Anatomi och fysiologi E-Book


Anatomi och fysiologi - Gunnar Nicolaysen, Per Holck, Ansgar Berg, Farrukh Abbas Chaudhry, Maja Elstad, Bjørnar Hassel, Marit Inngjerdingen, Per Ole Iversen, Trygve Leergaard, Karin Toska pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2014-05-15
FÖRFATTARE: Gunnar Nicolaysen, Per Holck, Ansgar Berg, Farrukh Abbas Chaudhry, Maja Elstad, Bjørnar Hassel, Marit Inngjerdingen, Per Ole Iversen, Trygve Leergaard, Karin Toska
ISBN: 9789144097398
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 3,47

FÖRKLARING:

Boken Anatomi och fysiologi beskriver kroppens normala funktion (fysiologi) och struktur (anatomi). Denna kunskap utgör grunden för att kunna förstå hur sjukdomar uppstår och behandlas, och för att kunna observera symtom och tecken som tyder på avvikelser från det normala. Grundidén bakom boken är att det är lättast att få tag i kunskapen om hur kroppen fungerar genom att börja med att beskriva huvudfunktionen hos de enskilda organen. Organens uppbyggnad beskrivs efter hand som funktionen gås igenom. En huvudmålsättning är att bidra till att läsaren förstår mekanismerna i de olika organens funktionssätt. Materialet är framställt på ett lättfattligt sätt och är lätt att repetera inför tentamen.Boken är uppdelad i tre delar. Del 1 beskriver hur våra celler är uppbyggda och fungerar. Dessutom beskrivs hur grupper av celler bildar olika vävnader och organ. I del 2 beskrivs de enskilda organen. I inledningen till varje kapitel finns en översikt över de delfunktioner som ingår i organets funktion. Exempel på sjukdomar beskrivs kontinuerligt i texten för att skapa förståelse för sammanhangen mellan kroppens normala funktion och hur den fungerar vid sjukdom. Del 3 innehåller beskrivningar som ger förståelse för hur kroppens inre miljö regleras och där finns även ett kapitel om fosterutveckling.Anatomi och fysiologi har en interaktiv, pedagogisk och kliniskt inriktad webbplats. Här hittar du bland annat en digital arbetsbok. Materialet, som är starkt examinationsorienterat, följer bokens kapitelindelning. Att arbeta parallellt med boken och övningsuppgifterna på webbplatsen underlättar och effektiviserar inlärningen. Webbplatsen får man tillgång till genom att ange koden som finns tryckt på insidan av bokens omslag.Boken är skräddarsydd efter de krav som ställs på sjuksköterskeutbildningen, men den är också relevant inom övriga hälso- och sjukvårdsutbildningar på universitets- och högskolenivå. Den kan med fördel även användas av yrkesverksamma sjuksköterskor.Boken ingår som en del av ett kunskapspaket, Medicinsk vetenskap, som består av fem fristående böcker. Även om de fem böckerna är utvecklade som en helhet, är den bärande idén bakom böckerna flexibilitet, och därför kan varje enskild bok användas oberoende av de andra böckerna i serien.

...abolism, vävnaderna ... Anatomi och fysiologi har en interaktiv, pedagogisk och kliniskt inriktad webbplats ... Anatomi & fysiologi: Sammanfattning - OM8116 - HKR - StuDocu ... . Här hittar du bland annat en digital arbetsbok. Materialet, som är starkt examinationsorienterat, följer bokens kapitelindelning. Att arbeta parallellt med boken och övningsuppgifterna på webbplatsen underlättar och effektiviserar inlärningen. PT Anatomi. Digitala quiz för anatomi och fysiologi. Menu. Start; Bli medlem; Muskler. Du måste logga in för att se denna sida. Skelettet. Fysiologi. Rörels ... PT Anatomi - Digitala quiz för anatomi och fysiologi ... . Menu. Start; Bli medlem; Muskler. Du måste logga in för att se denna sida. Skelettet. Fysiologi. Rörelseplan. Kost & Näringslära. Du måste logga in för att se denna sida. Användarnamn eller Email. Lösenord. Kom ihåg mig. Anatomi och fysiologi - frågesport, allmänbildning, spel, tävling, kunskap - Vad kan du om din egen kropp? Anatomi, ordet kommer från grekiskans anatome, ana-tomein, vilket betyder uppskärning, och är den gren av biologin/medicinen behandlar hur organismer är uppbyggda. Alla levande organismer består av celler, som struktureras i olika typer av vävnader som i sin tur bygger upp organ; anatomin studerar och systematiserar kunskapen om dessa strukturer. Fysiologi, av grekiska φύσις (physis) natur, ursprung och -λογία (-logia) (studier av dito [1]) är det vetenskapliga studiet av funktioner och mekanismer som arbetar inom ett levande system. [2]Fysiologin har traditionellt delats upp i växtfysiologi och djurfysiologi (zoofysiologi) inom biologisk forskning och utbildning. Fysiologi som ämnesbeteckning kan också specifikt avse ... Här hittar du videofilmer inom anatomi och fysiologi, sjukdomslära, mikrobiologi och läkemedel. Anatomi och fysiologi for sjukskoterskor och annan halso- och sjukvardspersonal . E-bok Laddas ned direkt 379 kr. Visa alla format Innebandyns fysiologi av Sonny Andersson E-bok, 2019, Svenska, ISBN 9789188931887. Innebandyns fysiologi kartlägger, som första bok i världen ... Bronker och bronkioler; Struphuvudet - larynx. Struphuvudet är ungefär 5 cm långt och förbinder svalget med luftstrupen. Det är uppbyggt av olika strukturer av hyalint och elastiskt brosk - vilket bildar ett broskskelett. Broskskelettets viktigaste delar är struplocksbrosket, sköldbrosket, ringbrosket och kannbrosken. Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Prefekt: Carl-Gustaf Thulin, 0705-64 53 58 Biträdande prefekt: Katja Höglund, 018-67 21 18. Postadress: Anatomi, fysiologi och biokemi, Box 7011, 750 07 Uppsala. Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala Lymfsystemets anatomi och fysiologi är här mycket summariskt beskrivet. På 1177.se finns grundläggande information och illustrationer samt en anatomisk atlas. Länk finns i Relaterad information. Anatomi och fysiologi 2, 50 poäng, som bygger på kursen anato...