Internationella relationer E-Book


Internationella relationer -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2014-07-25
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789144102801
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,37

FÖRKLARING:

I denna heltäckande grundbok ges en introduktion till studiet av internationella relationer. Boken redogör för de dominerande teoretiska perspektiven inom internationella relationer, för de processer som formar den internationella fördelningen av makt och resurser, samt för de mest framträdande politikområdena i världspolitiken idag. Genom sitt breda anslag behandlar boken frågor som: Varför uppstår krig? Vad har globaliseringen för politiska effekter? Vem har makt i internationell politik? Hur kan utvecklingsländerna hävas ur fattigdom? Vilka motiv driver transnationella terroristnätverk? När har normer och internationella institutioner betydelse? Under vilka omständigheter får nationella identiteter genomslag i världspolitiken?? I boken medverkar många av de främsta forskarna inom internationell politik i Sverige.  Alla är experter inom sina respektive områden, och är väl integrerade i den internationella forskningsmiljön. På ett pedagogiskt sätt introducerar de centrala perspektiv och begrepp och knyter samtidigt an till aktuella exempel och illustrationer. Flera exempel hämtas från en svensk kontext och boken belyser därmed på ett unikt sätt Sveriges relationer med omvärlden.? I denna tredje upplaga har samtliga kapitel uppdaterats och tre nyskrivna kapitel som behandlar internationell politisk historia, demokratisering och migration har tillkommit.? Boken vänder sig i första hand till introduktionskurser i internationell politik eller internationella relationer vid universitet och högskolor.?Tredje upplagan

... relationer handlar om hur det internationella systemet fungerar politiskt och ekonomiskt, hur maktförhållanden förändras, hur relationer mellan stater fungerar, samt hur överstatliga organisationer och aktörer påverkar de internationella relationerna ... Internationella relationer I - Institutionen för ekonomisk ... ... . Kurserna i internationella relationer ger kunskap om de politiska, ekonomiska och historiska förutsättningarna för aktuella internationella problem som till exempel globaliseringens konsekvenser, internationell säkerhet, samt samarbete och integration både på regional och global nivå. Forskningen i internationella relationer vid institutionen är dynamisk, öppen och tvärvetenskaplig. Vi fokuserar på en rad olika ämnen såsom utveckling, östeuropeisk och rysk politik, global politisk ekonomi, säkerhets- och krishantering och hållb ... Internationella relationer - Samhälle & Politik - häftad ... ... . Forskningen i internationella relationer vid institutionen är dynamisk, öppen och tvärvetenskaplig. Vi fokuserar på en rad olika ämnen såsom utveckling, östeuropeisk och rysk politik, global politisk ekonomi, säkerhets- och krishantering och hållbar utveckling. Internationella relationer. Programmet har följande struktur och innehåll. Termin 1: Intern...