Vägledning för tillämpning av förordningen om statliga byggnadsminnen E-Book


Vägledning för tillämpning av förordningen om statliga byggnadsminnen -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2016-10-26
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789172097575
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 11,56

FÖRKLARING:

I denna vägledning ger Riksantikvarieämbetet (RAÄ) allmänna råd för hur bestämmelserna i förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen (FSBM) bör tillämpas. Syftet är att vägledningen ska vara ett stöd i förvaltningen och att processen kring tillståndsprövning blir tydligare och enklare vilket ska leda till ökad samverkan mellan berörda parter samt att de kulturhistoriska värdena blir väl omhändertagna.

...erade som söker information om förordningen och statliga byggnadsminnen ... Förordning (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m ... ... . * Fortifikationsverket, Kungl. Förordning och vägledning om statliga byggnadsminnen (FSBM) Ansvar, lagar och ... En följd av den stränga bedömningen vid inrättandet av ett byggnadsminne gör att skälen för att jämka skyddsbestämmelser eller häva ... Vad kulturmiljövårdsanslaget kan användas till regleras av Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av ... Tillsynsansvaret för statliga byggnadsminnen ligger hos Riksantikvar ... Vägledning för tillämpning av förordningen om statliga ... ... ... Tillsynsansvaret för statliga byggnadsminnen ligger hos Riksantikvarieämbetet. Förvaltarna listas här nedan med en länk till respektive statligt byggnadsminne i Bebyggelseregistret. Du kan även att ladda hem listan som excelfil så att innehållet kan sorteras efter län, kommun, fastighetsbeteckning, byggnadsnamn eller förvaltare. Statliga byggnadsminnen. Vägledning. Tillståndsansökan och tillståndsprövning 2010, ISSN 1651-1298, ISBN 91-7209-396-X, samt . Statliga byggnads-minnen. Vägledning för tillämpning av förord-ningen om statliga byggnadsminnen 2016, ISBN 978-91-7209-757-5 (Tryck) och ISBN 978-91-7209-758-2 (PDF). förkortningar Förordningen (2013:558) om ... För att reglera hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara fastställs skyddsbestämmelser för v...