättsväsendet och myndigheter som arbetar med äldrefrågor, men även olika intresseorganisationer och en intresserad allmänhet.

...ökningen (NTU) som genomförs av Brå och ger bland annat kunskap om medborgarnas utsatthet för brott, känsla av otrygghet och erfarenhet av rättsväsendet ... PDF Brott och trygghet - goteborg.se ... . Rapporten beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio. Syftet med undersökningen är att få bättre kunskap om hur vanligt det är att ungdomar uppger att de deltagit i brott eller andra riskbeteenden, samt hur vanligt det är att de utsatts för vissa typer av brott. Dessa frågor är viktiga att belysa eftersom ungdomsbrottslighetens omfattning och ... Brott och bedrägerier mot äldre är ofta seriebrott utförda av lig ... PDF Nationella trygghetsundersökningen -utsatthet och ... ... . Dessa frågor är viktiga att belysa eftersom ungdomsbrottslighetens omfattning och ... Brott och bedrägerier mot äldre är ofta seriebrott utförda av ligor som rör sig ... ut sena kvällar på grund av otrygghet, ... starka tabun i fråga om våld och övergrepp mot äldre. Deras upplevda utsatthet för brott ingår i dag inte i kriminalstatistiken men måste göra så i fortsättningen om den ska ge en fullgod bild av brott mot äldre. För känslan av otrygghet lär inte avta med stigande ålder. Brott mot äldre är ett allvarligt samhällsproblem som måste tas på största allvar. Det behöver därför övervägas om åldersspannet i Nationella t rygghetsundersökningen ska justeras eller om en särskild nationell trygghetsundersökning för äldre behövs för att få en tydligare bild av äldres utsatthet för brott och upplevd trygghet. Den här rapporten handlar om brott och trygghet i Göteborg. Om nuläget och det senaste årtiondets utveckling. Brott - eller egentligen lagbrott - är en samlingsbeteckning för handlingar av högst skif-tande slag. Brott kan vara synliga eller dolda, de kan vara lindriga eller grova. Brott kan vara riktade mot person eller mot egendom. Enligt Brottsförebyggande rådets rapport "Brott mot äldre - Om utsatthet och otrygghet" (2018:7) är denna typ av brott den snabbast växande typen av brott mot äldre i hela landet. Det är extra fegt och ynkligt, då gärningsmännen utnyttjar personer som genom sin ålder är mer utsatta och påverkbara. Brottsofferjouren kommer att prata om äldres utsatthet vid brott och om hur vi kan stötta och våga fråga så att ingen behöver lida i tysthet. Klara Hradilova Selin är forskare på Brottsförebyggande rådet, BRÅ och prataR om rapportboken Brott mot äldre, om utsatthet och otrygghet. Om utsatthet och otrygghet". Exempelvis kan en lindrigare misshandel av en äldre person leda till allvarliga skador med mycket lång läkningstid. Det är vanligt att äldre våldsutsatta ... Brottsligheten i socialt utsatta områden har kommit alltmer i fokus. Det handlar om både grova brott som skjutningar och narkotikahandel, som vardagsbrott och ordningsstörningar. Problemen har bidragit till att en stor del av de boende känner sig otrygga och har ett svagt förtroende för polisen. ... Gärningspersoner var främst närstående; partner, barn och barnbarn. I studien Äldres utsatthet för brott - en kartläggning i Uppsala kommun uppgav 13 procent att de utsatts för någon form av brott sedan 65-årsdagen. Bedrägeri är inte det enda brottet mot äldre som ökat i omfattning. Från 2017 till 2019 gick utsattheten för brott mot enskild person i åldersgruppen 65-84 upp med cirka 30 procent. Det saknas inte nyheter om äldre som drabbats av grovt våld, som den 92-åriga kvinna i Limhamn som mot slutet av förra året misshandlades svårt i sitt hem vid ett rån. I syfte att öka kunskapen om äldres utsatthet för brott i samhället arrangerade Stiftelsen Tryggare Sverige, tillsammans med Uppsala kommun, en nationell konferens i oktober 2014. Den publikation som du nu håller i din hand är en konferensrapport för att uppmärksamma vad olika aktörer kan göra för att förebygga, identifiera och hantera när äldre drabbas av brott....