Litterära föreställningsvärldar. Litteraturundervisning och litterär förståelse E-Book


Litterära föreställningsvärldar. Litteraturundervisning och litterär förståelse - Judith A Langer pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2017-08-18
FÖRFATTARE: Judith A Langer
ISBN: 9789171735140
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 6,18

FÖRKLARING:

NY UPPDATERAD UTGÅVA»Litteratur spelar en viktig roll i våra liv, ofta utan vår vetskap. Den ger oss förutsättningar att utforska både oss själva och andra, att definiera och omdefiniera vilka vi är, vilka vi skulle kunna bli och hur världen skulle kunna se ut.» Medan vi läser bygger vi föreställningsvärldar och det är detta bygge Judith Langers bok handlar om. Hon har framför allt ägnat sin forskning åt hur barn och unga utvecklar sitt läsande och skrivande och vad det betyder för deras lärande. Hon ser det också som sin uppgift att visa hur man i själva undervisningen går till väga för att hjälpa fram en sådan utveckling. I mötet med texten bygger läsaren, medvetet eller omedvetet, föreställningsvärldar för att skapa sammanhang och mening. Dessa världar utvecklas och förändras under läsningens gång. Misslyckas vi med detta bygge förlorar läsningen mycket av sin mening. Judith Langer diskuterar olika faser i detta bygge och olika strategier för att hjälpa elever att röra sig mot en djupare förståelse och visa vägar till hur litteratur kan brukas för en intensivare social, personlig, kritisk och kognitiv utveckling. Det handlar om att skapa klassrum där verkliga möten sker mellan elevens värld och textens, där frågor ställs för att utforska den litterära erfarenheten. Judith Langer vill få oss att inse att litteraturen kan göra oss till bättre tänkare.

...rära föreställningsvärldar; Litteraturundervisning och litterär förståelse ... Läsforskaren: Väck fantasin och fördjupa läsningen | HKR.se ... . Boken är mycket bra och användbar! Det finns många praktiska tips och idéer som man direkt kan hämta från boken. I dag har jag pratat om bra och pedagogiska böcker för Söderparkskolans pedagoger. Litterära föreställningsvärldar: litteraturundervisning och litterär förståelse. Göteborg: Daidalos sid 13 10 Gibbons, Pauline (2009). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ... Litterära föreställningsvärldar : litteraturundervisning ... ... . Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. 2. uppl. Stockholm: Hallgren & Fallgren sid 113 11 Gibbons, Pauline (2009). Chambers, Aidan (2011) Böcker inom och omkring oss. Chambers, Aidan (1998) Böcker inom oss. Ingemansson, Mary (2017) Lärande genom skönlitteratur. Djupläsning, förståelse, kunskap. Langer, Judith A. (20015) Litterära föreställningsvärldar. Litteraturundervisning och litterär förståelse. Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans ... Litterära föreställningsvärldar. Litteraturundervisning och litterär förståelse. Göteborg: Daidalos. Kap. 1-3. (54 s.) Pihlgren, A. S. (2017)....