Affärsplanering : en handbok för nya tillväxtföretag E-Book


Affärsplanering : en handbok för nya tillväxtföretag - Thomas Kubr, Daniel Ilar, Heinz Marchesi pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2005-10-10
FÖRFATTARE: Thomas Kubr, Daniel Ilar, Heinz Marchesi
ISBN: 9789170920424
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 10,94

FÖRKLARING:

Denna handbok beskriver hur du lägger den rätta grunden till ett nytt, innovativt och tillväxtstarkt företag genom att steg för steg ta dig från idé till en komplett och övertygande affärsplan.En väl genomarbetad affärsplan är ett av de viktigaste verktygen för att lyckas med ett nytt företag. Affärsplanen hjälper dig att testa av dina idéer, den hjälper dig och ditt team att träffa rätt och den är en förutsättning för att du skall kunna få nödvändig finansiering till det nya företaget. Efter respektive avsnitt följer checklistor som hjälper dig kontrollera att du uppfyller de viktigaste kraven. Handboken är ursprungligen framtagen för deltagarna i Venture Cup, en affärsplantävling på initiativ av McKinsey&Company och i samarbete med flera universitet och högskolor. Den är emellertid användbar för alla som vill starta nya tillväxtföretag. Boken används också av flera riskkapitalbolag.

...ok Katarina Spilio pdf. Anden i flaskan bok ... "Affärsplanering - En handbok för nya tillväxtföretag ... .pdf Eva Susso. Andra världskriget Antony Beevor pdf. "Affärsplanering - En handbok för nya tillväxtföretag Deadline Första inlämningen Tisdag 19/2 W.6 Genomförandeplan & risker. Vad kännetecknar en bra genomförandeplan? Hur identifieras beslut och åtgärder för att realisera affärsidén? Hur hanteras risker? Affärsplanering - en handbok för nya tillväxtföretag. Nyheter. 2020-05-08 Cecilia Malmström i T ... Affärsplanering : en handbok för nya tillväxtföretag av ... ... . Nyheter. 2020-05-08 Cecilia Malmström i TV 4 om boken Europa - 75 år av ständig förändring. 2020-03-20 Birgitta Lindqvist hos Malou om Resa över avgrunden. 2020-03-16 Johan Gustafsson i DI om Slöseriet med dina skattepengar. Affärsplanering, En handbok för nya tillväxtföretag, McKinsey & Company, 4:e upplagan, Ekerlids förlag. Övrigt material publicerat på web-plattformen. Examination inklusive obligatoriska moment Affärsplanering — En handbok för nya tillväxtföretag. Ekerlids, Ekonomi, Organisation och ledarskap. 289 sid, 5 uppl, 2005, ... Franchise — Praktisk handbok för franchisegivare och franchisetagare. Sagell Dan-Michael, Carlsson Pål. ... Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt. Inbunden, 533 sid, ... Affärsplanering, En handbok för nya tillväxtföretag, McKinsey & Company, 4:e upplagan, Ekerlids förlag. Övrigt material publicerat på web-plattformen. Examination inklusive obligatoriska moment visa förståelse för affärsplanering Färdighet och förmåga För godkänd kurs ska studenten: kunna redovisa kalkyler utifrån olika nyckeltal kunna ta fram och motivera en affärsplanering som är lämplig under givna omständigheter ... Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag. Ekerlinds Förlag, Stockholm. Kursvärdering. McKinsey & Company: Affärsplanering, En handbok för nya tillväxtföretag, 5:e upplagan, Ekerlids förlag. Övrigt material publicerat på web-plattformen. 7. Former för bedömning Undervisningen ges i form av obligatoriska workshops som syftar till att genom ett aktivt deltagande öka Återigen startar en ny omgång av den populära kursen Affärsplanering för tillväxtföretag på Handelshögskolan i Göteborg. Kursen bjuder på en mängd... Samtidigt har ett nytt nationellt centrum för finansmarknadsforskning bildats i Stockholm, ... Beprövad pedagogik och vidgade perspektiv Vi har utvecklat en pedagogik för kvalificerad kompetensutveckling som ger omedelbar effekt och långsiktig verkan. ... "Affärsplanering - En handbok för nya tillväxtföretag. More information Thomas Kubr, Daniel Ilar, Heinz Marschesi: Affärsplanering, En handbok för nya tillväxtföretag. McKinsey & Company. Finns fri som nedladdningsbar PDF på kurshemsidan. Affärsplanering för seniorboende : En studie av hur en affärsplan växer fram. ... En handbok för nya tillväxtföretag. Stockholm: Ekerlids förlag Elanders Gummessons, 2001. Fallstudien som ... McKinsey & Company. Affärsplanering: En handbok för nya tillväxtföretag. Stockholm: Ekerlids förlag; 2005. Drucker, P. "Managing Oneself", Harvard Business Review, January 2005, pp.100-109 Garvin "What every CEO should know about New Business" Harvard Business Review, September, 2004, pp 18-22 Cases och övrigt kursmaterial tillkommer Redogöra för marknadsdynamiken och spridningen av nya innovativa ... affärsmodeller vid utveckling av teknikbaserade tillväxtföretag I en egen affärsplan redogöra för kapitalanskaffning och personalrekrytering till ... affärsplanering. För godkänt betyg krävs aktivt deltagande vid kursens gruppseminarier, ......