Perspektiv på utvärdering - E-Book


Perspektiv på utvärdering - - Bo Sandberg, Sven Faugert pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2020-05-13
FÖRFATTARE: Bo Sandberg, Sven Faugert
ISBN: 9789144135991
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 11,1

FÖRKLARING:

Utifrån principen att utvärdering måste ses ur olika perspektiv och utformas på olika sätt beroende på sammanhanget och hur resultaten skall användas, ger denna bok en introduktion till utvärderingsdesign och frågeställningar som behöver hanteras i en utvärdering. Boken redogör för hur utvärderingar kan planeras och genomföras på ett systematiskt sätt. En rad utvärderingsmodeller och utvärderingsperspektiv som kan användas för att strukturera datainsamling och fokusera analys i utvärderingar beskrivs utförligt. Utvärderingars kvalitet ägnas ett särskilt kapitel.Boken utgår från ett tvärvetenskapligt perspektiv och använder både teoretiska och praktiska exempel från författarnas erfarenheter inom områden som arbetsmiljöfrågor, kriminal- och socialpolitiska åtgärder, organisationsutveckling, forsknings- och utvecklingspolitik. Perspektiv på utvärdering vänder sig till dem som studerar utvärdering vid universitet och högskola, forskare och yrkesverksamma som genomför, beställer och använder sig av utvärderingar. Boken gavs ut i en första upplaga redan 2007, och med tiden har den funnit en allt bredare läsekrets. I denna fjärde upplaga har samtliga kapitel uppdaterats, begreppsförklaringar förtydligats och nya avsnitt och figurer tillkommit.

...mpiriska utvärderingar av dessa "didaktiker", som jag fortsatt kommer att kalla dem, är däremot sällan förekommande ... Perspektiv på utvärdering - Bo Sandberg & Sven Faugert ... ... . Hur pass djupt och brett didaktikerna är förankrade teoretiskt varierar också en hel del. Perspektiv på kurs . Kursen är en av de kurser som behövs för lärartjänst vid fakulteten (högskolepedagogisk utbildning). ... examination och utvärdering utifrån anvisad litteratur och ramar; med utgångspunkt i analys, litteratur och ramfaktorer föreslå och motivera kursutveckling; Perspektiv på utvärdering vänder sig till de som studerar utvärdering vid universitet och högskola, forskare samt yrkesverksamma som genomför, beställer och använder sig av utvärderingar. Nedan information kommer från CNET, CDON.COM kan inte garantera att denna information är korrekt. När man talar om ... PDF UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING FÖR FÖRÄNDRING kvalitetsarbete ... ... . Nedan information kommer från CNET, CDON.COM kan inte garantera att denna information är korrekt. När man talar om utvärdering på ett företag, så tänker man för det mesta först på chefens utvärdering av de anställda. ... Klimatundersökningen TYKE utvärderar arbetsgemenskaperna och klimatet ur fyra perspektiv: arbetets innehåll och kompetens, arbetsmetoder, ... kapitel 11 hälsoekonomiska utvärderingar 137 11 Hälsoekonomiska utvärderingar reviderad 2017 Inledning I SBU:s uppdrag att utvärdera medicinska metoder ("health technology assess ­ ment", HTA) och metoder inom socialtjänsten, ingår att utvärdera metoderna ur ett ekonomiskt perspektiv. Att ekonomi har en viktig roll beror på att Perspektiv på lärande . Perspektiv på lärande är en av de kurser som behövs för lärartjänst vid fakulteten ... Den omfattar och berör olika modeller för synen på lärande samt hur detta påverkar undervisning, utvärdering, kommunikation i undervisningen och återkoppling. Syftet med hälsoekonomiska utvärderingar är att ge beslutsfattare underlag då de behöver välja mellan olika metoder. Utvärderingarna innehåller kostnader och effekter som är förknippade med de specifika metoderna, [3] precis som det välkända citatet ovan säger. [4]I analysen jämförs metodernas kostnader och effekter som en kvot, kallad kostnadseffektivitetskvoten (på engelska ... Det är vanligt att skilja mellan fyra olika typer av hälsoekonomiska utvärderingar, varav den mest använda är kostnadsnyttoanalysen. Alla de fyra typerna mäter kostnaderna i monetära termer, men skiljer sig åt i mätningen av hälsoeffekter. Vilken analys som väljs beror på frågeställningen och tillgången på data. Perspektiv på svenska förnybara drivmedel. För att Sveri...