Skolsköterskans hälsofrämjande arbete E-Book


Skolsköterskans hälsofrämjande arbete -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2019-06-20
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789144125343
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 12,86

FÖRKLARING:

I samband med regelbundna hälsobesök möter skolsköterskan alla elever i skolan och får kunskap om deras hälsa och livssituation. Tillsammans med övriga yrkeskategorier inom elevhälsan och i skolan har skolsköterskan en viktig uppgift att främja elevernas kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.Denna omarbetade och utökade upplaga belyser skolsköterskans insatser för att möta de behov som barn och unga har i dag. Dessutom visar den på skolsköterskans roll i skolan, inspirerar till utveckling av yrket och lyfter fram forskning och metoder som kan användas i arbetet med skolbarns hälsa.De flesta av författarna har egen erfarenhet av arbete som skolsköterska och arbetar med undervisning och som forskare inom områden och ämnen som ingår i skolsköterskans verksamhet. Boken är skriven av skolsköterskor – för skolsköterskor, såväl blivande skolsköterskor i utbildning som yrkesverksamma. Skol-VIPS-folder medföljer boken.

...lsofrämjande arbete för att förebygga övervikt School nurses´ healthpromoting to prevent overweight Szilvia Fredriksson Helga Ramberg ... Skolsköterska - Borås Stad - Borås Stad - Borås Stad ... . ABSTRACT Background: Obesity among children is a growing problem in both the individual and socie-tal level. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Skolhälsovårdens mål som styrs genom skollagen innebär att främja det friska och arbeta förebyggande kring elevernas psykiska och fysiska hälsa. Skolsköterskan möter i sitt arbete barn och ungdomar mellan 6-20 år, vilket innebär olika fysiska och psykiska Skolsköterska inom EM ... PDF Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete ... . Skolsköterskan möter i sitt arbete barn och ungdomar mellan 6-20 år, vilket innebär olika fysiska och psykiska Skolsköterska inom EMI har två huvudsakliga ansvarsområden mot bakgrund av (SFS 1993:100) vilka är hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet inom elevhälsans medicinska insats. Reuterswärd och Lagerström (2010) anger tre aspekter som viktiga för skolsköterskans hälsofrämjande arbete vilka är orga - nisation, stöd och kunskap. ARBETSUPPGIFTER Arbetet som skolsköterska innebär att du arbetar vid fem olika grundskolor. Elevhälsans arbete har en hälsofrämjande, förebyggande inriktning och sker i nära samverkan med rektorer och arbetslag på skolorna. och hälsofrämjande arbete kommer att utvecklas inför kommande läsår 2018/2019. I nedanstående tabell finns en redogörelse av de kartläggningar som vi arbetar med under läsåret 2017/2018. Kartläggning Individnivå . Inskrivningssamtal Elevhälsan deltar tillsammans med Förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan. Skolinspektionens granskning av elevhälsans arbete på svenska grundskolor har nu sammanställts. Från och med september2014 till januari 2015 har man tittat på 25 grundskolors förebyggande elevhälsoarbete, både i kommunala och fristående skolor. hälsofrämjande arbete, som bedrivs på person- grupp- och samhällsnivå, utgår från omvårdnadsvetenskaplig kunskap i kombination med medicinsk och folkhälsovetenskaplig kunskap tillsammans med den kliniska erfaren-heten. Inom omvårdnadsvetenskapen definieras begreppet hälsa som något Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Skickas följande arbetsdag. 317 kr. inkl moms . Köp. ... De flesta av författarna ha...