Konceptualisering i kognitiv beteendeterapi - Att begripliggöra människor i rummet och situationen samt utifrån deras personliga kontexter och bakgrundshistoria E-Book


Konceptualisering i kognitiv beteendeterapi - Att begripliggöra människor i rummet och situationen samt utifrån deras personliga kontexter och bakgrundshistoria - Bengt Eriksson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2019-11-11
FÖRFATTARE: Bengt Eriksson
ISBN: 9789144131689
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 6,62

FÖRKLARING:

Inom kognitiv beteendeterapi, liksom inom andra terapitraditioner, behöver psykoterapeuten förstå den person som söker hjälp. Konceptualisering är det kanske viktigaste redskapet för att forma en sådan förståelse. Med hjälp av konceptualiseringen går det att begripliggöra händelser, reaktioner, handlingar samt konsekvenser, predicera skeenden, planera för kommande behandling samt förutse och hantera möjliga hinder.I den här boken beskrivs några av de mest spridda modellerna för konceptualisering inom kognitiv beteendeterapeutisk tradition. Modellerna presenteras var för sig men ställs också i relation till varandra, inom ramen för ett integrerande synsätt.Konceptualisering leder behandlaren rakt in till kärnan i det psykoterapeutiska arbetet. Den gör det möjligt att förstå både det som fungerar i terapin och varför det fungerar, liksom det som inte fungerar och varför det inte fungerar.Konceptualisering i kognitiv beteendeterapi vänder sig till studerande under utbildning till människovårdande yrken, liksom till redan yrkesverksamma inom detta område, främst psykologer, psykoterapeuter, psykiatriker och psykoterapihandledare.

... det sig om så kallade negativa automatiska tankar, det vill säga tankar som uppkommer snabbt och utan att man själv är medveten om dem ... 9789144079578 by Smakprov Media AB - Issuu ... . Till exempel "Han tycker inte om mig", "Jag verkar dum", "Jag förstår det inte". • Konceptualisering i kognitiv beteendeterapi : att begripliggöra människor i rummet och situationen samt utifrån deras personliga kontexter och bakgrundshistoria. Av Bengt Eriksson. Inom KBT och andra terapitraditioner, behöver psykoterapeuten förstå den person som söker hjälp. Konceptualisering i kognitiv beteen ... Konceptualisering i psykodynamisk terapi : att ... ... . Inom KBT och andra terapitraditioner, behöver psykoterapeuten förstå den person som söker hjälp. Konceptualisering i kognitiv beteendeterapi - Att begripliggöra människor i rummet och situationen samt utifrån deras personliga kontexter och bakgrundshistoria. Eriksson, Bengt. Ingen match. Konceptualisering i psykodynamisk terapi. Eriksson, Bengt. Här samlar vi alla artiklar om Kognitiv beteendeterapi, KBT. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Psykiatriska vården, Socialstyrelsens riktlinjer för depression och Inre tvång. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Kognitiv beteendeterapi, KBT är: Socialstyrelsen, Psykologi, SvD Premium och Psykiatrisk vård. Konceptualisering i psykodynamisk terapi Att begripliggöra människor i rummet, situationen, personen och bakgrundshistorien Inom psykodynamisk terapi, liksom inom andra terapitraditioner ... Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's ... (ersätts av plugin) » Read more about: Placeholder: Författarinfo » Det kognitiva perspektivet menar att det som skiljer människan ifrån övriga djur är vår förmåga att tänka, att lösa problem och reflektera över vårt eget handlande. Därför fokuserar detta perspektiv på just hur människan tänker och tolkar sinnesintryck. att förklara de aktuella besvären. Termen utlösande händelser som används i följande del av fallkonceptualiseringen refererar till mindre incidenter och situationer som utlöser negativa känslor eller dysfunktionella kognitioner och beteenden. Till exempel patienten som är deprimerad till följd av de utlösande händelserna beskrivna ovan, kognitiva konceptualisering av hur låg självkänsla uppstår och vidmakthålls. Den har i sin tur utvecklats utifrån Becks (1976) ursprungliga kognitiva teori. Enligt den kognitiva teorin påverkas känslor och beteenden av våra kognitioner, det vill säga hur vi tillskriver händelser mening. Kognitiv beteendeterapi. 581 gillar. Psykolog Malmö erbjuder Kognitiv beteendeterapi - KBT, i Malmö med omnejd. Välkommen att ställa frågor, tyck till och dela med dig av dina erfarenhet. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi.. Inom kognitiv beteendeterapi antar man att operant inlärning och klassisk betingning är centrala delar för hur problem uppstår och vidmakthålls. (Detta är inte empiriskt belagt, utan bara något som antas med hänsyn till den teoretiska ... Kognitiv beteendeterapi (KBT) Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en sammanslagning av Kognitiv psykoterapi, som bygger på teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning och Beteendeterapi, som bygger på inlärningsteori. Numera innefattar KBT även andra behandlingsmetoder, och får närmast betraktas som ett paraplybegrepp. Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. Kognitiv terapi är en psykoterapiform som etablerades under 1960-talet och som koncentrerar sig på att belysa hur en patients mer eller mindre omedvetna medvetandemekanismer påverkar dennes tankar och känslor. och kognitiv beteendeterapi, där ordet kognitiv betonar ett extra fokus på just tankar och tolkningar. MAN KAN DÄRFÖR säga att KBT och BT beaktar hela människan, inte bara det som sker inom individen, utan även ... rade föreställningar om både situationen och den egna förmågan att hantera den. Kognitiv beteendeterapi grundas på inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden. Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och b...