Jämlik vård : normmedvetna perspektiv E-Book


Jämlik vård : normmedvetna perspektiv -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2015-11-05
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789144059068
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,59

FÖRKLARING:

Varför ges vården i Sverige inte på lika villkor till alla, trots goda intentioner? I boken problematiseras denna fråga genom att diskutera olika sociala normer i vårdsammanhang. Begränsande normer kan påverka vårdandet på såväl mellanmänsklig som på en övergripande strukturell nivå.?Boken har ett tvärvetenskapligt ämnesinnehåll, där såväl vård­vetenskap, hälsovetenskap, kulturvetenskap, genusvetenskap som teoribildning från äldreforskning och funktionalitetsstudier samsas med sociologi och offentlig förvaltningsdebatt för att beskriva normmedvetna perspektiv i hälso- och sjukvården.?Jämlik vård – normmedvetna perspektiv vänder sig till studenter inom de olika hälso- och sjukvårdsutbildningarna, men även till redan yrkesverksamma inom samma sektor.

...normmedvetna perspektiv häftad, 2015, Svenska, ISBN 9789144059068 ... Att utbildas till sjuksköterska : perspektiv på lärande ... . Varför ges vården i Sverige inte på lika villkor till alla, trots goda intentioner? I boken problematiseras denna fråga genom att diskutera olika sociala normer i vårdsammanhang. ... Jämlik vård : normmedvetna perspektiv. 2015 (Swedish) Collection (editor) (Other academic) Text Place, publisher, year, edition, pages Lund: Studentlitteratur ... Jämlik hälsa, vård och omsorg. En god vård och omsorg ska ... Jämlik vård normmedvetna perspektiv | Stockholms ... ... ... Jämlik hälsa, vård och omsorg. En god vård och omsorg ska kännetecknas av att den är personcentrerad, jämlik och säker. Ett gott bemötande är en av de viktigaste faktorerna som främjar delaktighet, patientinflytande och patientsäkerhet. Jämlik vård normmedvetna perspektiv (Bok) 2015, Svenska, För vuxna. Förbättra sökningen med hjälp av filtren: Medietyp. Bok (1) Ämne. Hälso- och sjukvård (1) Medicin (1) Medicinalväsen (1) Sjukvård (1) Sverige (1) Kategori. Facklitteratur (1) För vuxna (1) Språk. Svenska (1) Klassifikationskod. Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande, kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att ... In: Dahlborg Lyckhage, Elisabeth, Lyckhage, Gunnar & Tengelin, Ellinor, (Ed.), Jämlik vård: normmedvetna perspektiv (pp. 37-57). Lund: Studentlitteratur AB Open this publication in new window or tab >> Normer som hinder för jämlik och rättighetsbaserad vård Jämlik vård Normmedvetna perspektiv. Inför tentan. Varför ges vården i Sverige inte på lika villkor till alla, trots goda intentioner? Ett att Nationella Självskadeprojektets uppdrag är att skapa en jämlik vård för personer med självskadebeteende. Jämlik vård betyder att vård av hög kvalitet, präglad av ett gott bemötande, ska finnas tillgänglig oavsett var i Sverige man bor. Jämlik vård handlar också om att vården ska vara tillgänglig för alla och fördelas efter vilka som har störst behov. Jämlik vård : normmedvetna perspektiv av Tengelin, Ellinor. Pris från 180,00 kr. Joffen är mycket engagerad i HBTQ frågor, det normmedvetna perspektivet och jämlik vård. Joffen har studerat vidare handledning i verksamhetsförlagd. 6 okt 2016 . De sex punkterna är. Högre seminarium på temat "Normmedvetna perspektiv i undervisning - för en framtida jämlik vård" Seminarium Högre seminarium vid institutionen för ... Ellinor Tengelin kommer att leda ett seminarium om normmedvetna perspektiv inom undervisning med fokus på sjuksköterskeutbildning. Avgifter för vård enligt 18 §, för förbrukningsartiklar enligt 18 c § eller för långtidssjukvård som en kommun har betalningsansvar för enligt 2 § lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård får, tillsammans med avgifter för hemtjänst och dagverksamhet enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,48 ......