Internredovisning : grunder och tillämpningar E-Book


Internredovisning : grunder och tillämpningar - Micael Jönsson, Elin K. Funck pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2016-03-31
FÖRFATTARE: Micael Jönsson, Elin K. Funck
ISBN: 9789144111902
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 12,17

FÖRKLARING:

Alla organisationer, oavsett bransch eller inriktning har behov av information för intern styrning. Även om informationsbehovet skiljer sig åt kan informationshanteringen uttryckas som en årlig process i form av planering, genomförande, uppföljning samt analys och åtgärder. Avsikten med denna bok är att visa hur internredovisningen stödjer skilda informationsbehov i styrningen mot uppsatta mål. Genom att gå igenom stereotyper av beslut som sker under ett verksamhetsår är syftet att ge läsaren förståelse för hur internredovisningen kan byggas upp samt utgöra underlag för olika analyser av en verksamhet. ? I Internredovisning – grunder och tillämpningar ges grundläggande kunskap och förståelse för internredovisningens uppbyggnad och koppling till ekonomistyrningens processer. Genom hela boken arbetar läsaren med olika beskrivande exempel. Till bokens olika delar finns också tillämpningar i Excel för att praktiskt visa på internredovisningens uppbyggnad, informationsinnehåll och vilka analysmöjligheter som internredovisningen kan ge.? Internredovisning – grunder och tillämpningar är främst avsedd att användas för högskolestudier. Läsaren förutsätts ha grundläggande kunskaper inom externredovisning och produktkalkylering.

...ler fr.o.m. den 1 januari 2016 BFS 2011:10 med ändringar t ... Ekologi - grunder och tillämpningar | Externwebben ... .o.m. BFS 2015:6 Boverket Begagnad kurslitteratur för dina studier! Handla online eller i någon av våra 10 butiker. Hos Campusbokhandeln kan du både köpa och sälja ny och begagnad studentlitteratur. Ett billigt, miljövänligt och smart sätt att köpa böcker! Deep Learning - metoder och tillämpningar Antal ... Datorseende, Transfer Learning, Grunder i Robotik, Reinforcement Learning och metoder med kombinationen Deep Reinforcement Learning. Numeriska implementationer studeras översiktligt. Det ä ... Internredovisning : grunder och tillämpningar - Micael ... ... . Numeriska implementationer studeras översiktligt. Det är en tidsmässig fördel att ha tillgång till lämpliga beräknings ... Varmt välkommen till kursen Psykologi GR (A), Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet. Eventuella förändringar med anledning av Covid-19 Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Grunder i Blockchainteknik: Tekniker och tillämpningar Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör. Utöver grunder i psykologi, illustreras aktuell forskning med hjälp av föreläsningar från forskare vid Mittuniversitetets psykologiavdelning. Kursen ger en bra förberedelse inför kommande studier i ämnet psykologi, alternativt kan den utgöra en breddning vid examen inom annat huvudområde. Kapitel II och avsnitt 1-4, artiklarna 59.4 och 60 och avsnitt 6 och 8 i kapitel III och, i den utsträckning som de rör de bestämmelserna, kapitel I och avsnitt 9 i kapitel III och kapitel IV i denna förordning ska gälla för förvaltningsbolag i enlighet med artikel 6.4 i direktiv 2009/65/EG och artikel 6.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (15). Ekonomistyrningsverket (ESV) erbjuder webbutbildningar inom området statlig styrning. Utbildningarna riktar sig till dig som arbetar på myndighet och du genomför utbildningarna på egen hand när du vill. Utbildningarna är interaktiva med animationer, fi... Barnen och välfärdspolitiken: nordiska barndomar 1900-2000 bok - Ingrid Söderlind .pdf. Beslutsmodeller : - redskap för ekonomisk argumentation hämta PDF Per-Olov Edlund. Birth, school, Metallica, death. Vol. 2, 1991-2014 .pdf Hämta Paul Brannigan. Kursen diskuterar och problematiserar hållbarhetsbegreppets utveckling och tillämpning, ... skillnad på bra och dåligt ledarskap? Internredovisning. Kurskod: FH1107, 15 hp, ... Statistisk grundkurs ger en grund för statistiska studier och du kommer att lära dig hur du värderar och presenterar statistiska uppgifter i tabeller och diagram. Internredovisning och ekonomisk styrning handlar om att planera, genomföra, följa upp och utvärdera samt anpassa en verksamhet i strävan att uppnå dess mål. Under kursen behandlas internredovisning och ekonomistyrningens problem och möjligheter utifrån olika perspektiv, i olika situationer och inom olika typer av verksamheter. Vad betyder PNFA? PNFA står för Fotonik och nanostrukturer-grunder och tillämpningar. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Fotonik och nanostrukturer-grunder och tillämpningar, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Fotonik och nanostrukturer-grunder och tillämpningar på engelska språket....