Skolutveckling genom samtal E-Book


Skolutveckling genom samtal -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2020-06-30
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789144133355
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 7,83

FÖRKLARING:

Kommunikation och samtal skapar liv, kultur och lärande och fungerar som ett kitt i förskolans och skolans värld. När samtal används långsiktigt och i mer strukturerade former kan de även bidra till skolors och förskolors utveckling. Om det handlar den här boken, vars huvudsakliga syfte är att beskriva olika samtalsmodeller som författarna menar kan stärka medarbetares professionskunnande och verksamhetens utvecklingsarbete. Exempel på samtalsformer som tas upp är: motiverande samtal, lärande samtal, kollegahandling i grupp, dialogiska samtal, rollspel och olika modeller för att skapa delaktighet genom samtal.En genomgång av den nationella och internationella forskningen om skolutveckling visar att samtalet som utvecklingsresurs är ett förhållandevis outforskat område. Här vill föreliggande bok göra ett bidrag. Men det är inte fråga om någon enkel metodbok. Istället förklaras varje samtalsmodell utifrån sin teoretiska utgångspunkt och författarna visar på modellens användbarhet i förskolans och skolans utvecklingsarbete.Boken vänder sig till personer med lednings- och utvecklingsuppdrag i förskola och skola, framför allt till rektorer och biträdande rektorer. Den kan även fungera som litteratur på rektorsutbildningen samt på lärarutbildningen.

...Men definitionerna är ofta vaga och tolkningarna av begreppet varierar ... Den digitaliserade skolan och kollegiala samtal | Pedagog ... ... . Denna otydlighet gör att satsningar på att främja ett kollegialt lärande inte självklart blir ett reellt stöd för framgångsrik skolutveckling. Ny bok om skolutveckling genom samtal. Nyutgivet "Att samtala är så lättillgängligt att vi nästan glömmer bort att det är ett starkt och verkningsfullt verktyg för att bedriva skolutveckling". Det säger Monica Evermark, föreståndare för Regionalt utvecklings ... Ny bok: Skolutveckling genom samtal | Karlstads universitet ... . Det säger Monica Evermark, föreståndare för Regionalt utvecklingscentrum, ... Förskolan har en viktig roll i att väcka barnens intresse för berättelser, texter och skriftspråk. Här får du förslag på hur du kan arbeta med högläsning, samtal om text och ordna läsvänliga miljöer på din förskola. Lärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning. Vid Karlstads universitet betyder det att utbildningen speglar yrket som lärare. Du får de bästa förutsättningarna för ett arbetsliv som är komplext, ansvarsfullt och föränderligt, men framförallt väldigt roligt. Riktigt klar som lärare blir man aldrig, men du får en god grund att stå på och i takt med att skolan och ... Eolus - skolutveckling genom lärande samtal? Utvärdering av Svenska Kommunförbundets satsning på gruppstöd för skolchefer 1. Bakgrund om Eolus och skolchefsnätverket Under hösten 1997 tog Svenska Kommunförbundet kontakt med IMIT vid Handels-högskolan angående utvärdering av den satsning på nätverk och gruppstöd för skol- Det kollegiala lärandet beskrivs i dag som en av de viktigaste framgångsfaktorerna för pedagogisk utveckling. Kollegialt lärande genom pedagogisk handledning och lärande samtal handlar om just det kollegiala lärandet i förskola och skola, och hur det kan utvecklas. Läs mer I boken beskrivs olika sätt att utveckla lärandet kollegor emellan, dels genom pedagogisk handledning under en ... Att leda lärande samtal. Scherp H-Å, 2003. (70 sidor) Lärares undervisningsmönster utvecklas i hög grad i mötet med eleverna samt genom samtal med kollegor om dessa erfarenheter. ... PBS - Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv. Scherp H-Å (2003) (52 sidor) Lärande samtal _____37 PBS och kompetensutveckling ... från olika håll kan bidra till skolutveckling genom att skapa förutsättningar för, stimulera till, anmoda till och/eller skapa nödvändighet av skolutveckling. Det kan ske genom enskilda lärares eller ... Skolutveckling genom samtal flexband, 2020, Svenska, ISBN 9789144133355. Kommunikation och samtal skapar liv, kultur och lärande och fungerar som ett kitt i förskolans och skolans värld. När samtal används långsiktigt och i mer strukturerade former kan ... Nyckelord: Specialpedagog, skolutveckling, handledning, mandat, legitimitet. Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur specialpedagog...