Svensk aktiebolagsrätt E-Book


Svensk aktiebolagsrätt - Torsten Sandström pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2020-01-15
FÖRFATTARE: Torsten Sandström
ISBN: 9789139209379
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 6,65

FÖRKLARING:

Svensk aktiebolagsrätt handlar om en företagsform i centrum av det svenska näringslivet: aktiebolaget. Regler om detta finns i 2005 års aktiebolagslag (ABL). Boken tar sikte på regler om aktiebolagets bildande och upphörande, hur beslut fattas och verkställs i aktiebolag samt skyddet för bolagets bundna kapital.Framställningen är bred och detta syns på olika vis. Ett är att viktiga bolagsrättsliga specialområden behandlas (aktieägaravtal, aktiemarknadens juridik, regler om revision, skadeståndsansvar för bolagsledningen etc.). Ett annat är att ABL:s regler knyts till flera icke juridiska frågeställningar (ekonomi, redovisning, historia, affärsetik osv.). Strävan efter bredd syns även i att ABL:s regler illustreras med hjälp av praktiska exempel och pedagogiska modeller.Svensk aktiebolagsrätt vänder sig främst till studenter vid landets jurist- och ekonomiutbildningar.

...öp nu! Svensk aktiebolagsrätt / Torsten Sandström ... LIBRIS - Svensk aktiebolagsrätt ... . Sandström, Torsten, 1945- (författare) ISBN 9789139208174 Sjätte upplagan Publicerad: Stockholm : Wolters Kluwer, [2017] Tillverkad: Polen Tillverkad: 2017 Svenska 439 sidor. Bok Harmonisering av aktiebolagsrätt inom EEC och i Norden 613 mot tredje man. Huruvida tredje man är i god eller ond tro spelar i dessa fall ingen roll. 18 På denna väsentliga punkt står direktivet i klar motsättning mot gällande svensk rätt (ABL 93 §) och det svenska förslaget (63 §), vilka båda i enlighet med en sedan länge i vårt land inarbetad tra dition ger skydd endast åt ... Förslaget inne- bär, i förhållande till den ... Svensk aktiebolagsrätt - Torsten Sandström - Häftad ... ... ... Förslaget inne- bär, i förhållande till den nuvarande aktiebolagslagen från 1975, en språklig och systematisk modernisering av den svenska aktiebolagsrätt- en. Förslaget syftar också till att åstadkomma större flexibilitet för före- tagen, t.ex. vad gäller möjligheterna att reglera frågor i bolagsordningen. 5 Svensk aktiebolagsrätt 16 5.1 Privata och publika aktiebolag 16 5.2 Aktiebolagets organisation 16 6 Minoritetsskyddets beskaffenhet 18 7 Minoritetsskydd enligt svensk aktiebolagsrätt 19 7.1 Allmänna skyddsregler 19 7.1.1 Likhetsprincipen 19 7.1.2 Generalklausulen 20 author Sandström, Torsten LU organization. Department of Law publishing date 2005 type Book/Report publication status published subject Ansvarsfrihet i aktiebolag. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör utgör enligt den svenska aktiebolagslagen (2005:551) ett obligatoriskt ärende på årsstämma. I normalfallet har revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet, och det är mera sällan som frågan vållar debatt eller skapar frågeställningar vid beslutfattandet. Aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten är rättsområden där det händer mycket. För att behärska rättsområdena krävs både kunskap om de regler och principer som gäller och den bakgrund, med olika intressenter och intressekonflikter, som reglerna och principerna skall hantera. Svensk aktiebolagsrätt / Torsten Sandström. Sandström, Torsten, 1945- (författare) ISBN 9789139207276 5. uppl. Publicerad: Stockholm : Norstedts juridik, 2015 ... Gränges AB är sedan oktober 2014 noterat på Nasdaq Stockholm. Gränges bolagsstyrning baseras på svenska regler och svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), bolagsordningen samt andra relevanta interna och externa regelverk och policyer. Ansvarsfrihet - dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt. 10 april 2007. Avhandling av Carl Svernlöv Personligt skadeståndsansvar i aktiebolag och därtill relaterade frågor har en hög aktualitet i ljuset av den debatt om corporate governance som förts under senare år, ... Svensk aktiebolagsrätt handlar om en företagsform i centrum av det svenska näringslivet: aktiebolaget. Regler om detta finns i 2005 års aktiebolagslag (ABL). Boken tar sikte på regler om aktiebolagets bildande och upphörande, hur beslut fattas och verkställs i aktiebolag samt skyddet för bolagets bundna kapital. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: Visa grundläggande kunskaper i associationsrätt, främst inriktade på centrala delar i aktiebolagsrätten ur svenskt och internationellt perspektiv, samt övrig bolagsrätt och föreningsrätt. Avveckling sker via antingen fusions- eller likvidationsmodellen som båda är vedertagna metoder för snabbavveckling av aktiebolag, allt enligt svensk aktiebolagsrätt och skattelagstiftning. Om du har några funderingar kring snabbavveckling eller hur det går till att sälja bolag avseende värdering, förlust, skatt, skulder, omsättning, eller annat, så är det bara att ringa 08-23 01 23....