Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse E-Book


Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse - Elisabeth Doverborg, Ingrid Pramling Samulesson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2012-05-30
FÖRFATTARE: Elisabeth Doverborg, Ingrid Pramling Samulesson
ISBN: 9789147105526
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 4,27

FÖRKLARING:

Att förstå barns tankar – kommunikationens betydelse vill väcka nyfikenhet på och problematisera barns tanke- och erfarenhetsvärld. Boken vill också göra läraren medveten om sitt eget sätt att tänka om och kommunicera med barn.Läs merLäroplanen ställer idag ökade krav på en kunskapande förskola och skola. Därför är det viktigt att lärare får förståelse för barns erfarenhetsvärld genom det strukturerade samtalet så att de på ett interaktivt sätt kan arbeta mot läroplanens mål. Boken beskriver ett synsätt där strukturerade samtal underlättar för barn att berätta och beskriva sina idéer och föreställningar för lärare. Den ger flera belysande exempel på hur lärare kan använda det strukturerade samtalet. Att arbeta med dessa samtal kan utveckla både barns lärande och lärares professionella kompetens. Dessutom kan samtalen hjälpa lärare att få veta vad barn förstår av ett innehåll och de kan därför utmana barnen vidare i deras förståelse för omvärlden. Att förstå barns tankar vänder sig dels till förskolans och grundskolans lärare samt till fritidspedagoger, dels till studenter på förskollärar- och grundlärarprogrammet.Om författarnaFörfattarna, Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson, arbetar med forskning om barns lärande vid Göteborgs universitet. Denna fjärde upplaga är reviderad för att bättre överensstämma med läroplanen.

...av och kontroll i arbetet baserat på ledarskap, kommunikation och information ... Kursplan, Små barns samspel och utveckling, 2015-08-24 och ... ... . Karasek och Theorells krav-... Köp begagnad Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse av Elisabeth Doverborg; Ingrid Pramling Samulesson hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt - Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur. 2.2 Kommunikationens innebörd och betydelse i förskolan 2.2.1 Vad betyder ordet kommunikation? Ordet "kommunikation" betyder att något, en tanke eller en avsikt, ska bli gemensam. Det betyder att vi både kan delar med oss och meddela t.ex. innebörder, k ... Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse ... ... . Det betyder att vi både kan delar med oss och meddela t.ex. innebörder, känslor, upplevelser, värderingar och handlingar. Kommunikationens betydelse i arbetet ... kommunicerar är det av betydelse att förstå vad utvecklingsstörning kan innebära utifrån den ... sjuka/defekta människor, offer, eviga barn, en börda, människor med sociala rättigheter, människor med störd utveckling, extraordinära människor, som andra. Utgångspunkter är bland annat barns tankar och attityder till ... Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid ... Att förstå barns tankar: kommunikationens betydelse. Stockholm: Liber AB. Espenakk, Unni, Frost, Jörgen, Klepstad Farevaag, Margaret, Grove, Hans ... Kommunikation består av många komplexa processer, som mycket förenklat ofta sammanfattas med endast själva överföringen, vidaresändningen, av information från en punkt till en annan. Ofta ses kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information, oavsett om det sker via tal, skrift eller tecken. . Deltagarna har ofta någon slags ......