Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan E-Book


Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan - Gunnar Åsén (red), Karin Alnervik, Lise-Lotte Bjervås, Polly Björk-Willén, Ingela Elfström, Maria Folke Fichtelius, Sidsel Germeten, Lars Holm, Christian Lundahl, Ann-Marie Markström, Emelie Moberg, Monica Nilsson, Ann-Christine Vallberg Roth, Agneta Wallander pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2015-02-25
FÖRFATTARE: Gunnar Åsén (red), Karin Alnervik, Lise-Lotte Bjervås, Polly Björk-Willén, Ingela Elfström, Maria Folke Fichtelius, Sidsel Germeten, Lars Holm, Christian Lundahl, Ann-Marie Markström, Emelie Moberg, Monica Nilsson, Ann-Christine Vallberg Roth, Agneta Wallander
ISBN: 9789147111954
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 11,35

FÖRKLARING:

Denna antologi handlar om utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan.Läs merBoken är uppdelad i tre delar:Den första delen behandlar utvärdering och bedömning i relation till den statliga styrningen av förskolan. Här beskrivs hur den statliga synen på och styrningen av utvärderingsverksamheten i svensk förskola har sett ut från 1980-talet fram till i dag och hur de statliga kraven på dokumentation får konsekvenser för bedömningen. Den andra delen diskuterar olika frågor kring utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan till exempel utvärderingens syfte, upplägg och funktioner. Författarna ger här exempel på olika typer av bedömningspraktik.Den tredje delen innehåller en skandinavisk utblick på utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan. Det första kapitlet är en analys av språklig bedömningspraktik på förskolor i Danmark. I det andra kapitlet analyseras och diskuteras kvalitetsindikatorer i norsk förskola i relation till barns lärande. Boken riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma förskollärare.Om författarnaGunnar Åsén (red.) är professor emeritus i didaktik vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Han har i över 25 år arbetat med utvärderingsfrågor och författat ett flertal skrifter om utvärdering.

...ts och i likhet med de pedagogiska Jag kommer här göra en kort jämförelse mellan två metoder för dokumentation och utvärdering i förskolan - ECERS (The Early Childhood Environment Rating Scale), och pedagogisk dokumentation ... Dokumentation och utvärdering i förskolan - utrymme för ... ... .Eidevald ser den tydligaste skillnaden mellan olika forskningsmiljöer i pedagogik just mellan fokus på å ena sidan pedagogisk dokumentation och å andra sidan arbetssätt som ECERS vilka ... Bedömning i förskolan Bedömning i förskolan - det är inte så länge sedan formuleringen hade va-rit helt omöjlig att ens tänka sig. Fortfarande är det nog en och annan som tycker att det låter som "körkort för trehj ... Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan ... ... Bedömning i förskolan Bedömning i förskolan - det är inte så länge sedan formuleringen hade va-rit helt omöjlig att ens tänka sig. Fortfarande är det nog en och annan som tycker att det låter som "körkort för trehjuling" eller "korv med vaniljsås", dvs. något helt onödigt eller helt omöjligt. Denna antologi handlar om utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan. Läs mer Boken är uppdelad i tre delar: Den första delen behandlar utvärdering och bedömning i relation till den statliga styrningen av förskolan. Här beskrivs hur den statliga synen på och styrningen av utvärderingsverksa... Mall för analys av Utvärdering, det är främst framåtsyftande. Vi hoppas att du främst tar till dig av strukturen rutorna nedan, i början kan du behöva skala bort en del av frågorna för att det ska bli hanterbart. Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan. Stockholm: Liber. Håkansson, Jan (2013). Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem. Strategier och metoder. Lund: Studentlitteratur. Johansen Lyngseth, Else (2008) Erfaringer med bruk av TRAS-observasjoner i barnehagen: Norsk pedagogisk tidsskrift 92 (5) S. 352-363. Beslut och riktlinjer. Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan för Förskollärarprogrammet. Mål. Kursens syfte är att utveckla kunskap om bedömning och utvärdering i och av förskola och skola, samt sätta denna i relation till politisk styrning. Tidiga insatser i förskola kan tolkas som specifikt relaterade till bedömning och dokumentation som stöd för barns utveckling och lärande och för verksamhetsutveckling. En utmaning, sedan införandet av den reviderade läroplanen i svensk förskola, är hur dokumentation av enskilda barns lärande och förändrade kunnande inom olika målområden relateras till utvärdering och ... Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan Nyhet • Mar 06, 2015 15:32 CET Denna antologi handlar om utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan. Beskriv vad förskolan erbjudit för att stimulera utveckling mot målet. Arbetssätt och aktiviteter, barnens delaktighet och respons, föräldrars delaktighet och respons. Vad säger våra datainsamlingshjälpmedel t.ex. BRUK, RUS, enkäter, observationer m.m.? I resultat beskrivs vad som uppnåtts, inga analyser och bedömningar. Denna forskningsöversikt ingår i Vetenskapsrådets rapportserie och har tagits fram i samarbete med Skolverket. Syftet är att redovisa olika sätt att tänka kring, och genomföra utvärdering i förskolan. Tyngdpunkten ligger på svenska förhållanden, men rapporten innehåller även en del internationella utblickar. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom förskolan Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 169 kr och snabb leverans. | Adlibris Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan / Gunnar Åsén (red.). 2015. - 1. uppl. Bok; 55 bibliotek 2. Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan [Elektronisk resurs] / Gunnar Åsén (red.). 2015 Eab.01: Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan : Opening hours for Högdalens bibliotek: No (0 of 1) Kista bibliotek: 2020-02-12 : Vuxen : Hylla: Första sida "titel" saknas vid utlån 11-07-2018 : Eab.01: Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan : Opening hours for Kista bibliotek: Monday 10:00 - 21:00; Tuesday 10:00 - 21:00...