Hur effekterna av mänskliga aktiviteter har förändrat terrängen i landskapet i länder med torrt klimat E-Book


Hur effekterna av mänskliga aktiviteter har förändrat terrängen i landskapet i länder med torrt klimat - Mustafa Saoud pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2016-12-20
FÖRFATTARE: Mustafa Saoud
ISBN: 9789163921858
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,36

FÖRKLARING:

Hur effekterna av mänskliga aktiviteter har förändrat terrängen i landskapet i länder med torrt klimat. Ex IRAK. En sammanfattning av min doktorsavhandling, Warszawa universitet. Den beskriver reversibla förändringar av Iraks höjdskillnader och av andra komponenter i den geografiska miljön som orsakats av dålig hantering av naturtillgångar och mänskliga aktiviteter. I min doktorsavhandling bevisade jag att det finns ett starkt samband mellan antropogen transformation av höjdskillnader och ökenspridningsprocesser. Fram tills nu har inte mycket uppmärksamhet ägnats åt dessa kausala samband. Det finns även ett reciprokt beroende, nämligen ökenspridningens påverkan på landskapets profil. I denna verk analyseras inverkan av avskogning, betning, jordbruk, gruvdrift och industri, transport, kolonisering, markförbättring och militära aktiviteter på markytans form. I torra och halvtorra klimat gör störningar av balansen i den naturliga miljön att ökenspridningsprocessen aktiveras. På de Mesopotamiska slätterna påverkar människan huvudsakligen de topografiska höjdskillnaderna genom bevattning, odling av grödor och utveckling av gruvdrift, industri, vägbyggen och kolonisering.Det kan grovt uppskattas att förändringarna i den topografiska höjdskillnaderna på grund av diverse mänskliga aktiviteter täckte huvudsakligen i Mesopotamien och i utkanterna av öknen. Dr. Mustafa Saoud

...jdskillnader och av... Köp böcker som matchar Arabiska ... Brandrisker idag och i framtiden | SMHI ... . Gå till mobilversionen av bokus.com Inlandsklimat: Inåt landet blir klimatet kallare på vintern och något varmare på sommaren. Inlandsklimat ger större skillnader i temperatur (och årstider) än kustklimat. Det går snabbare att förändra temperaturen på land än ute till havs eftersom mark inte har samma värmebevarande effekt som stora vatten. Vi har hittills bara sett en del av den uppvärmning so ... Mänskliga aktiviteter. Medicinsk sök. Web ... . Vi har hittills bara sett en del av den uppvärmning som den förstärkta växthuseffekten under 1900-talet kommer orsaka. Sedan industrialismens början har mängden koldioxid i atmosfären ökat markant - från knappt 280 ppm (parts per million) till 400 ppm. Den största delen av ökningen daterar till tiden efter andra världskriget. MSB arbetar för att minska de negativa effekter som ett förändrat klimat kan ge upphov till. Samhället är mycket sårbart för klimatförändringar eftersom det är anpassat till det klimat vi har i dag. ter. Landhöjningen har förändrat vissa delar av landskapet kraftigt men i andra delar har dess påverkan varit obetydlig. Söder om Roxen har man kunnat bebo samma platser i tusentals år men vid Bråviken kom landhöjningen att få påtagliga effekter på kulturland-skapet. Den ledde bl a till att stenålderns fria vattenväg in i landet, För drygt sex år sedan lamslogs Danmark av kraftiga skyfall. Enligt Gustav Strandberg vid SMHI är liknande händelser något vi får räkna med framöver, som ett resultat av klimatförändringen. Över lag blir Sverige blötare - men också torrare. Och de riktigt kalla vinterdagarna kan bli ett minne blott. Läs här Artutdöende och dess effekter . Av jordens uppskattningsvis 8 miljoner djur- och växtarter finns det en risk att 1 miljon arter utrotas, varav flertalet under det kommande seklet. Detta sker till stor del på grund av mänskliga aktiviteter som har orsakat förlust och försämring av arternas livsmiljöer. Hastigheten för detta globala ... Gästinlägg av Rolf Mellberg: Svensk Webbtelevision (swebbtv.se) är namnet på en media-aktör som har förhållandevis låga trösklar vad gäller politisk korrekthet. Därför har glädjande nog ett flertal intervjuer kunnat publiceras med skeptiska budskap som motvikt till den allt mer hysteriska klimatalarmismen, där framför allt Lars Bern och Peter Stilbs deltagit som sakkunniga. Nu ... I slutet av seklet är perioder på 30 dagar vanligt förekommande i hela Götaland. De mest extrema brandriskförhållandena ses för Öland och Gotland. Inte bara klimatet ändras. Förändrad skogsskötsel påverkar även de framtida riskerna för brand i skog och mark. Detta eftersom både landskap och bränsletillgången förändras. stigande havsnivåer, förändrade temperaturer, mer regn och mindre snö. En av de främsta utmaningarna som arkitekter har att hantera är det faktum att framtiden alltid är föränderlig och of...