Utanförskap i skolan : förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen E-Book


Utanförskap i skolan : förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen - Anna Borg, Gunilla Carlsson Kendall pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2018-09-27
FÖRFATTARE: Anna Borg, Gunilla Carlsson Kendall
ISBN: 9789144119823
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 9,62

FÖRKLARING:

På jakt efter mening och sammanhang i skolan, arbetssättet som går under namnet Nytorpsmodellen har uppvisat slående resultat. På en skola i Stockholm gick man från att hälften av sjundeklassarna hade någon form av åtgärdsprogram till att samtliga elever två år senare gick ut nian med godkända betyg i alla ämnen. Ett kommun­övergripande team enligt modellen har sedan dess blivit en ­mycket framgångsrik verksamhet.Boken är upplagd som en praktisk guide som steg för steg går ­igenom modellen och förklarar varför och hur. Elever med neuro­psykiatriska funktionsnedsättningar löper större risk att misslyckas i skolan och därför fokuserar författarna särskilt på denna grupp.Nytorpsmodellen kan användas av pedagoger för att tillsammans med elever kartlägga och lösa de skolsvårigheter som uppstår. Mentorer kan använda Nytorpsmodellen för att hjälpa elever att själva utveckla redskap för att klara de ökade kraven på egen ­planering och självständigt arbete. Den har även använts i arbetet med att hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro tillbaka till en fungerande skolgång.

... och åtgärda frånvaro med Nytorpsmodellen" ... Gunilla Carlsson Kendall, författare på Provivus AB ... . Anna har även... Hjärnan i skolan - möt barnen där de är - Boken shared a link . Skolverket har också meddelat allmänna råd 2 om hur skolor ska arbeta med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan. Dessa råd är rekommenderande och inte bindande, vilket innebär att en skola kan välja att handla på ett annat sätt än i enlighet med de allmänna råden så länge som kraven enligt gällande bestämmelser uppfylls. Utanförskap i skolan - förebygg och åtg ... Utanförskap i skolan: förebygg och åtgärda med ... ... . Utanförskap i skolan - förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen Anna Borg, Gunilla Carlsson Kendall Studentlitteratur. Vi möts av den ena larmrapporten efter den andra, som handlar om elever som inte kommer till skolan, som av olika anledningar väljer utanförskap och helt enkelt stannar hemma. Utanförskap i skolan - förebygga och åtgärda med Nytorpsmodellen Föreläsare: Gunilla Carlsson Kendall och Anna Borg. Nytorpsmodellen har under 5 års tid utvärderats av Karolinska Institutet Neurodevelopmental Disorders (KIND). Utvärderingen genomfördes i en kommun utanför Stockholm och ingår i dag i KINDs eget skolprojekt. Böcker om skola och ledarskap Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig. ... Så går det till att trolla med knäna 2020-05-26. Design för ... Utanförskap i skolan - förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen Anna Borg, ... 09.00 - 09.10 Prefekten Diana Berthén hälsar alla välkomna och inleder dagen. 09.15 - 10.30 Utanförskap i skolan - förebygga och åtgärda med Nytorpsmodellen Föreläsare: Gunilla Carlsson Kendall, leg. psykolog och verksam vid Provivius (www.provivus.se). Anna Borg, samordnare för skolfrågor på 10:30 - 12:00: Gunilla Carlsson Kendall och Anna Borg "Utanförskap i skolan. Förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen" Nytorpsmodellen är ett systematiskt sätt att arbeta med att skapa en tillgänglig skolsituation för elever, som både kan användas inom klassens ram och med elever som har behov av ett omfattande stöds. Utanförskap i skolan. Förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen, Anna Borg och Gunilla Karlsson Kendall, Studentlitteratur 2018 . 5 Ingvar Nilsson, Är du lönsam lille vän? 2011. 6 funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer. Attention företräder personer med egna Tillsammans med skolpsykolog Gunilla Carlsson- Kendall har de skrivit en bok som heter "Utanförskap i skolan - förebygg och åtgärda frånvaro med Nytorpsmodellen". Anna har även jobbat vidare med frågorna via (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)....