Reinventing organizations : en guide till att skapa kreativa organisationer E-Book


Reinventing organizations : en guide till att skapa kreativa organisationer - Frederic Laloux pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2017-01-24
FÖRFATTARE: Frederic Laloux
ISBN: 9789147122332
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 10,99

FÖRKLARING:

Reinventing Organizations är en av de mest omtalade böckerna om ledarskap de senaste åren. Detta är den svenska utgåvan av den banbrytande boken!Läs merFrederic Laloux menar att vi står inför ett paradigmskifte och att vi är på väg mot ett mer meningsfullt och värdeskapande sätt att driva organisationer framåt. Den organisation som allt fler företag strävar emot är en TEAL-organisation. Den kännetecknas av självstyre, helhet och har ett evolutionärt syfte. Den passar både stora och små organisationer och här beskrivs i detalj hur det praktiska arbetet mot ett teal-sätt att arbeta går till.- Del I förklarar att varje gång mänskligheten har flyttats till en ny fas i medvetandet, har det också uppfunnits en radikalt mer produktiv organisationsmodell. Kan vi stå inför ett nytt kritiskt skede i dag?- Del 2 tjänar som en praktisk handbok. Med hjälp av berättelser från verkliga fall (företag och ideella organisationer, skolor och sjukhus), beskrivs i detalj hur detta nya, själfulla sätt att driva en organisation fungerar.- Del 3 undersöker villkoren för hur dessa nya organisationer ska kunna frodas. Vad behövs för att starta en organisation med hjälp av denna nya modell? Är det möjligt att omvandla befintliga organisationer? Och i så fall hur?Detta är en lustfull handbok för ledare, entreprenörer, coacher och konsulter, full av insikter, exempel och inspirerande historier.Om författarnaFrederic Laloux arbetar som rådgivare och coach för företagsledare i flera länder.

...iären. Hon fick ett större uppdrag och en plats i högsta ledningen ... Reinventing organizations - Ett år med Teal for teal Malmö ... ... . Hon var smickrad och stolt över sin befordran, men efter ett tag började hon tvivla. Osäkerheten tog över och hela situationen kändes övermäktigt. Syftet med uppsatsen är att utreda hur en organisation kan främja och tillvarata sin kreativa potential. För att finna svar på frågeställningen tog vi till en början till oss litteratur inom kreativitets-, organisations- och förändringsområdena och identifierade därigenom åtta viktiga, återkommande faktorer för att främja och tillvarata kreativitet. Syftet med denna uppsats är att lyfta fram ämnet och öka först ... Recension av Reinventing organizations - Ledarskap1.se ... ... . Syftet med denna uppsats är att lyfta fram ämnet och öka förståelsen för hur möten kan bidra till att skapa innovation. Uppsatsen ger en insikt i hur man kan bedriva möten i syfte att generera idéer och öka innovationsnivån. Uppsatsen har en abduktiv ansats men tenderar att falla något mer mot en induktiv. Vidare är uppsatsen av kvalitativ art där datainsamlingen sket genom ... Du blir introducerad till Beteenderesan, en arbetsprocess förankrad i forskning och praktiskt utprovad inom näringsliv och offentlig sektor. Genom fyra steg får du lära dig hur du kan hjälpa kunder och organisationer att fatta önskvärda beslut. Boken ger både metoder, verktyg och insikter som hjälper dig att skapa förändring. Hur 11 organisationer använder artificiell intelligens för att påskynda beslut, ... En guide till digital tillgångshantering: ... Det brådskande behovet av att skapa och använda en digital strategi leder emellertid till en rad komplexa problem som företag måste åtgärda snabbt för att inte hamna på efterkälken. LEARN MORE. workshop Se Sammanhangen är ett upplevelsebaserat organisationslabb för dig som vill få konkreta insikter i vad som verkligen krävs för att leda och verka i en modern kunskapsorganisation. Du får möjlighet att se både organisationen som helhet, dess delar och hur de samverkar. renoveringar och nybyggnationer inom koncernen. Syftet är att skapa smarta arbetsplatser som inspirerar, ger kreativitet, samhörighet och un-derlättar för samarbeten. Konceptet innebär också att alla organisationer som står inför en renovering eller flytt, måste göra en noggrann analys av sin verksamhet....