Projektaspekter : kunskapsområden för ledning och styrning av projekt E-Book


Projektaspekter : kunskapsområden för ledning och styrning av projekt - Nikos Macheridis pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2009-04-03
FÖRFATTARE: Nikos Macheridis
ISBN: 9789144054766
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 4,91

FÖRKLARING:

Under ett projekts gång omdanas, växlar och utökas projektmedarbetarnas kunskaper och färdigheter. Därför kan en projektprocess även sägas vara en kunskapsutvecklingsprocess. I denna bok behandlas just sådana kunskapsutvecklingsprocesser. Till skillnad från den gängse litteraturen inom projektledning, som främst behandlar hur projekt ska genomföras, tar denna bok sin utgångspunkt i den enskilde projektmedarbetarens målmedvetna kunskapsutveckling och i de förutsättningar som gör denna utveckling möjlig. Författaren belyser de olika områden, så kallade projektaspekter, om vilka projektledare bör ha kunskap för att projektprocessen och kunskapsutvecklingsprocessen ska kunna interagera på ett fruktbart sätt och för att projektledningsarbetet därmed ska bli effektivt.Denna tredje upplaga har kompletterats med kapitel om multiprojektmiljö och projektrevision samt med avsnitt om urval av projket, finansiering av projekt, agile projektledning, mångfald och genus.Projektaspekter är tänkt att användas på grundläggande kurser inom projektområdet vid såväl universitet och högskolor som inom näringsliv och förvaltning.

...rojektprocess även sägas vara en kunskapsutvecklingsprocess ... BTH catalog › Details for: Projektaspekter ... . I denna bok behandlas just sådana kunskapsutvecklingsprocesser. Till skillnad från den gängse litteraturen inom projektledning, som främst behand Projekt som arbetsform är en arbetsform för att hushålla med de mänskliga resurserna inom organisationen eftersom man kan planera och strukturera när en viss kompetens behövs för en given tid. Att arbeta med projekt är också ett sätt att skapa lära ... Projektaspekter Kunskapsområden för ledning och styrning ... ... . Att arbeta med projekt är också ett sätt att skapa lärande och personlig utveckling för medarbetaren samt tillfredsställa behovet av självförverkligandet. och ger ledning om projektets mål och styrning. Viktiga projektintressenter bör signera projektfullmakten för att bekräfta överenskommelsen och behovet av projektet; en signerad projektfullmakt är ett viktigt utdata från ledning och hantering av integration. 45 Innehåll i en projektspecifikation Projekt- och produktmål Krav och ... Johansson, Staffan och Löfström, Mikael samt Ohlsson, Östen: Projekt som förändringsstrategi - analys av utvecklingsprojekt inom socialtjänsten. SNS Förlag, 2000 (ISBN 91-7050-802-3) Macheridis, Nikos: Projektaspekter. Kunskapsområden för ledning och styrning av projekt. Studentlitteratur, 2001 (ISBN 91-44-01052-4) Litteraturlista för EUHA13, Europastudier: Grunder i projektledning och kommunikationsstrategier, 5 högskolepoäng, fastställd av kursplanegruppen för området för humaniora och teologi 2010-08 -23. Litteratur Macheridis Nikos. Projektaspekter: Kunskapsområden för ledning och styrning av projekt. Innehåll och lärandemål Kursinnehåll * Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer, och projektledning blir därmed en vanlig arbetsuppgift för allt fler anställda i såväl företag och förvaltning, i såväl löpande verksamhet som forsknings- och utvecklingsarbete. Projekt som arbetsform är en arbetsform för att hushålla med de mänskliga resurserna inom organisationen eftersom man kan planera och strukturera när en viss kompetens behövs för en given tid. Att arbeta med projekt är också ett sätt att skapa lärande och personlig utveckling för medarbetaren samt tillfredsställa behovet av självförverkligandet. ha en ökad förståelse för betydelsen av olika ... Macheridis Nikos ( 2001) Projektaspekter. Kunskapsområden för ledning och styrning av projekt. Lund: Studentlitteratur. s 162. Övrigt. Detta dokument är en rekonstruktion av kursplanen ur vår tidigare databas. Kontakt. Utbildningen ges av Hälsa och Samhälle på Institutionen för ... Fastställd av studierektor i enlighet med delegation av företagsekonomiska institutionens styrelse, 2012-12-03 / Approved by the director of studies on delegation from the department board of the Business administration, 2012-12-03 Macheridis, N. (2009) Projektaspekter. Kunskapsområde för ledning och styrning av projekt. Studentlitteratur. Innehåll eller kursinnehåll. Kursen består av 4 delmoment: Delmoment 1: Förändringsarbete i projekt, 5 poäng Under momentet, som är en introduktion till förändringsarbete i projekt, studeras hur projektmetodik, generering, planering och genomförande, samt de sociala relationerna i projektgruppen hänger samman och påverkar resultatet av arbetet....