Management : att leda verksamheter och människor E-Book


Management : att leda verksamheter och människor - Lars H. Bruzelius, Per-Hugo Skärvad pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2018-07-18
FÖRFATTARE: Lars H. Bruzelius, Per-Hugo Skärvad
ISBN: 9789144118826
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 7,74

FÖRKLARING:

Management handlar om att leda såväl verksamheter som människor. Ledning av verksamheter går ut på att utforma och genomföra mål, strategi, organisation och styrning på ett sådant sätt att verksamheten skapar värde för kunder och andra intressenter. Att leda människor handlar om att mobilisera lust, energi och engagemang hos de människor som är verksamma i organisationen. Det unika med denna bok är att den tar upp båda dessa aspekter av management.Management är förankrad i forskning och förenar ett praktiskt och ett teoretiskt perspektiv. Författarna nöjer sig inte med teoretiska ramverk för att förstå en verksamhets affärsvillkor utan ger också idéer om hur verksamhetens affärsvillkor kan hanteras. Boken innehåller många exempel från såväl svenska som utländska företag och andra slags ?organisationer.Denna andra upplaga av Management är rejält omarbetad och förnyad. Den skiljer sig från förra upplagan genom att en större tyngd läggs på företagens omvärldsberoende. Stor vikt läggs också vid digitaliseringen och dess konsekvenser för affärsmodeller, organisation, styrning och ledning.Boken är lämplig för kurser i management, ledarskap, strategi och organisation vid universitet och högskolor men passar även för yrkesverksamma personer som är chefer/ledare eller är intresserade av ledningsfrågor.

...stans blir någonting nytt för många chefer när verksamheter centraliseras och effektiviseras ... Management ≠ Ledarskap | Motivation.se - Motivation.se ... . För andra har ledning på distans fungerat i århundraden. Den här artikeln ger dig, som vill hitta ditt eget sätt att leda på distans, litet insikter att ha med dig eller "verktyg" att använda. Verksamhetsutvecklande ledarskap Det här programmet fokuserar på resultatet av dina handlingar och din samverkan med dina medarbetare, och hur du som ledare ska agera på ett sätt som engagerar, utmanar och motiverar dina medarbetare i syfte att öka lönsamheten. Management, att leda verksamheter och människor innehåller många exempel från såväl sven ... Management : att leda verksamheter och människor - CORE ... . Management, att leda verksamheter och människor innehåller många exempel från såväl svenska som utländska företag och andra organisationer. Boken är lämplig för kurser i management, ledarskap, strategi och organisation vid universitet och högskolor men passar även för yrkesverksamma personer som är chefer/ledare eller är intresserade av ledningsfrågor. Köp begagnad Management : att leda verksamheter och människor av Lars H. Bruzelius; Per-Hugo Skärvad hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt - Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur. Scientific Management har kritiserats för att göra människor till kugghjul i ett maskineri, vilka inte alls ska tänka själva. Taylor beskriver själv obegåvade arbetare som särskilt lämpade för trist och monotont arbete, endast de som är "dumma som oxar" skulle klara av ett sådant arbete. [4] För att lyckas med ett digitaliseringsprojekt krävs goda kunskaper om målgruppen, förståelse för tekniska möjligheter, förmågan att leda och att ha verktyg för att få med sig människorna på förändringsresan. Det här är förändringsledaren Provés expertisområde, där man gång på gång visat prov på framgångsrika resultat, oavsett bransch. Att använda, leda och samverka med frivilliga : ... anläggningen och i kommunen syftar till att kunna utföra effektiva räddningsinsatser vid en olycka inom den farliga verksamheten. Seveso. För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Nyheter för din litteraturlista inför VT 2019 Vi hjälper dig och din verksamhet att nå full potential "Där människor växer växer verksamheter" Vi utbildar, tränar och coachar återkommande ledare och team i enkla, systematiska verktyg för kvalitetssäkrad kommunikation som vänder hinder till möjligheter....