Psykopatens värld - Utan samvete E-Book


Psykopatens värld - Utan samvete - Robert D Hare pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 1997-01-01
FÖRFATTARE: Robert D Hare
ISBN: 9789144499215
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 12,32

FÖRKLARING:

Under de senaste tio åren har man forskat intensivt på möjligheten att förutsäga återfall i allvarlig kriminalitet på individnivå. Robert Hare, författare till boken, har utarbetat en serie diagnostiska instrument för att bedöma grad och psykopati. Den senaste versionen, som publicerades 1992 är det instrument som visat de starkaste sambanden med återfall i allvarlig kriminalitet av alla tillgängliga prediktionsmetoder. Intresset för psykopatiforskning har därför ökat starkt.De nya diagnoskriterierna för diagnosen ”antisocial personlighetsstörning” enligt DSM som kom 1994, DSM-IV, ligger helt i linje med Robert Hares syn på psykopati. Liknande diagnoskriterier finns också införda för diagnosen ”dyssocial personlighetsstörning” i WHO-klassifikationen av psykiatriska störningar, ICD-10.Psykopati är numera en välavgränsad klinisk psykiatrisk diagnos. Orsaken till tillståndet är mångfacetterad, och varken rent biologisk eller rent social. Däremot vet vi att tillståndet etableras tidigt, och för närvarande inte förefaller vara tillgängligt för behandling som kommer igång först efter 12 års ålder. Under de senaste fyrtio åren har vi visat att psykopater har en rad fysiologiska och biologiska avvikelser jämfört med friska välfungerande jämnåriga. Samtidigt är det uppenbart att en mycket stor andel av psykopaterna har haft turbulenta och traumatiserande uppväxtvillkor. Oavsett orsakerna är det uppenbart att psykopaterna ställer till med mycket elände. Det skulle ställa till mycket mindre elände om människor i allmänhet var bättre orienterade om tillståndet och de uttryck detta tar sig.Detta är inte en sensationsbok, även om den är fascinerande att läsa. Samtliga påståenden, beskrivningar och faktauppgifter har en gedigen vetenskaplig bas. Översättningen till svenska initierades inte bara därför att den håller god vetenskaplig nivå och bör läsas av de som arbetar inom området, utan därför att den fyller ett viktigt ändamål som ren folkupplysning.Ur förordet till boken av Sten Levander, professor i psykiatri med särskild inriktning på rättspsykiatri, som sakgranskat boken.

...a och med inlevelse och kunnighet så jag kan inte göra det bättre själv ... En man utan samvete - Böcker - CDON.COM ... .Men jag är nog en större tjurskalle än dig, tror jag och jag nöter på en gång till.Att psykopaten är medveten om vad som ska göras är för mig bevisat, han tänker ut planer för att lyckas och utför dessa med beräkning och skicklighet, därför är de ... Du behöver vara inloggad samt ha ett lånekort i Borlänge för att reservera denna titel. Logga in för att göra din reservation Utan vetskapen om aktuell diagnos ... Psykopatens värld - Utan samvete - Böcker - CDON.COM ... . Logga in för att göra din reservation Utan vetskapen om aktuell diagnos kan inte ... Inom sluten behandling kan det ingå i psykopatens manipulerande värld att gå med på en behandling som en låtsaslek för att skaffa sig förmåner av ett eller annat slag. ... • inget samvete • känslomässiga murar omkring sig Psykopatens värld: Utan samvete av Robert D. Hare. Fifteen Theme by InkHive. ... Psykopati (från psyche "själ", "liv" och pathos "lidande") är en generell beteckning på en störd personlighet ifråga om känsloliv och vilja att följa sociala normer. Det räknas ibland som en personlighetsstörning, men det finns inte som diagnos i någon standardiserad diagnosmanual. [1] Psykopati associeras ofta med kriminalitet, men personligheten måste inte vara oförmögen att ... Hjärnavbildning avslöjar psykopatens tankemönster. ... åren har man därför försökt ta fram alternativa modeller för att beskriva psykopati utifrån personlighetsdrag utan att lägga för stor vikt vid antisocialt beteende, ... Det pågår forskning kring behandlingsmetoder på flera platser i världen....